Zoeken op

Zoeken op

Alles

30 juni, 2021

Intrekking ANBI-status wegens niet voldoen aan anti-oppoteis

Rechtbank Gelderland beslist dat de statutaire doelomschrijving van belanghebbende voldoet om als ANBI aangemerkt te worden, maar dat niet is voldaan aan de zogenoemde anti-oppoteis. X houdt méér vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden.

Meer artikelen
Kantonrechter

Intrekking ANBI-status

Belanghebbende, X, beschikt sinds 1 januari 2008 over de status van ANBI. Op 23 juli 2013 stelt de Belastingdienst een ANBI-onderzoek in bij X. Na het onderzoek voeren partijen overleg over de ANBI-status. Bij beschikking van 1 januari 2017 trekt de inspecteur de ANBI-status in met terugwerkende kracht tot 1 januari 2010. In geschil is of de inspecteur terecht de ANBI-status van X met terugwerkende kracht heeft ingetrokken.

Rechtbank Gelderland beslist dat de statutaire doelomschrijving van X voldoet om als ANBI aangemerkt te worden, maar dat niet is voldaan aan de zogenoemde anti-oppoteis. X houdt méér vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de instelling. De betekenis van “voorziene werkzaamheden” is tweeledig. De instelling moet vermogensvorming motiveren aan de hand van voorgenomen activiteiten én deze activiteiten moeten binnen afzienbare tijd plaatsvinden. Het beroep van belanghebbende is ongegrond.

[Bron Uitspraak]

Heb je vragen of wil je persoonlijk advies? Neem dan gerust contact met ons op. Wij staan voor je klaar.

Meer artikelen