Zoeken op

Zoeken op

Alles

19 juli, 2021

Herziening hoofdactiviteit TVL Q4 2020 mogelijk

Ondernemers met omzetverlies vanwege corona of door een andere oorzaak, kunnen een tegemoetkoming krijgen over de vaste lasten (TVL). De omvang van de tegemoetkoming is mede afhankelijk van jouw activiteiten volgens jouw SBI-code. Voor de TVL voor het vierde kwartaal van 2020 kun je een verzoek indienen voor een andere SBI-code als jouw activiteiten verschillen van jouw hoofdactiviteiten.

Meer artikelen
Kennismaken met btw, ondernemer

Tegemoetkoming Vaste Lasten

De TVL vergoedt de kosten van vaste lasten afhankelijk van jouw omzetverlies. De vaste lasten worden berekend op basis van branchecijfers, dus niet op basis van jouw werkelijke vaste lasten. De branchecijfers worden gebaseerd op jouw SBI-code.

Herzieningsverzoek

Voor het vierde kwartaal van 2020, dit is de periode oktober tot en met december 2020, kun je een verzoek indienen om af te wijken van de SBI-code waaronder jouw bedrijf staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Jouw hoofdactiviteit of gewenste SBI-code moet passen bij de bedrijfsactiviteitenomschrijving in het Handelsregister op 15 maart 2020. Dit kan jouw nevenactiviteit zijn of een activiteit beschreven in de bedrijfsactiviteitenomschrijving.

Indienen verzoek

Het verzoek moet je digitaal indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (rvo.nl). Hiervoor heb je eHerkenning niveau 3 of DigiD nodig. Gebruik DigiD als je degene bent die bij Kamer van Koophandel geregistreerd staat als eigenaar of bestuurder van het bedrijf.

Let op! Het verzoek moet uiterlijk 5 augustus 2021 binnen zijn bij de RVO.

Toelichting vereist

In jouw verzoek geef je een toelichting waarin je uitlegt waarom een andere SBI-code beter past bij jouw bedrijfsactiviteiten. Ook moet je informatie verstrekken over jouw omzet in 2019, waaruit blijkt dat het grootste deel van jouw omzet is behaald met een activiteit die past bij de door jou gewenste SBI-code. Dit kan de aangifte omzetbelasting, de jaarrekening of jouw grootboek zijn.

Bezwaarprocedure

Je kunt geen herzieningsverzoek doen als een bezwaarprocedure tegen het besluit van de TVL in het vierde kwartaal 2020 loopt of eerder liep. Loopt of liep een bezwaar, dan wordt gekeken of je volgens de nieuwe normen wellicht recht hebt op TVL.

Heb je vragen of wil je persoonlijk advies? Neem gerust contact met ons op. Wij staan voor je klaar!

Meer artikelen