Zoeken op

Zoeken op

Alles

20 mei, 2022

Geen rechtsherstel box 3 als niet tijdig bezwaar is gemaakt

Staatssecretaris Van Rij heeft eind april het rechtsherstel bekendgemaakt voor degenen die tijdig bezwaar hebben gemaakt tegen de box 3-heffing over de jaren 2017-2020. Voor de vraag of ook aan de niet-bezwaarmaker rechtsherstel geboden zal worden, wilde de staatssecretaris een arrest van de Hoge Raad afwachten die ergens rond oktober werd verwacht. Maar gezien het maatschappelijk belang is deze uitspraak flink naar voren gehaald, en wel naar 20 mei 2022.

Nanda Verhoeven
Medewerker Vaktechniek

Geen recht op rechtsherstel

Om 11 uur was de uitspraak live te volgen op de website van de Hoge Raad. De uitspraak was helaas alleen niet waar velen op hoopten. De Hoge Raad heeft beslist dat belastingplichtigen die niet tijdig bezwaar hebben gemaakt, geen recht hebben op rechtsherstel. Het doen van een verzoek om ambtshalve vermindering heeft daarmee geen zin.

Mogelijk komt er voor de spaarders nog compensatie vanuit de politiek, maar dat zullen we moeten afwachten. Uiterlijk met Prinsjesdag wordt dit door het kabinet bekend gemaakt.

Het oordeel van de Advocaat-Generaal van enkele weken geleden gaf nog enige hoop maar de Hoge Raad beslist, zoals wel vaker, anders. Zie ook bekendmaking rechtsherstel box 3-bezwaarmakers.

Onjuiste aanslag?

Als de bezwaar termijn is verlopen, de aanslag daarmee onherroepelijk vast staat, maar de aanslag onjuist is, dan heb je de mogelijkheid om binnen vijf jaren de inspecteur te verzoeken de aanslag ambtshalve te verminderen. Als aan bepaalde voorwaarden is voldaan, zal de inspecteur het verzoek honoreren. Een van die voorwaarden is dat de onjuistheid van de aanslag niet voortvloeit uit een rechterlijke uitspraak van ná het onherroepelijk worden van de aanslag, en de Minister van Financiën daar niet alsnog goedkeuring voor heeft gegeven.

Geen of te laat bezwaar gemaakt tegen de box 3-heffing?

Heb je geen of te laat bezwaar gemaakt tegen de box 3-heffing? De Hoge Raad heeft nu beslist dat een verzoek om ambtshalve vermindering niet aan de gestelde voorwaarden zal voldoen, omdat de onjuistheid van de aanslag voortvloeit uit het box 3-arrest van 24 december 2021 (het Kerstarrest), en dit dus een uitspraak is van ná het onherroepelijk worden. De Minister van Financiën heeft niet bekendgemaakt dat van deze voor ambtshalve vermindering gestelde voorwaarde kan worden afgeweken. De conclusie is dat voor aanslagen die op 24 december 2021 onherroepelijk vaststonden geen recht op ambtshalve vermindering bestaat.

Neem contact op

Heb je vragen of wil je persoonlijk advies? Neem dan gerust contact met ons op. Wij staan voor je klaar.

Neem contact op

Meer artikelen