Zoeken op

Zoeken op

Alles

4 maart, 2019

Vanuit kansen redeneren maakt duurzaamheid en besparen een leuk onderwerp!

De energiebesparingsplicht kan een aanleiding zijn om meer inzicht te krijgen in de milieu impact van jouw onderneming.

investeringsvoordelen 2021

Energietransitie

Het kabinet heeft zich verplicht aan milieudoelen en een groot deel van de besparing moet komen uit de energietransitie. Afgelopen jaren is gebleken dat de gewenste besparing niet werd behaald. “Naast de bestaande energiebesparingsplicht is er vanaf dit jaar ook een informatieplicht om energie te besparen”. De overheid moest in actie komen om de doelstellingen te halen. Voor 1 juli aanstaande moeten bedrijven de overheid (via RVO) informeren welke (erkende)maatregelen ze nemen. Dat is de informatieplicht. Uiteraard hoeft niet ieder bedrijf hieraan te voldoen, maar als je meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas gebruikt ben je gebonden aan deze verplichting. Het blijkt dat een groot aantal bedrijven in Nederland onder deze verplichting valt. Mijn advies: bekijk je energienota en zie of je verbruik boven de grenzen uitkomt en je dus moet voldoen aan de informatieplicht. De lokale gemeente is verantwoordelijk voor handhaving. Het is vanwege de beperkte capaciteit bij de gemeente, goed mogelijk dat er geen directe grote consequenties zijn als je niet aan deze informatieplicht voldoet. De tijd zal het leren. Je kan echter ook denken aan de kansen die de nieuwe regelgeving kan bieden. Hoe je het ook wendt of keert de verplichte erkende maatregelen verdienen zich in het algemeen terug in 5 jaar. Vanzelfsprekend verdient de ene ondernemer het sneller terug dan de ander. Zo brandt de led verlichting bij de ene onderneming 6 uur per dag , terwijl bij de ander slechts 4 uur. Dit maakt de terugverdientijd korter of juist langer. Met led-lampen heb je overigens al gauw een rendement van 20% tot 25% per jaar door de besparing van energiekosten. Vanuit financieel oogpunt een interessante investering dus.

“Als we meer vanuit kansen gaan redeneren wordt duurzaamheid en besparen opeens een leuk onderwerp.”

Duurzaamheid

Het is mij opgevallen dat het woord ‘duurzaamheid’ in combinatie met informatieplicht een negatieve lading heeft. De ondernemer denkt al gauw: weer een verplichting erbij en ik moet al zo veel. Maar ik wil onze klanten juist laten zien dat het veel kansen biedt. De energiebesparingsplicht kan een aanleiding zijn om meer inzicht te krijgen in de milieu impact van jouw onderneming. Ik kan bedrijven helpen een actielijst te maken om samen te kijken hoe kan ik milieu impact besparen? Deze kennis wil ik graag delen binnen en buiten Moore MTH. Er is een onderscheid te maken in eenvoudig te realiseren maatregelen en de meer complexere maatregelen. Als je bijvoorbeeld een drukkerij hebt en je schaft een nieuwe dure machine aan, dan is het van belang dat je ook kijkt naar duurzaamheidsaspecten. Hoeveel stroom gebruikt de machine en hoeveel kan ik hierop besparen? Gebruikt de machine milieuvriendelijke inkt? De energiebesparingsplicht focust zich volledig op energie besparen. Het gaat echter niet alleen om energie besparen of CO-2 uitstoot, ook allerlei andere milieuaspecten zijn van belang. De initiële aanschaf hoeft zelfs niet duurder te zijn, maar alsnog verdient een eventuele duurdere en milieu vriendelijke investering zich meestal in de loop van tijd terug. Door innovatie en vernieuwing kun je daarnaast ook omzet behouden of juist nieuwe omzet creëren. Er zijn vanuit ondernemers perspectief genoeg redenen om over het thema duurzaamheid na te denken. Dus meer dan alleen milieu winst.

Ondernemers kunnen ook denken aan de kansen die er zijn op het gebied van duurzame producten, duurzame bedrijfsvoering, duurzame ketens en aan het vermarkten van duurzaamheid. De energiebesparingsplicht kan als stimulans worden gezien om concreet met het thema aan de slag te gaan. Vanuit de verplichting kan immers interesse ontstaan om verder te gaan dan alleen de erkende maatregelen, denk bijvoorbeeld aan de route naar klimaatneutraal ondernemen.

Een beter milieu

Daarnaast kan je als werkgever ook je medewerkers stimuleren om beter met het milieu om te gaan. Vaak zijn dergelijke maatregelen niet duurder terwijl je milieu impact wel fors kan verbeteren, lees minder milieu belasting. Mobiliteit is dan een interessant thema, bijvoorbeeld de ontwikkeling van de elektrische auto. Een werkgever kan ervoor kiezen om zijn werknemers standaard een elektrische leaseauto te geven. Of hij kan de werknemer de flexibele keuzes aanbieden rond vervoer. Het ter beschikkingstellen van elektrische auto’s en fietsen in combinatie met een OV-kaart. Het gaat erom dat je als werkgever nadenkt over een duurzaamheidsbeleid en hoe je het beleid concreet uitvoert.

In gesprek gaan

Kortom, ik wil graag met ondernemers in gesprek raken over duurzame onderwerpen als energieverbruik, mobiliteit. Maar ook over de business zelf; een nieuw businessmodel. Een businessmodel waarbij jouw product niet meer wordt verbruikt, maar gebruikt. Het product wordt een dienst waarbij je als ondernemer de focus krijgt om de dienst zo efficiënt mogelijk te maken. Een groot voordeel hiervan is bijvoorbeeld hergebruik van grondstoffen. Als je een ondernemer bent die goed nadenkt over zijn duurzame strategie en deze strategie kunt omzetten in concreet beleid en actieplannen kun je meer business maken en tegelijkertijd een bijdrage leveren aan een beter milieu.

Meer weten?

Om onze bestaande en nieuwe klanten te helpen bij de invulling aan de wettelijke verplichting, maar ook om inzicht te geven aan de kansen ben ik aan de slag gegaan hiermee. In samenwerking met een externe partij zijn we een rapportage aan het ontwikkelen. Vanuit deze rapportage heb je inzicht in de milieu impact en kun je continue jouw onderneming bijsturen op basis van trends, strategie, doelstellingen en vervolgens kpi’s. Het doel is dat we tegen de ondernemer kunnen zeggen: op dit thema zit jouw grootste milieu-impact. In combinatie met het financiële plaatje kun je als ondernemer nadenken over maatregelen en uiteindelijk vervolgens ook aan de buitenwereld laten zien hoe duurzaam zijn of haar bedrijf is.” Benieuwd hoe we dit doen? Meer weten? Neem contact met mij op!

Meer artikelen