Zoeken op

Zoeken op

Alles

30 juni, 2021

Invoering verlaging WW-premie

Onlangs is aangegeven dat de BIK-regeling met terugwerkende kracht niet meer zal worden ingevoerd per 1 januari 2021. Er is de vrees dat de BIK-regeling door de EU als staatssteun wordt beschouwd.

Meer artikelen
Invoering verlaging WW-premie

Compensatie werkgevers

Om werkgevers te compenseren voor de loonkosten wordt overwogen om de Awf (werkloosheids)premie te verlagen. Een verlaging van de werkgeverspremie AWf verlaagt de loonkosten en vergroot daarmee de ruimte om te investeren en/of externe financiering daarvoor te vinden. De verlaging zal worden ingevoerd per 1 augustus 2021.

De AWf-premies worden als volgt vastgesteld.
De lage premie over het loon van werknemers met een vast contract wordt verlaagd van 2,7% naar 0,34%. Het premiepercentage over het loon van andere werknemers wordt verlaagd van 7,7% naar 5,34%. Daarmee blijft het wettelijk vastgelegde verschil van 5%-punt tussen beide percentages gehandhaafd.

Op 2 juli 2021 is de ministeriële regeling om het vorenstaande te bewerkstellingen in de Staatscourant geplaatst. Wij zijn echter wel benieuwd hoe de regeling uitvoeringstechnisch uitwerkt, omdat het verlagen van een premie gedurende het kalenderjaar namelijk gevolgen kan hebben voor werkgevers in combinatie met het voortschrijdend cumulatief rekenen (VCR).

Het streven is dat de ministeriële regeling om het vorenstaande te bewerkstellingen op 24 juni kan worden vastgesteld door het kabinet. Wij zijn echter wel benieuwd hoe de regeling uitvoeringstechnisch uitwerkt, omdat het verlagen van een premie gedurende het kalenderjaar namelijk gevolgen kan hebben voor werkgevers in combinatie met het voortschrijdend cumulatief rekenen (VCR).

Wil je meer weten over de vervanging van de BIK? Lees hier verder.

Heb je vragen of wil je persoonlijk advies? Neem gerust contact met ons op. Wij staan voor je klaar.

Meer artikelen