Zoeken op

Zoeken op

Alles

24 mei, 2022

Welke kansen biedt het Spaartax arrest voor buitenlanders?

In ons dagelijks contact met onze internationale en internationaal georiënteerde klanten, krijgen we de meest uiteenlopende vragen. Daar zitten altijd vragen tussen die voor veel meer ondernemingen, ondernemers en buitenlanders interessant zijn. Daarom delen we de komende tijd; FAIQ’s = Frequently Asked International Questions. Vandaag FAIQ 2: Welke kansen biedt het Spaartax arrest voor buitenlanders?

mr. Erwin Morriën
Adviseur internationaal belastingrecht

mr. Farah Aznay
Belastingadviseur

Wat houdt het Spaartax arrest in?

Hoewel waarschijnlijk maar in een beperkt aantal gevallen, biedt het Spaartax arrest zeker kansen. In het Spaartax arrest heeft de Hoge Raad geoordeeld dat met ingang van 1 januari 2017 het forfaitaire stelsel in Box 3 in strijd is met het EVRM. Dit is het geval als iemand door het forfaitaire stelsel meer belasting moet betalen dan verschuldigd zou zijn als het werkelijk behaalde rendement in aanmerking zou zijn genomen.

Kansen voor kwalificerend buitenlands belastingplichtigen

Particulieren waarvan meer dan 90% van hun inkomen in Nederland belast is en die in het buitenland wonen, worden kwalificerend buitenlands belastingplichtigen genoemd. Deze particulieren mogen gebruikmaken van dezelfde aftrekposten en heffingskortingen als in Nederland wonende en belastingplichtige particulieren. De kwalificerende particulieren mogen daardoor hun hypotheekrente en bijvoorbeeld hun alimentatiebetalingen in Nederland in aftrek brengen. Ze komen ook in aanmerking voor de Nederlandse heffingskortingen. Als buitenland geldt voor deze regeling een ander EU-land, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland, Zwitserland, Bonaire, Sint-Eustatius of Saba.

Voorbeeld Box 3 inkomen belast in woonland

In de zaak – Rechtbank Zeeland-West-Brabant 4 mei 2022 – stelde de belastinginspecteur dat 82,75% van het totale inkomen van de in Duitsland woonachtige man, in Nederland was belast. De man beweerde op zijn beurt dat 99,13% van zijn wereldinkomen in Nederland was belast. De inspecteur was van mening dat de man geen kwalificerend buitenlands belastingplichtige was, in tegenstelling tot wat de man zelf berekende, en dus geen recht had op aftrek van alimentatie.

Verschil in berekening Box 3 inkomen

Het verschil lag in de berekening van de hoogte van het Box 3 inkomen. Het Box 3 inkomen op spaartegoeden is namelijk belast in het woonland, in dit geval Duitsland en maakt deel uit van het totale inkomen. Dus hoe hoger het Box 3 inkomen, hoe kleiner het deel van het totale inkomen dat in Nederland is belast. De inspecteur berekende het Box 3 inkomen op de oude en, na het Spaartax arrest, onjuiste manier. Hierdoor kwam de inspecteur uit op een Box 3 inkomen van ruim € 15.000. Maar de man kon aantonen dat hij maar circa € 650 rente had ontvangen. Op basis hiervan oordeelde de Rechtbank dat de man het bij het juiste eind had. De man was dus kwalificerend buitenlands belastingplichtig en kon de betaalde alimentatie in aftrek brengen.

Kortom; Het Spaartax arrest kan dus zeker voordelig zijn voor buitenlanders.

Contact opnemen

Heb je hier nog vragen of wil je persoonlijk advies? Neem dan contact op met mij!

Neem contact op

mr. Erwin Morriën
Adviseur internationaal belastingrecht

Meer artikelen