Zoeken op

Zoeken op

Alles

20 september, 2021

Is de fiscale eenheid vennootschapsbelasting nog aantrekkelijk?

In de vennootschapsbelasting bestaan al jaren twee tarieven. In 2021 is het verschil tussen het lage en hoge tarief weer groter geworden. En voor 2022 is voorzien dat het verschil nog groter wordt. Reden om afscheid te nemen van de fiscale eenheid?

Meer artikelen
Fiscale eenheid vennootschapsbelasting

Tarieven vennootschapsbelasting

In 2021 bedraagt het tarief 15% voor het winstdeel tot €245.000 en 25% voor het winstdeel daarboven. Vanaf 2022 bedraagt het tarief 15% voor het winstdeel tot €395.000 en 25% voor het winstdeel daarboven. Als meerdere bv’s onderdeel zijn van een fiscale eenheid vennootschapsbelasting, kan niet elke bv apart gebruikmaken van deze zogenaamde tariefopstap. De fiscale eenheid zal daarom bij hogere winsten veelal leiden tot hogere belastingen.

Voorbeeld: Drie bv’s met elk €250.000 winst maken onderdeel uit van een fiscale eenheid. De vennootschapsbelasting bedraagt in 2021 €163.000 en in 2022 €148.000. Vormden de drie bv’s geen fiscale eenheid, dan zou de vennootschapsbelasting totaal in 2021 €114.000 en in 2022 €110.250 bedragen.

Let op! Het tarief vanaf 2022 staat wel al wettelijk vast, maar het is nooit te voorzien of hier op Prinsjesdag of in latere jaren nog verandering in komt.

Voordelen fiscale eenheid

Neem bij de overweging om de fiscale eenheid te verbreken altijd ook de voordelen van de fiscale eenheid ten opzichte van aparte bv’s mee.

Zo kunnen na verbreking van de fiscale eenheid verliezen van de ene bv niet meer verrekend worden met winsten van de andere bv. Ook het voordeel dat geen winstverantwoording hoeft plaats te vinden op onderlinge diensten en leveringen, vervalt na verbreking van de fiscale eenheid. En denk ook aan het verdwijnen van de mogelijkheid om zonder fiscale afrekening bezittingen en schulden te verplaatsen tussen bv’s.

Fiscale gevolgen verbreken fiscale eenheid

Wegen de voordelen van de fiscale eenheid niet meer op tegen de nadelen, vergeet dan niet ook de fiscale gevolgen die optreden bij verbreken van de fiscale eenheid. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is bijvoorbeeld de sanctie die kan optreden als vermogensbestanddelen de afgelopen drie of zes kalenderjaren tussen bv’s zijn overgedragen.

Tip! Hoewel het tariefvoordeel eenvoudig te berekenen lijkt, kan het verbreken van de fiscale eenheid mogelijk voor jou onvoorziene nadelen met zich meebrengen die niet tegen het tariefvoordeel opwegen. In dit bericht zijn niet alle nadelen en voordelen van de fiscale eenheid benoemd. Bovendien zal de beoordeling voor elke individuele situatie weer anders zijn. Laat je daarom goed over jouw eigen situatie adviseren.

Toekomst fiscale eenheid

De afgelopen jaren zijn de wettelijke bepalingen voor de fiscale eenheid diverse keren gewijzigd. Daarnaast bestaat onduidelijkheid over het voortbestaan van de fiscale eenheid. Zo is nagedacht over een nieuwe groepsregeling in de vennootschapsbelasting. Of deze komt en hoe deze regeling eruit gaat zien is nog niet bekend. De beslissing hierover is overgelaten aan een volgend kabinet.

Heb je vragen of wil je persoonlijk advies? Neem gerust contact met ons op. Wij staan voor je klaar!

Meer artikelen