Zoeken op

Zoeken op

Alles

12 oktober, 2021

Lastenverlichting voor bv vanaf 2022

Vanaf 2022 betalen bv’s over een winst tot €395.000 nog maar 15% vennootschapsbelasting. Nu is dit lage tarief nog maar van toepassing op de eerste €245.000 winst. Over het meerdere blijft het tarief 25%. Dit blijkt uit de stukken die gepresenteerd zijn op Prinsjesdag.

Meer artikelen

Fiscale eenheid

De verruiming van de eerste tariefschijf tot €395.000 zorgt ervoor dat in veel gevallen een fiscale eenheid minder aantrekkelijk wordt. Bij een fiscale eenheid kunnen de verbonden bv’s onderlinge winsten en verliezen met elkaar verrekenen. Tegenover dit voordeel staat een steeds groter wordend nadeel, namelijk dat maar één keer van de verruimde schijf van het lage tarief kan worden geprofiteerd.

Tip! Het verbreken van de fiscale eenheid kan het nadeel beperken. Als verbreking per 2022 gewenst is, moet het verzoek hiertoe vóór 1 januari 2022 zijn ontvangen door de Belastingdienst.

Verliesverrekening verruimd én beperkt

Naast bovengenoemd voordeel krijgen bv’s volgend jaar ook te maken met wijzigingen inzake de verliesverrekening. Vanaf 2022 wordt de verliesverrekening in de vennootschapsbelasting beperkt tot 50% van de belastbare winst. Wel mogen verliezen voortaan onbeperkt voorwaarts verrekend worden.

Verliezen tot een bedrag van €1 miljoen aan belastbare winst zijn volledig verrekenbaar. Voor zover de belastbare winst hoger is dan €1 miljoen, worden die verliezen voor zover zij meer bedragen dan €1 miljoen, slechts tot een bedrag van 50% van de belastbare winst boven €1 miljoen verrekend.

Heb je vragen over de vennootschapsbelasting of wil je persoonlijk advies? Neem gerust contact met ons op. Wij staan voor je klaar!

Meer artikelen