Zoeken op

Zoeken op

Alles

26 augustus, 2020

Gratis loopbaanadvies vanwege corona

De coronacrisis heeft het leven van veel werknemers en ondernemers drastisch veranderd. Misschien wel zodanig dat zij behoefte hebben aan een loopbaanadvies over hun toekomstige mogelijkheden. Zo’n advies is vanaf 1 augustus 2020 kosteloos.

Artikelen
Loopbaan

Corona

Vanwege corona zijn al veel banen verloren gegaan en is het nog maar de vraag of deze ooit terugkomen. Wie dit niet wil afwachten, kan misschien beter ander werk zoeken of zich laten omscholen. De overheid heeft voor advies geld beschikbaar gesteld met het crisisprogramma ‘NL leert door’.

Loopbaanadvies

Met name degenen die twijfelen, hebben wellicht behoefte aan een loopbaanadvies van een professional. Vanwege corona is een dergelijk advies nu gratis. Het advies heeft als doel om zicht te krijgen op de kansen op de arbeidsmarkt en inzicht in persoonlijke ontwikkeling. Ook wordt geadviseerd bij de keuze van mogelijke (om)scholing en tips bij het zoeken en solliciteren naar werk.

Let op! Als je als werkgever de tegemoetkoming NOW 2.0 hebt aangevraagd of nog gaat aanvragen, ben je verplicht jouw werknemers te stimuleren een ontwikkeladvies aan te vragen of scholing te volgen voor behoud van werk.

Vanaf 1 oktober 2020, 09.00 uur gaat het aanvraagtijdvak open voor de Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van ontwikkeladvies (NLLD – OA).

Per afgerond ontwikkeladviestraject, kan door een loopbaanadviseur subsidie worden aangevraagd via het subsidieportaal van Uitvoering Van Beleid. Hiervoor zal een elektronisch formulier beschikbaar worden gesteld vanaf 1 oktober 2020, om 09.00 uur.

Let op: aanvragers kunnen al vanaf 1 augustus 2020 starten met het geven van ontwikkeladviestrajecten. Het is echter pas mogelijk vanaf 1 oktober 2020 om de subsidieaanvraag bij Uitvoering Van Beleid in te dienen. Wanneer er bij NLLD – OA een registratiecode is afgegeven voor een traject, dan bestaat er zekerheid over subsidie, mits tijdig wordt gedeclareerd en aan de voorwaarden is voldaan.

Hoe krijg ik een loopbaanadvies?

Het verkrijgen van een kosteloos loopbaanadvies is vrij eenvoudig. Iedereen vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd kan er een beroep op doen. Je kan zelf een loopbaanadviseur uitzoeken, desgewenst iemand die dichtbij gevestigd is. Je maakt zelf een afspraak en de adviseur regelt de administratie.

Hoe vind ik een adviseur?

Via de site hoewerktnederland.nl kun je makkelijk een erkend adviseur vinden. Van belang is vooraf te informeren of deze meedoet aan ‘NL leert door’. Op de site tref je ook links aan naar erkende brancheorganisaties van loopbaanadviseurs.

Meer artikelen