Zoeken op

Zoeken op

Alles

13 oktober, 2021

Giften via de BV

De komende jaren gaat het tarief omlaag waardoor het aantrekkelijker wordt om giften via de BV te doen in plaats van vanuit privé. Bovendien levert het doen van giften via de BV een extra belastingvoordeel op. Als je een periodieke gift wil doen, doe dit dan vanuit privé. Wie geen periodieke gift wenst te doen, kan beter via de BV giften doen.

mr. Mient Klooster

Drempelbedrag giften

In de inkomstenbelastingaangifte mogen giften aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI) in aftrek worden gebracht. Veel mensen maken daar gebruik van. Bij gewone giften is niet het hele bedrag van de gift aftrekbaar. Er geldt een drempelbedrag van 1% van het verzamelinkomen. Wat boven het drempelbedrag is geschonken, komt in aftrek. Er geldt ook een maximum (‘het plafond’): de giftenaftrek is niet meer dan 10% van het verzamelinkomen. Bij periodieke giften geldt geen drempel en geldt geen maximum.

Giften via de BV

Wie een besloten vennootschap (BV) heeft, kan ervoor kiezen om giften via de BV te doen. Een belangrijk voordeel is dat de vennootschapsbelasting geen drempelbedrag voor aftrekbare giften kent. Vanaf de eerste euro komt een gift dus in aftrek. Wél kent de vennootschapsbelasting een plafond voor de aftrek: giften die een BV doet aan een ANBI zijn aftrekbaar tot maximaal 50% van de winst, met een maximum van €100.000.

Let op! Zowel de inkomstenbelasting als de vennootschapsbelasting kent een extra aftrek van 50% voor culturele giften. De toeslag daarvoor bedraagt maximaal €2.500.

Tarief giften gaat omlaag

De komende jaren gaat het tarief waartegen giften in de inkomstenbelasting in aftrek worden gebracht verder omlaag. Hierdoor wordt het aantrekkelijker om giften via de BV te doen in plaats van vanuit privé. Bovendien levert het doen van giften via de BV een extra belastingvoordeel op, namelijk in de sfeer van het inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2).

Voorbeeld gift doen

Stel een eigenaar van een BV wil een ‘gewone’ gift van €10.000 doen. Het verzamelinkomen in privé is €80.000 en de winst van de BV is €100.000. De beperkingen voor ‘gewone’ giften zijn dan als volgt:

Als je de gift via de BV laat lopen, heb je een netto belastingvoordeel van bijna €700. Als je gedurende vijf jaren een gift van die grootte wil doen, kan je beter kiezen voor een periodieke gift in privé. Wie geen periodieke gift wenst te doen, kan beter via de BV giften doen.

Heb je naar aanleiding van dit nieuwsbericht nog vragen over giften doen via de BV of wil je persoonlijk advies? Neem dan gerust contact op met één van onze belastingadviseurs: Janneke Doppenberg. Wij staan voor je klaar!

Meer artikelen