Zoeken op

Zoeken op

Alles

10 mei, 2021

Langdurig arbeidsongeschikte werknemer? Denk aan correct opzeggen arbeidsrelatie

Contract opzeggen met arbeidsongeschikte werknemer? Denk aan de juiste opzegtermijn. Hanteer je niet de juiste opzegtermijn, dan moet je als werkgever toch het loon over de hele opzegtermijn vergoeden. Ook al is geen sprake meer van een loondoorbetalingsverplichting.

Voor werkgever en werknemer gelden termijnen die ze bij de opzegging moeten hanteren. Als hoofdregel geldt dat opzegging tegen het einde van de maand dient plaats te vinden. Dit is slechts anders als in een schriftelijke overeenkomst, cao of door het gebruik een andere dag is aangewezen. Denk aan de situatie dat opzegging dient plaats te vinden tegen het einde van de vierwekenperiode bij een salarisbetaling per vierwekenperiode.

Meer artikelen
arbeidsongeschikte werknemer

Onregelmatige opzegging

Het niet in acht nemen van de juiste opzegtermijn, waardoor de arbeidsrelatie eerder eindigt dan formeel het geval had moeten zijn – we spreken dan van een onregelmatige opzegging – leidt tot de verplichting dat de werkgever alsnog de werknemer het loon over de niet in acht genomen opzegtermijn moet vergoeden.

Schade niet nodig

Het is niet van belang of de werknemer ook feitelijk schade lijdt. Het gaat om een zogeheten gefixeerde schadevergoeding. Conversie, dat wil zeggen omzetting met terugwerkende kracht van een onregelmatige in een regelmatige opzegging, is niet mogelijk.

Opzegging na twee jaar arbeidsongeschiktheid

Wanneer gedurende de opzegtermijn helemaal geen loon verschuldigd is, omdat bijvoorbeeld na 104 weken de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte is geëindigd, dient toch de correcte opzegtermijn te worden gehanteerd. Laat de werkgever dit na, dan kan de werknemer toch aanspraak maken op de gefixeerde schadevergoeding, aldus de rechter in een recente zaak. Het is niet van belang dat over de opzegtermijn geen loon verschuldigd is en dat de werknemer al een uitkering toegekend heeft gekregen.

Beëindigingsovereenkomst

Indien en voor zover afscheid wordt genomen van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer door middel van een beëindigingsovereenkomst gelden andere regels. Bij een beëindigingsovereenkomst zijn beide partijen overeengekomen wanneer het dienstverband eindigt. Dan hoeft geen rekening te worden gehouden met de opzegtermijn, omdat beide partijen al met wederzijds goedvinden met een datum akkoord zijn gegaan, maar de gekozen datum is daarbij van groot belang.

Opzegverbod (104 weken of langer)

Zolang er voor de werknemer nog een opzegverbod geldt, kan er geen rechtsgeldige beëindiging met wederzijds goedvinden worden overeengekomen. Het opzegverbod is gedurende 104 weken ziekte van toepassing en pas ná afloop van deze termijn kan een vaststellingsovereenkomst ter beëindiging van de arbeidsrelatie worden gesloten.

Let op: Als aan de werkgever een verlengde loonbetalingsplicht van maximaal 52 weken is opgelegd, vanwege een onvolkomen re-integratiedossier, dan blijft het opzegverbod voor deze verlengde termijn eveneens van kracht en kan dus (nog) geen beëindigingsovereenkomst met wederzijds goedvinden worden gesloten.
Om voor de ‘compensatieregeling transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid’ in aanmerking te kunnen komen, is het noodzakelijk dat pas opgezegd wordt met een ontslagvergunning, of aantoonbaar een vaststellingsovereenkomst is gesloten ná afloop van de termijn waarvoor het opzegverbod geldt.

Heb je vragen of wil je persoonlijk advies? Neem dan gerust contact met ons op. Wij staan voor je klaar.

Wil je meer weten over het opzegtermijn bij ontslag. Lees verder op de site van Rijksoverheid.

Meer artikelen