Zoeken op

Zoeken op

Alles

20 februari, 2020

Mijn bedrijf heeft een website, dus bestaat.

In de praktijk een terugkerende vraag “hoe ga ik om met de uitgaven voor het laten maken van mijn website?“. Dienen de uitgaven in één keer ten laste van het resultaat te worden gebracht of moeten deze worden geactiveerd? En dient hierop te worden afgeschreven?

André van ’t Hof AA RB
Adviseur MKB

Wanneer verwacht je economisch voordeel?

Voor het antwoord op deze vraag is het vooral van belang waarvoor je de website gebruikt. Activering dient namelijk plaats te vinden op het moment dat er economische voordelen worden verwacht en de kosten betrouwbaar kunnen worden vastgesteld.

Gebruik je de website voor het aanprijzen en promoten van eigen producten en diensten, dan kan onvoldoende worden aangetoond dat er toekomstige economische voordelen te verwachten zijn. Kunnen klanten op de website bestellingen plaatsen (webshop), dan kan mogelijk wel worden aangetoond dat er toekomstige economische voordelen worden verwacht.

Onderzoeksfase en ontwikkelingsfase

Simpel gezegd behoren uitgaven voor een website waarop de contactgegevens van de onderneming staan, eventueel aangevuld met een omschrijving van de producten en diensten, in één keer als kosten ten laste van het resultaat te worden gebracht.

De uitgaven voor de ontwikkeling van een webshop waaruit men economische voordelen verwacht, worden geactiveerd. Bij het opstarten van een webshop maken we onderscheid tussen twee fasen. Een onderzoeksfase waarin je kijkt of het haalbaar is de webshop op te zetten en een ontwikkelingsfase waarin de feitelijke webshop wordt gebouwd. De uitgaven in de onderzoeksfase dienen in één keer ten laste van het resultaat te worden gebracht, terwijl de uitgaven gedurende de ontwikkelingsfase dienen te worden geactiveerd. Bij activering van de uitgaven voor een website, dient hier stelselmatig op te worden afgeschreven op basis van een inschatting van de verwachte levensduur.

Geactiveerde uitgaven

Bij activering van de website komen de uitgaven nog niet ten laste van het resultaat, waardoor een hoger eigen vermogen kan worden gerapporteerd in de publicatiestukken. Wanneer de uitgaven voor de website wel in één keer als kosten kunnen worden opgevoerd, ontstaat fiscaal een lager resultaat waardoor minder vennootschapsbelasting/ inkomstenbelasting verschuldigd is.

Voor de geactiveerde uitgaven in verband met de website dient in de jaarrekening een wettelijke reserve te worden gevormd. Door de vorming van de wettelijke reserve nemen de vrij uitkeerbare reserves af.

Meer artikelen