Zoeken op

Zoeken op

Alles

16 mei, 2022

Giftenaftrek voor vrijwilligers, wanneer kan dit?

Als vrijwilliger kun je soms vanwege jouw vrijwilligerswerk giften aftrekken in jouw aangifte inkomstenbelasting. Wel zijn er een aantal voorwaarden, je leest er hieronder meer over.

Meer artikelen
giftenaftrek voor vrijwilligers

Vrijwillig afzien van vrijwilligersvergoeding

Als je recht hebt op een vrijwilligersvergoeding, kun je deze misschien als gift aftrekken in de aangifte inkomstenbelasting. Voorwaarde hiervoor is onder meer dat je door een regeling van de instelling recht hebt op de vergoeding, maar daar vrijwillig van afziet.

Let op!
De instelling waarvoor het vrijwilligerswerk wordt verricht, moet ook bereid én in staat zijn om jou de vrijwilligersvergoeding daadwerkelijk te betalen. Heeft de instelling hiervoor onvoldoende financiële middelen, dan kan de vrijwilligersvergoeding alsnog niet als gift afgetrokken worden.

Andere voorwaarden voor de giftenaftrek

Een andere voorwaarde is dat de instelling – waarvoor het vrijwilligerswerk wordt verricht – een ANBI of culturele ANBI is. Deze instelling moet aan jou een verklaring geven dat vrijwilligerswerk is gedaan.

Let op!
Alleen als voldaan is aan álle voorwaarden kan de vrijwilligersvergoeding als gift in aftrek komen. In de praktijk blijkt dit weleens mis te gaan.

Gemaakte kosten als gift aftrekken

Maak je kosten voor het vrijwilligerswerk? Dan kun je deze kosten soms als gift in aftrek brengen.

Dat kan als jij de kosten niet vergoed kan krijgen of hier vrijwillig van afziet. Het moet wel gaan om kosten die volgens maatschappelijke opvattingen vergoed behoren te worden. Denk hierbij aan reiskosten, portokosten, kosten voor papier, autokosten et cetera.

Tip!
Voor autokosten geldt een vast bedrag van € 0,19 per kilometer. Wordt per taxi gereisd, dan mogen de werkelijke kosten in aanmerking genomen worden.

Let op!
Als je afziet van de vrijwilligersvergoeding én kosten maakt, komen deze kosten alleen in aftrek voor zover deze hoger zijn dan de vrijwilligersvergoeding.

Neem contact op

Heb je vragen of wil je persoonlijk advies? Neem dan gerust contact met ons op. Wij staan voor je klaar.

Neem contact op

Meer artikelen