Zoeken op

Zoeken op

Alles

26 oktober, 2022

Minder jubelton in 2023, afgeschaft in 2024

De eenmalige belastingvrije schenking voor onder andere de aankoop van een woning, ook bekend als de ‘jubelton’, wordt afgeschaft. Dit voornemen van het kabinet was al in het coalitieakkoord bekendgemaakt en is op Prinsjesdag opgenomen in het Belastingplan 2023.

Meer artikelen
Schenking aan kinderen

Een lager bedrag in 2023

De jubelton bedraagt nu nog € 106.671, maar wordt in 2023 beperkt tot een bedrag van € 28.947. Per 2024 verdwijnt de jubelton helemaal.

Jubelton

Ouders kunnen bijvoorbeeld aan hun kinderen via de jubelton in 2022 nog deze belastingvrije schenking doen. Deze vrijstelling geldt echter ook voor derden. Jij kunt deze schenking dus aan een willekeurig persoon doen. Er zijn echter wel voorwaarden. De ontvanger moet tussen de 18 en 40 jaar zijn en de jubelton dient gebruikt te worden om:

Tip!
Wil je nog optimaal profiteren van de fiscale vrijstelling voor een schenking voor de eigen woning, doe dit dan vóór 1 januari 2023.

Vrijstelling schenking ouders aan kinderen

De vrijstelling wordt in 2023 verminderd tot € 28.947. Dit is het bedrag dat ouders hun kinderen tussen 18 en 40 jaar in 2023 eenmalig sowieso kunnen schenken, ongeacht het doel waarvoor de kinderen de schenking gebruiken. Deze vrijstelling ten behoeve van de eigen woning is in 2023 dus eigenlijk alleen voor schenkingen aan derden nog relevant. Pas in 2024 wordt de vrijstelling helemaal afgeschaft. De eenmalige vrijstelling voor kinderen tussen 18 en 40 jaar blijft dan wel gehandhaafd.

Spreiding schenking

De schenking kan in de huidige regeling ook worden gespreid over een periode van drie jaar. Een in het eerste jaar onbenut deel van de vrijstelling kon dan in de twee opeenvolgende jaren alsnog worden benut. De schenkingen konden dan bijvoorbeeld worden gebruikt om een hypotheek over een periode van drie jaar af te lossen, zonder dat te veel boeterente aan de bank betaald hoefde te worden. Als in 2022 voor het eerst wordt geschonken kan het restant van de vrijstelling alleen nog in 2023 worden geschonken en niet meer in 2024. Hiervoor moet in 2022 wel ook al een bedrag zijn geschonken en betaald, en moet er in de aangifte schenkbelasting een beroep op de woningschenkvrijstelling worden gedaan. Dit mag een klein bedrag zijn. Wanneer in 2023 voor het eerst wordt geschonken, kan de schenking niet meer gespreid worden.

Tip! 
Bij een eerste schenking in 2021 of 2022 kan het onbenutte deel van de vrijstelling nog wel gebruikt worden voor schenkingen tot en met 2023.

Spreiding besteden schenking

Een voorwaarde voor de jubelton is dat de schenking voor de eigen woning wordt gebruikt. In de huidige regeling heeft de ontvanger van de schenking drie jaar om de schenking op de voorgeschreven wijze te besteden. Deze regeling blijft gehandhaafd voor schenkingen in 2022.

Als je dus in 2022 een schenking ontvangt, kun je deze nog tot uiterlijk 2024 besteden aan de eigen woning. Dat is ook het geval als je in 2023 een aanvulling nog krijgt. Ontvang je in 2023 daarentegen voor het eerst de “jubelton” als de maximale vrijstelling € 28.947 bedraagt, dan kun je deze tot uiterlijk 2025 besteden aan de eigen woning.

Let op! 
Deze plannen moeten nog wel door de Tweede en Eerste Kamer worden goedgekeurd en zijn dus nog niet definitief.

Meer artikelen