Zoeken op

Zoeken op

Alles

12 oktober, 2022

Gewijzigd besluit subjectieve vrijstellingen Vpb

De staatssecretaris van Financiën heeft een gewijzigd besluit gepubliceerd met beleid over de subjectieve vrijstellingen voor lichamen die specifieke zorgwerkzaamheden verrichten. Lees verder!

Meer artikelen
Verplichte coronatest

Subjectieve vrijstellingen vpb

De wijziging van de staatssecretaris van Financiën betreft een nieuw onderdeel voor buitenlandse pensioenlichamen die niet voldoen aan de genoemde voorwaarden. Verder is een verduidelijking opgenomen in onderdeel van preventie en in een nieuw onderdeel over verzelfstandigde medische laboratoria en diagnostische centra.

Werkzaamheden COVID-19 testen

De diagnostische werkzaamheden ten behoeve van COVID-19 testen, die op grond van de Wpg zijn afgenomen, kwalificeren bij medische laboratoria of diagnostische centra voor de werkzaamhedeneis van de zorgvrijstelling in de Vpb.

Meer artikelen