Zoeken op

Zoeken op

Alles

28 juli, 2022

Bedrijfswaardering: kleinschaligheidstoeslag

Een belangrijke variabele bij de berekening van de waarde van de onderneming is de disconteringsvoet, ook wel de rendementseis genoemd. Dit is het door de aandeelhouders geëiste rendement op het geïnvesteerde vermogen of het rendement dat een potentiële koper van de onderneming verlangt. Naarmate het risico van een onderneming toeneemt, neemt in algemene zin ook het geëiste rendement toe. Het hogere rendement vormt dan een compensatie voor het toegenomen risico.

Meer weten over waardering en bedrijfsopvolging?
kleinschaligheidstoeslag

Waardering

Bij de waardering van niet-beursgenoteerde ondernemingen dient rekening gehouden te worden met een premie of opslag in verband met de omvang van de onderneming. In zowel de praktijk als de literatuur bestaan complexe formules om de rendementseis te bepalen. Een veel gebruikte methodiek is de zogenoemde “build-upmethode”. Bij deze methode wordt het risicoprofiel van een onderneming gekwantificeerd aan de hand van zeven specifieke risicofactoren. Voor iedere risicofactor wordt een inschatting gemaakt, die leidt tot een eventuele opslag op de rendementseis.

De deskundigheid en ervaring van de waarderingsdeskundige spelen hierbij een belangrijke rol.

Ons corporate finance team bestaat o.a. uit vijf Register Valuators (gekwalificeerde ondernemingswaardeerders). De afgelopen twee jaren hebben zij een veelvoud aan waarderingsrapporten voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen opgesteld. Op basis van deze rapporten heeft onze collega Michael Groeneweegen RV onderzoek gedaan naar de invulling van de verschillende risicofactoren voor het bepalen van de kleinschaligheidspremie. Een samenvatting van de resultaten is hieronder weergegeven.Graag gaan onze register valuators het gesprek aan met jou als ondernemer om te bespreken hoe de verschillende risicofactoren voor jouw onderneming eruit zien, wat het effect hiervan is op de waarde van jouw onderneming en hoe de waarde van jouw onderneming verhoogd kan worden door gestructureerd te werken aan de zogenoemde “value drivers”.

Dus heb je een vraag of wil je persoonlijk advies? Neem gerust contact met ons op, wij staan voor je klaar.

Neem contact op

Meer artikelen