Zoeken op

Zoeken op

Alles

17 oktober, 2013

Koopt u goederen in uit Duitsland, let dan op de nieuwe regels.

De Duitse omzetbelastingwet verlangt bij leveringen vanuit Duitsland naar andere EU-landen vanaf 1 oktober een zogenoemde “Gelangensbestätigung”. Om het 0% btw-tarief toe te passen, moet de afnemer van de goederen een verklaring opmaken waarin wordt bevestigd dat de goederen ook daadwerkelijke in het betreffende EU-land zijn ontvangen. Houd u er dus rekening mee dat de Duitse leverancier u kan verzoeken extra handelingen te verrichten om aan te tonen dat de goederen door u zijn ontvangen.

Meer artikelen
Uit dienst & Ontslag

Wat kunt u verwachten

Het 0% btw-tarief kan bij leveringen vanuit Duitsland worden toegepast indien de goederen daadwerkelijk fysiek naar een andere EU-lidstaat zijn vervoerd en de afnemer de goederen verwerft voor zijn bedrijfsuitvoering. In dit opzicht is er niks veranderd aan de oude regels. Wat nieuw is, is dat de Duitse leverancier nu moet bewijzen dat de goederen daadwerkelijk zijn aangekomen in het andere land. Dit zal dan moeten gebeuren door de “Gelangensbestätigung”, die de koper/afnemer van de goederen ondertekent en terugstuurt naar de Duitse leverancier. Dit bevestigingsformulier, of soortgelijk document, moet de volgende gegevens bevatten:

De Duitse wetgeving maakt het mogelijk meerdere verklaringen op één moment te doen uitgaan, bijvoorbeeld per maand of kwartaal. Het is mogelijk in de verklaringen te verwijzen naar andere documenten (bijvoorbeeld een factuur of een pakbon). De praktische uitvoering van de nieuwe wetgeving zal door de Duitse leveranciers waarschijnlijk als volgt worden vormgegeven:

  1. De Duitse leverancier stuurt nadat de goederen zijn verzonden een e-mail naar de afnemer, met daarin de gegevens zoals die hierboven zijn opgesomd;
  2. De afnemer beantwoordt deze e-mail met de eenvoudige zin “we hereby confirm the below information” of een soortgelijke zin wanneer de goederen zijn ontvangen;
  3. De Duitse leverancier draagt vervolgens zorg voor het bewaren van alle bevestigingen.

Het zal overigens niet bij alle leveranciers zo zijn dat de bovengenoemde regels worden gevolgd, al was het maar omdat niet alle afnemers in de EU bereid zijn hun ontvangsten opnieuw te controleren en te bevestigen aan de leverancier. Dit is ook niet verwonderlijk, nu er in de Europese Unie geen wettelijke basis lijkt te bestaan voor deze Duitse regeling. Daarom laat de Duitse wetgever naast de “Gelangensbestätigung”, ook andere documenten toe om te bewijzen dat de afnemer de goederen heeft ontvangen. Het kan hierbij gaan om onder meer de volgende bewijzen:

Het voorgaande kan echter alleen indien de leverancier, of u als afnemer, een transportbedrijf of pakketvervoerder inschakelt. Indien de leverancier zelf de goederen vervoert, of u de goederen zelf afhaalt, is een Gelangensbestätigung verplicht.

Wat als u de Gelangensbestätigung niet tekent?

Hoewel de nieuwe regels per 1 oktober 2013 van kracht zijn geworden, heeft Duitsland goedgekeurd dat intracommunautaire leveringen tot 31 december 2013 nog volgens de oude regels worden verwerkt. Per 1 januari 2014 zullen alle leveranciers moeten voldoen aan de gestelde regels. Indien de leverancier niet kan aantonen dat de goederen zijn aangekomen bij de afnemer, doordat de Gelangensbestätigung niet is teruggestuurd, betekent dit niet automatisch dat u als afnemer Duitse btw verschuldigd bent. In beginsel zal de Duitse belastingdienst –wanneer niet voldoende aantoonbaar is dat de goederen Duitsland hebben verlaten, een naheffingsaanslag opleggen aan de Duitse leverancier. Naar verwachting zal uw leverancier proberen deze btw op u te verhalen door deze btw aan u na te factureren. Om die reden sluiten wij niet uit dat de Duitse leverancier in toekomstige contracten de verplichting zal opnemen dat u de “Gelangensbestätigung” dient te ondertekenen en terug te sturen.

Mocht u naar aanleiding van dit bericht nog vragen hebben, neem dan gerust contact op met ons op. Of neem rechtstreeks contact op met de Adviesgroep Omzetbelasting via (033) 258 03 30.

Meer artikelen