Zoeken op

Zoeken op

Alles

28 september, 2021

Medische diensten verleend aan verzekeraar vrijgesteld van BTW

De Hongaarse verzekeringsmaatschappij CIG Pannónia garandeerde onder bepaalde voorwaarden medische behandeling in het buitenland voor verschillende ernstige diagnosen. CIG had daarvoor een overeenkomst gesloten met het Spaanse Best Doctors. Artsen van Best Doctors onderzochten de medische informatie van de verzekerde om te bepalen of hij recht had op de verzekeringsprestatie. Ook regelde Best Doctors namens de verzekerde een afspraak met de medische dienstverleners, en organiseerde de medische behandeling (opname, afspraken), de reis en het hotelverblijf.

Meer artikelen
medische diensten verzekeraar btw

De casus

CIG betaalde Best Doctors per verzekerde een jaarlijkse premie voor de Best Doctors-diensten. Zij ging ervan uit dat de diensten van Best Doctors moesten worden aangemerkt als medische diensten en waren vrijgesteld van BTW, maar de Hongaarse Belastingdienst legde een naheffingsaanslag op. CIG ging in beroep, waarop de hoogste Hongaarse rechter prejudiciële vragen stelde aan het EU-Hof van Justitie. De rechter wil weten of van BTW is vrijgesteld een dienst die door een verzekeringsmaatschappij wordt gebruikt om (1) de juistheid te controleren van de diagnose van ernstige ziekte die bij een verzekerde particulier is gesteld, en (2) de best mogelijke beschikbare medische diensten te vinden met het oog op de genezing van de verzekerde particulier, en (3) wanneer dit binnen de dekking van de verzekeringspolis valt en de verzekerde hierom vraagt, ervoor te zorgen dat de medische behandeling in het buitenland wordt verleend.

Fida 20214940 : EU-Hof van Justitie 22 juli 2021, nr. C-458/21

Meer artikelen