Zoeken op

Zoeken op

Alles

23 juli, 2021

Is een werknemer ernstig ziek? Vraag dan vervroegd IVA aan

In bepaalde situaties hoeft bij een langdurig arbeidsongeschikte werknemer niet de wachttijd van 104 weken te worden aangehouden, maar kan een vervroegde Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA)-uitkering door de werknemer worden aangevraagd. Voor een vervroegde IVA-uitkering geldt een strenger criterium dan voor een reguliere IVA-uitkering na het einde van de wachttijd. Waar moet je dan op letten?


Meer artikelen
Is een werknemer ernstig ziek? Vraag dan vervroegd IVA aan

Vervroegde IVA-uitkering

Voor de vervroegde IVA-uitkering gelden de volgende voorwaarden:

Het UWV beoordeelt bij een vervroegde IVA-aanvraag slechts de medische situatie. Is herstel mogelijk, dan kan geen sprake zijn van een toekenning van een verkorte wachttijd.

75% van het laatstverdiende loon

Wanneer de IVA-uitkering wordt toegekend, krijgt de werknemer recht op een uitkering van 75% van het laatstverdiende loon. De werkgever brengt de uitkering in mindering op zijn loondoorbetalingsplicht gedurende in ieder geval twee jaar. De werknemer hoeft dan verder niet te re-integreren.

Geen compensatie UWV bij voortijdig einde dienstverband

Het dienstverband kan niet rechtsgeldig beëindigd worden per de ingangsdatum van de IVA-uitkering, zoals soms wordt gedacht. Het opzegverbod tijdens ziekte geldt immers nog voor de periode dat recht op loon bestaat.

De werkgever komt alleen in aanmerking voor een compensatie van de uitbetaalde transitievergoeding in het kader van langdurige arbeidsongeschiktheid, als het opzegverbod van twee jaar is verstreken.

Ook voor een werknemer is het belangrijk om het dienstverband te laten voortduren, omdat hij vaak nog recht heeft op een aanvulling van zijn IVA-uitkering en op (meestal premievrije) voortzetting van zijn pensioenopbouw.

Heb je een vraag of wil je persoonlijk advies? Neem dan gerust contact met ons op. Of stel je vraag rechtstreeks aan één van onze arbeidsrechtadviseurs van de Adviesgroep Personeel & Salaris: Albertje Pepping. Ik sta voor je klaar!

Meer artikelen