Zoeken op

Zoeken op

Alles

13 december, 2021

Hoogste inflatie sinds 1982

Goederen en diensten waren in november 5,2% duurder dan een jaar eerder, meldt het CBS. De inflatie in november was de hoogste na september 1982. In oktober was de inflatie 3,4%. De snelle stijging van de inflatie komt door de prijsontwikkeling van gas, elektriciteit, motorbrandstoffen, voeding en kleding.

Meer artikelen
Hoogste inflatie sinds 1982

Energieprijzen stijgen verder

De prijzen van gas en elektriciteit zijn in november verder gestegen. Gas was in november 53% duurder dan een jaar eerder. In oktober was dat 30,6%. De prijsstijging op jaarbasis van elektriciteit nam toe van 39,6% in oktober naar bijna 75% in november, bijna een verdubbeling. De bijdrage van gas en elektriciteit aan de totale inflatie van 5,2% in november was ruim 2%.

Duurdere motorbrandstoffen

Naast gas en elektriciteit zijn ook motorbrandstoffen in november duurder geworden. De prijsstijging van benzine ten opzichte van november 2020 was 31,4%. In oktober was benzine 24,7% duurder dan een jaar eerder. Ook de gemiddelde prijs van diesel en lpg nam toe in november.

Ook voeding en kleding duurder

Ook hogere prijzen van voeding en kleding zorgde voor meer inflatie. Voedingsmiddelen waren in november 1,1% duurder dan een jaar eerder. In oktober was dat 0,2%. Dit komt met name door duurdere prijzen van aardappelen, fruit en koffie. Kleding was in november 5,2% duurder dan vorig jaar, in oktober was dat 3%.

Inflatie Nederland hoger dan eurozone

Naast de consumentenprijsindex (CPI) berekent het CBS ook de Europees geharmoniseerde consumentenprijsindex (HICP). Goederen en diensten in Nederland waren volgens de HICP in november 5,9% duurder dan een jaar eerder, in oktober was dat 3,7%. De inflatie volgens de HICP, die vanaf 1997 wordt gemeten, was niet eerder zo hoog. Bij de eerste raming op 30 november kwam de prijsstijging uit op 5,6%.

De inflatie in de eurozone nam volgens voorlopige cijfers toe van 4,1% in oktober naar 4,9% in november. De inflatie in Nederland is daarmee voor het eerst na april hoger dan de inflatie in de eurozone.

De HICP wordt volgens de Europees geharmoniseerde methode berekend, zodat deze kan worden vergeleken met andere lidstaten van de Europese Unie. De prijsindexcijfers voor de eurozone en de Europese Unie als geheel worden berekend uit de HICP’s van de afzonderlijke lidstaten. De Europese Centrale Bank (ECB) gebruikt deze cijfers voor het monetaire beleid.

Het belangrijkste conceptuele verschil tussen de CPI en de HICP voor Nederland is dat de HICP in tegenstelling tot de CPI geen rekening houdt met de kosten van het wonen in de eigen woning. In de CPI worden deze kosten berekend aan de hand van de ontwikkeling van woninghuren.

Implicaties coronacrisis op de berekening van de inflatie

Door de overheidsmaatregelen in verband met de coronacrisis zijn sommige diensten na maart 2020 niet of beperkt beschikbaar geweest. Hierdoor zijn voor een deel van deze diensten geen transacties geweest waarvan de prijzen gemeten konden worden. In aansluiting op de richtlijnen van Eurostat heeft het CBS per situatie gekozen voor de meest passende schattingsmethode.

Door de coronacrisis is het uitgavenpatroon van consumenten sterk gewijzigd. De wijziging van het consumptiepatroon heeft invloed op de inflatie in 2021.

Dashboard consumentenprijzen

Het dashboard consumentenprijzen toont de inflatie volgens de consumentenprijsindex (CPI) en voor een aantal groepen consumentengoederen en -diensten. Meer prijsindicatoren zijn te vinden in het prijzendashboard.

Bron: CBS

Meer artikelen