Zoeken op

Zoeken op

Alles

5 januari, 2023

Trust of fonds voor gemene rekening? Inschrijving Trustregister!

Op 1 november 2022 is het Trustregister inwerking getreden. Uiterlijk 1 februari 2023 moeten alle trusts en soortgelijke juridische constructies (waaronder de fondsen voor gemene rekening) en hun UBO’s, zijn ingeschreven in het Trustregister.

Meer artikelen
inschrijving trustregister

Wat is het Trustregister?

Het Trustregister is een register bij de Kamer van Koophandel waarin bepaalde gegevens worden opgenomen van trusts en soortgelijke juridische constructies (waaronder een fonds voor gemene rekening (hierna: FGR)), en de uiteindelijk belanghebbenden daarvan (UBO’s).

Het Trustregister zou openbaar zijn, maar gezien een recente uitspraak over het UBO-register is ook het trustregister op het moment niet door iedereen te raadplegen. Of het later als nog openbaar toegankelijk wordt, is nog de vraag. Overigens zouden ook dan gegevens als bsn, de exacte geboortedatum en het woonadres van de UBO alleen toegankelijk voor bevoegde autoriteiten als bijvoorbeeld het Openbaar Ministerie.

Wie moeten geregistreerd worden?

De volgende trusts en FGR’s moeten worden geregistreerd:

  1. een trust of FGR waarvan de trustee in Nederland woont of gevestigd is;
  2. een trust of FGR die woonachtig of gevestigd is buiten de Europese Unie, en namens de trust/FGR in Nederland onroerend goed verwerft of een zakelijke relatie aangaat (een zakelijke relatie is bijvoorbeeld een zakelijke of commerciële relatie met een Wwft-instelling zoals een bank, accountant, advocaat, notaris of belastingadviseur).

En van deze te registreren trusts en FGR’s de moeten de volgende natuurlijke personen daarbij worden opgegeven:

In tegenstelling tot bij het ‘reguliere’ UBO-register is de grootte van het belang niet relevant.

Is de trust of het FGR’s al in een trustregister in een andere EU-lidstaat geregistreerd? Dan is registratie in Nederland niet nodig.

Op verzoek is het mogelijk een deel van de persoonsgegevens van de UBO af te laten schermen. Dit kan alleen als:

Actueel houden

Naast het inschrijven is de trustee/beheerder ook verplicht om de gegevens in het trustregister actueel te houden.

Nu bij de opstart is er wat ruimer de tijd gegeven om de inschrijving te regelen, maar vanaf 1 februari moet dit binnen 1 week nadat de registratieplicht is ontstaan gedaan zijn, en wijzigingen moeten eveneens binnen 1 week worden doorgegeven.

Wie doet de inschrijving?

Dit moet de trustee (en bij een FGR de beheerder) zelf met zijn/haar Digid regelen. Dit kan niet door iemand anders gedaan worden. Ga voor inschrijving naar de website https://www.uboregistertrusts.nl.

Kom je er niet helemaal uit, of heb je vragen over het Trustregister, neem dan contact op met jou contactpersoon bij Moore MTH.inschrijving trustregister

Meer artikelen