Zoeken op

Zoeken op

Alles

1 februari, 2021

Kan een rellende werknemer worden ontslagen?

Het instellen van een avondklok heeft op veel plekken in ons land voor de nodige onrust gezorgd, met als gevolg rellen en vernielingen. De bij de politie bekende relschoppers zullen zich bij de rechter moeten verantwoorden voor hun gedragingen.

Meer artikelen
rellende werknemer

Gedragingen van een werknemer

Door de gedragingen van een relschoppende werknemer, kan echter ook de reputatie van een werkgever in het gedrang komen. Kan een werkgever in een dergelijk geval overgaan tot ontslag van de werknemer die bij de rellen betrokken is geweest?

Het is niet eenvoudig om werknemers die bij de rellen betrokken zijn geweest te ontslaan. Werkgevers hebben de mogelijkheid om naar de rechter te stappen met het verzoek om de arbeidsovereenkomst van de werknemer te ontbinden. Privégedragingen kunnen namelijk arbeidsrechtelijke consequenties hebben als ze de arbeidsovereenkomst raken.

De drempel voor ontslag is echter hoog. De vrijheid van meningsuiting en het recht op demonstratie zijn grondrechten welke niet door een werkgever kunnen worden ingeperkt. Een rechter zal dus ook niet snel aan deze grondrechten tornen. Zelfs niet als er strafbare feiten zijn gepleegd, hoewel de drempel voor ontslag daardoor wel lager wordt. De omstandigheden van het geval, waaronder ook de aard van de functie van de werknemer begrepen, zullen bij de beoordeling een zekere rol spelen.

Het zal voor een werkgever dus niet makkelijk zijn om een rellende werknemer te ontslaan.

Wil je meer informatie of een persoonlijke advies over de mogelijkheden van ontslag? Neem dan contact op met één van onze arbeidsrechtjuristen Albertje Pepping of Marijn Küthe.

Meer artikelen