Zoeken op

Zoeken op

Alles

21 april, 2019

Geïntensiveerde automatische gegevensuitwisseling tussen Spanje en Nederland

Het Ministerie van Financiën publiceerde dinsdag 11 april 2017 het Memorandum van Overeenstemming (MvO) dat Nederland in maart 2017 met Spanje sloot inzake wederzijdse bijstand in belastingzaken.

International
panorama spanje

Wederzijdse bijstand

Gelet op de wens van beide bevoegde autoriteiten (het Hoofd van de “Agencia Estatal de Administración Tributaria” van het Koninkrijk Spanje en de Directeur-generaal van de Belastingdienst van Nederland) om de wederzijdse bijstand tussen Nederland en Spanje te verbeteren en te intensiveren zijn zij o.m. het volgende overeengekomen:

De bevoegde autoriteiten verstrekken elkaar automatisch de beschikbare inlichtingen met betrekking tot inkomsten of gegevens uit o.m.:

Te verstrekken inlichtingen natuurlijke personen

Voor natuurlijke personen bevatten de te verstrekken inlichtingen de naam en het adres, het fiscaal nummer van het woonland of het persoonlijk identificatienummer indien het fiscaal nummer niet beschikbaar is. De inlichtingen bevatten – indien beschikbaar – eveneens de geboortedatum en geboorteplaats. Overeenkomstige inlichtingen met betrekking tot rechtspersonen worden eveneens verstrekt.

Belastingambtenaren op elkaars grondgebied

Verder bevat het Memorandum bepalingen over gelijktijdige belastingcontroles en de aanwezigheid van belastingambtenaren op elkaars grondgebied. In bijzondere gevallen kan een verzoek worden gedaan om belastingambtenaren van de ene Staat bij een onderzoek op het grondgebied van de andere Staat aanwezig te laten zijn.

Achtergrond

Het Memorandum vervangt het Memorandum van Overeenstemming tussen de bevoegde autoriteiten van Nederland en Spanje inzake de stroomlijning en intensivering van wederzijdse bijstand in belastingzaken van 11 april 2006.

Hebt u vragen over de automatische gegevensuitwisseling tussen Spanje en Nederland of behoefte aan overleg omtrent andere fiscale vraagstukken? Neem dan vrijblijvend contact op met mr. R.H. van Maarseveen, belastingadviseur. Tel: (035) 69 14 676 of e-mail [email protected]

Meer artikelen