Zoeken op

Zoeken op

Alles

25 januari, 2022

Landbouwnormen 2021 bekend

De Belastingdienst heeft de landbouwnormen voor het jaar 2021 bekendgemaakt. Hierdoor kan jij als agrariër de winst voor 2021 berekenen. Onderdeel van de landbouwnormen zijn de normen voor jouw privégebruik.

Meer artikelen
Agro

Onderverdeling

De landbouwnormen bevatten een onderverdeling in veehouderij, land- en tuinbouw en zaken waarop wordt afgeschreven, zoals landbouwmachines. Er is per sector een verdere onderverdeling te vinden, zoals voor de veehouderij in bijvoorbeeld varkens, schapen en konijnen.

Waardebepaling

Een belangrijk onderdeel van de landbouwnormen is de waardebepaling van agrarische goederen. Deze is vanwege de diverse situaties erg gedetailleerd. Om toepassing ervan te vereenvoudigen bevatten de landbouwnormen ook verschillende uitgewerkte voorbeeldberekeningen.

Privégebruik

De normen inzake privégebruik zijn bedoeld als richtlijn en geven bijvoorbeeld aan wat het privégebruik van eieren, groeten en fruit kan betekenen voor jouw winstberekening. De onderlinge verschillen tussen gezinnen zijn dermate groot dat een zo goed mogelijke schatting gemaakt moet worden op basis van de specifieke gezinssituatie, waarbij de richtlijnen een hulpmiddel zijn.

Afwijken mag, mits onderbouwd

De landbouwnormen zijn opgesteld in samenwerking met vertegenwoordigers van agrarische brancheorganisaties. Toch kun je van de normen afwijken, als je van mening bent dat deze in jouw situatie geen goed beeld geven van de waarde van jouw bedrijfsmiddelen. Je moet dit dan wel onderbouwen.

Heb je een vraag over de landbouwnormen? Neem gerust contact met ons op. Wij staan voor je klaar.

Neem contact op

Meer artikelen