Zoeken op

Zoeken op

Alles

12 mei, 2023

Hoe onderneem je succesvol in het buitenland?

Ondernemen in het buitenland? Naast alle kansen krijg je ook te maken met verschillen in taal, cultuur en wet- en regelgeving. Tips voor de juiste voorbereiding aan de hand van verschillen en veelvoorkomende valkuilen in dit artikel.

succesvol ondernemen in het buitenland

Laat je vooraf goed informeren en adviseren

Net als voor ondernemen in Nederland, is het voor ondernemen in het buitenland belangrijk om te weten waar je aan begint. Zorg dat je vooraf kennis hebt van de markt waarin je je gaat vestigen. Verder kun je in het buitenland te maken krijgen met veel bureaucratie en met specifieke wet- en regelgeving. Daarom is het belangrijk om gebruik te maken van de diensten van lokale partijen die hiermee bekend zijn en je dus veel zorgen uit handen kunnen nemen. Veel fiscale wetgeving is gebaseerd op Europese afspraken en is grotendeels vergelijkbaar met hoe dingen in Nederland werken, zoals VPB of Omzetbelasting. Maar er is ook veel wet- en regelgeving die in ieder land compleet anders is. Denk hierbij aan vergunningen en arbeidsrecht. Laat je daarom vooraf vooral goed informeren en adviseren.

Veelvoorkomende valkuilen

In onze internationale praktijk zien we vaak dat mensen te veel denken dat de Nederlandse regels die ze kennen, ook gelden in het buitenland. Dat is een heel menselijke fout en het is vooral voor Nederlandse ondernemers heel lastig. Want in Nederland is alles verschrikkelijk goed geregeld. Natuurlijk kennen we ook voorbeelden van zaken die in Nederland niet goed gaan, maar over het algemeen loopt het hier goed en veel beter dan in het buitenland. Het is dus heel belangrijk om de nieuwe buitenlandse regels en gebruiken zoveel mogelijk te aanvaarden. Zie ze als een uitdaging en niet als een struikelblok, want dan ligt frustratie op de loer. Gaat er iets mis? Schakel op zo’n moment dan even terug en onderken dat je met een Nederlandse blik gekeken hebt.

Verschillen tussen Nederland en het buitenland

Ons valt op dat in het buitenland de term ‘audit’ vrij snel gebruikt wordt voor diensten die wij in Nederland niet per se kwalificeren als audit ofwel accountantscontrole. In Nederland is dit vanuit de regelgeving goed afgebakend omdat je als accountant nooit meer vertrouwen mag wekken dan je kunt waarmaken. Daarom wordt in Nederland strikt onderscheid gemaakt tussen controlediensten en niet-controlediensten en zal nooit de schijn gewekt worden dat we controlewerkzaamheden doen, als dat niet het geval is.

Ook de werkwijze van, en omgang met buitenlandse belastingdiensten verschilt met hoe we dat in Nederland gewend zijn. Zo kost het in Duitsland of Frankrijk bijvoorbeeld oneindig veel meer tijd om een BTW-nummer te krijgen. Ook blijkt het heel lastig om iemand van de Belastingdienst te spreken te krijgen, zeker als je de taal niet machtig bent. In Nederland zijn we gewend dat bijna elke medewerker van de Belastingdienst Engels spreekt. Dat is in het buitenland vaak anders. Verder is het in Nederland gebruikelijk dat een belastingambtenaar informatie verstrekt of meedenkt met een ondernemer. Dat is in veel landen volkomen ondenkbaar. Zelfs onze buitenlandse collega’s geloven niet dat wij in een open dialoog met de Belastingdienst kunnen zijn.

Meerwaarde van een internationale businesspartner

Vanwege bovengenoemde verschillen en valkuilen is het fijn om een businesspartner te hebben die de weg kent in het land waar je zakendoet, die weet hoe het ondernemersklimaat er is en die de taal spreekt. Daarom zijn wij actief lid van Moore Global, een wereldwijd netwerk van onafhankelijke accountants- en advieskantoren. Om precies te weten waar de kracht van onze buitenlandse collega’s ligt en welke klanten het best door hen geholpen kunnen worden, hebben wij intensief contact met hen en onderhouden we al lange relaties. We geven presentaties in het netwerk en hebben onder andere ook zitting in verschillende kennisgroepen. Zodat de buitenlandse collega’s ons beter leren kennen en we elkaar willen en kunnen helpen. Onlangs complimenteerde een Amerikaanse collega’s ons, dat we bij Moore MTH altijd bereikbaar zijn en ‘ready to perform’. Dat is precies wat we nastreven en het is mooi dat dat ook herkend wordt.
succesvol ondernemen in het buitenland

Iedere klant verdient het beste

Een medewerker van een Amerikaans bedrijf die in Nederland komt wonen, lijkt voor ons wellicht een kleine klant. Maar diezelfde persoon kan horen bij een hele grote klant in Amerika. Daarom bieden we iedere klant het beste serviceniveau en kunnen onze Amerikaanse collega’s daarop vertrouwen. Andersom geldt dat natuurlijk ook. De Nederlandse ondernemer die in Duitsland zijn of haar succes wil uitbreiden, begint daar vaak klein met een of twee medewerkers. Toch verdient deze ondernemer van onze Duitse collega’s ook het beste. Dit besef en deze wisselwerking is er in het Moore Global netwerk, omdat we elkaar kennen en vertrouwen.

Voorbeeld van de meerwaarde van samenwerking

Om te illustreren wat het voordeel is van een groot netwerk met gelijkgestemde kantoren, geven we een voorbeeld. Zo vroeg een klant van ons naar de mogelijkheden om Amerikaanse ‘sales tax’ terug te vorderen. Deze vraag is als Nederlands kantoor moeilijk te beantwoorden. Wij konden voor deze klant een Amerikaanse collega inschakelen die zich verdiept heeft in de situatie bij de klant. Inmiddels worden de benodigde formulieren voorbereid om de sales tax’ terug te vorderen.

Doe je voordeel met de whitepaper International R&D Facilities

Fiscale stimuleringsmaatregelen voor onderzoek en ontwikkeling (R&D) worden in meerdere landen toegepast, vanwege het belang van innovatie voor economische groei en welvaart. Deze fiscale stimuleringsmaatregelen kunnen beschikbaar zijn voor bedrijven die hebben geïnvesteerd in (of overwegen te investeren in) de ontwikkeling of verbetering van een product of proces. In de whitepaper International R&D Tax Facilities die Dennis en Erwin speciaal voor De Talks van vandaag hebben opgesteld, vind je een overzicht van de verschillende stimuleringsmaatregelen in een aantal Europese landen. Deze whitepaper vind je terug op onze Yes-pagina.

Laat je goed adviseren

Internationaal ondernemen brengt specifieke vragen en uitdagingen met zich mee. Wij zetten onze kennis en die van onze internationale partners graag in om je te adviseren over de van toepassing zijnde fiscale regelingen, belastingverdragen, andere internationale regelingen en de belastingheffing in het buitenland.

In een vrijblijvend consultmoment met Dennis en/of Erwin kunnen we bepalen wat voor jouw situatie het meest voordelig en aantrekkelijk is en welke specialist we voor jou kunnen inschakelen. Meld je daarvoor eenvoudig aan via de Yes-pagina. We nemen dan binnenkort contact met je op voor het maken van een afspraak. Dat kan zowel fysiek als online. Wat jou het beste uitkomt.

Meer artikelen