Zoeken op

Zoeken op

Alles

22 juni, 2020

Het kabinet trekt het wetsvoorstel met minimumtarief voor zzp’ers in

Het kabinet ziet af van de (eerdere) plannen voor een minimumtarief voor zzp’ers. Ook de zelfstandigenverklaring die nodig zou worden om een hoger tarief te kunnen vragen komt er niet.

Redenen hiervoor zijn de grote administratieve lasten, onduidelijkheid, gebrek aan draagvlak en het niet uitvoerbaar en handhaafbaar zijn van de maatregelen voor de uitvoerende instanties. Met name de benodigde berekening van het toepasselijke uurtarief blijkt voor de praktijk te ingewikkeld te zijn om efficiënt te kunnen uitvoeren.

Artikelen
Kleine ondernemer

Webmodule

Het kabinet gaat overeenkomstig de eerdere plannen wel uitvoering geven aan de webmodule. Met de webmodule ontwikkelt het kabinet een instrument waarmee, aan de hand van een online vragenlijst, op voorhand zekerheid verkregen kan worden over de kwalificatie van de arbeidsverhouding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Als uit de beantwoording van de vragen in de webmodule volgt dat buiten dienstbetrekking kan worden gewerkt, dan ontvangt de opdrachtgever een opdrachtgeversverklaring. Met deze opdrachtgeversverklaring krijgt de opdrachtgever zekerheid dat een bepaalde opdracht buiten dienstbetrekking kan worden uitgevoerd. De opdrachtgeversverklaring geeft de opdrachtgever vooraf zekerheid, dat er geen loonheffingen hoeven te worden ingehouden en afgedragen en dat er geen premies werknemersverzekeringen hoeven te worden betaald.

Opdrachtgevers worden niet verplicht de webmodule te gebruiken, omdat de webmodule bedoeld is als hulpmiddel voor opdrachtgevers die twijfelen aan de kwalificatie van de arbeidsrelatie.

De webmodule heeft reeds meerdere testfases doorstaan, waarbij een team van experts praktijkcasussen heeft bestudeerd om na te gaan of aan de hand van de casussen een oordeel gegeven kan worden over de aard van de arbeidsrelatie en welk oordeel dat zou zijn. Opvallend is dat uit de testresultaten van de webmodule blijkt, dat in bijna de helft van de gevallen waarin een opdrachtgever een zzp’er inhuurt, er een sterke indicatie is dat er eigenlijk sprake is van een dienstbetrekking en dus ten onrechte buiten dienstbetrekking wordt gewerkt. Het blijft dus zaak om de arbeidsrelatie op voorhand te laten toetsen, zodat de juiste kwalificatie aan de arbeidsrelatie toekomt, teneinde de nadelige gevolgen te ondervangen.

De webmodule zal naar verwachting dit najaar als pilot beschikbaar komen. Opdrachtgevers kunnen in deze pilotfase nog geen zekerheid ontlenen aan de uitkomst van de webmodule. De webmodule fungeert in deze fase als voorlichtingsinstrument voor opdrachtgevers om duidelijkheid te krijgen over de kwalificatie van de arbeidsrelatie. Na de pilotfase zal het kabinet een beslissing nemen over het verdere vervolg van de webmodule.

Wilt u naar aanleiding van het voorgaande meer informatie of een persoonlijk advies? Neem dan contact op met de adviseurs van de Adviesgroep P&S.

Meer artikelen