Zoeken op

Zoeken op

Alles

8 februari, 2018

Hoe hoog is uw inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet?

Als directeur-grootaandeelhouder (dga) bent u meestal niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Dit betekent dat u de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) zelf betaalt. Dat gebeurt door inhouding van de bijdrage op uw nettoloon. Deze bijdrage kent een maximumbedrag per jaar. Heeft u meerdere eigen bv’s waar u werkzaamheden voor verricht, dan is bij iedere bv de bijdrage verschuldigd. Hierdoor kunt u boven het maximumbedrag uitkomen. Dat wil echter niet zeggen dat u ook te veel betaalt. U kunt hier namelijk tussentijds zelf iets aan doen. Anders mag u erop vertrouwen dat de Belastingdienst de te veel ingehouden bijdrage netjes aan u terugbetaalt.

Artikelen
zorg dokter

Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw

Bent u niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen, dan betaalt u dit jaar een lage bijdrage van 5,65% over een maximumbijdrageloon van € 50.853. De inkomensafhankelijke bijdrage Zvw kan dus niet meer bedragen dan € 2.873 (5,65% x € 50.853). Heeft u meerdere bv’s, dan bent u bij iedere bv in dienstbetrekking en moet u ook over het loon bij iedere bv de bijdrage Zvw betalen. De totale bijdrage kan hierdoor hoger worden dan het maximumbedrag van € 2.873 (2013).

Bijdrage loopt op bij meerdere bv’s
Stel u bent als dga in dienst bij drie bv’s. Per bv ontvangt u € 30.000 aan loon. De inkomensafhankelijke bijdrage Zvw over dit loon bedraagt 5,65% x € 30.000 = € 1.695. U betaalt dus € 5.085 (3 x € 1.695) aan bijdrage Zvw en dat is meer dan het maximumbedrag van € 2.873. U kunt dit voorkomen door gebruik te maken van de doorbetaaldloonregeling.

Doorbetaaldloonregeling

De doorbetaaldloonregeling houdt kort gezegd in dat slechts één bv (inhoudingsplichtige) de loonbetalingen verricht namens alle andere bv’s. Uw andere bv’s betalen dan geen loon meer aan u uit. Uitgaande van het voorbeeld ontvangt u dan van één bv € 90.000 aan loon. Die bv kan dan ook rekening houden met het maximumbijdrageloon van € 50.853, zodat uw bijdrage Zvw dus ook niet meer is dan € 2.873.

Belastingdienst betaalt teveel terug

Maakt u geen gebruik van de doorbetaaldloonregeling, dan is er geen nood aan de man, want de Belastingdienst betaalt dan het te veel betaalde bedrag aan bijdrage Zvw aan u terug. Uitgaande van het voorbeeld zou dit betekenen dat u in het derde kwartaal van 2014 een teruggaaf ontvangt van € 2.212 (€ 5.085 – € 2.873).

In de meeste gevallen werkt de Belastingdienst zelfs al met voorschotten in het jaar zelf. U kunt de Belastingdienst ook zelf vragen om een voorschot als er te veel inkomensafhankelijke bijdrage Zvw wordt ingehouden. De door de Belastingdienst verstrekte voorschotten worden na afloop van het jaar verrekend met de definitieve teruggaaf.

Meer artikelen