Zoeken op

Zoeken op

Alles

4 november, 2022

Goed nieuws voor de niet-bezwaarmakers box 3

Zojuist is bekend gemaakt dat alle belastingplichtigen die destijds geen bezwaar hebben gemaakt tegen box 3 over de jaren 2017-2020, de zogenoemde niet-bezwaarmakers, geen verzoek om ambtshalve vermindering hoeven in te dienen om hun rechten veilig te stellen. Lees verder wat dit betekent voor jou!

Box 3. De Samenvatting
Niet-bezwaarmakers

Niet-bezwaarmakers kunnen aanspraak maken

Als de Hoge Raad een belastingplichtige in een nieuwe procedure over het wel of niet in aanmerking komen voor rechtsherstel, in het gelijk stelt, kunnen ook de andere niet-bezwaarmakers daar aanspraak op maken.

Het kabinet zegt dit toe omdat het indienen en afhandelen van de losse verzoeken erg veel werk oplevert voor zowel belastingplichtigen en belastingadviseurs als voor de Belastingdienst, omdat ieder verzoek individueel behandeld moet worden. De al ingediende verzoeken worden apart gehouden tot er een uitspraak is.

Massaal bezwaar-plus procedure

Met deze toezegging wordt de massaal bezwaar-plus procedure geïntroduceerd. Zo wordt het mogelijk om ook voor grote aantallen verzoeken tot ambtshalve vermindering in één keer een besluit te nemen.

De komende tijd wordt verder gesproken met de belangenorganisaties over de zaken die worden voorgelegd aan de belastingrechter. Begin 2023 wordt dan de aanwijzing voor de procedure ‘massaal bezwaar plus’ gedaan. We houden je op de hoogte van de ontwikkelingen!

Meer artikelen