Zoeken op

Zoeken op

Alles

17 maart, 2023

Aanvragen SLIM-subsidie in de maand maart

Werkgevers in het mkb kunnen vanaf 1 maart 2023 de zogenaamde SLIM-subsidie, Stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen, weer aanvragen. Nieuw in de regeling is dat mkb-ondernemingen een voorschot van 50% kunnen krijgen.

Meer artikelen
mkb aanvragen slim-subsidie maart

Let op!
Je hebt maar beperkt de tijd voor jouw aanvraag. Het loket is namelijk open van 1 maart tot en met 30 maart 17.00 uur.

Waarvoor subsidie?

Je kunt de subsidie aanvragen voor:

Hoogte subsidie

De subsidie bedraagt maximaal € 25.000 (voor landbouwbedrijven maximaal € 20.000). Middelgrote ondernemingen krijgen subsidie voor maximaal 60% van de subsidiabele kosten, kleine ondernemingen voor maximaal 80% van de subsidiabele kosten. Om voor subsidie in aanmerking te komen, moeten de subsidiabele kosten minimaal € 5.000 bedragen.

Let op!
Deze minimale subsidiabele kosten en de maximering van de subsidiabele kosten gelden niet voor praktijkleerplaatsen of voor loopbaan- of ontwikkeladviezen. De subsidie voor een praktijkleerplaats is maximaal € 2.700 en voor een loopbaan- of ontwikkeladvies maximaal € 700.

Voorschot ook voor mkb

Nieuw in de regeling is dat mkb-ondernemingen nu een voorschot van 50% kunnen krijgen op basis van hun aanvraag. Samenwerkingsverbanden en grootbedrijven die voor de SLIM in aanmerking komen, hadden deze mogelijkheid al. Via een voorschot kan een onderneming makkelijker de aanloopkosten financieren. Bij twijfel over de betrouwbaarheid van de aanvrager kan een voorschot geweigerd worden. Ook is geregeld dat het voorschot kan worden teruggevorderd als niet aan de voorwaarden van de SLIM worden voldaan.

Aanvragen SLIM

Om in aanmerking te komen voor de SLIM gelden er voorwaarden. Deze zijn verschillend per type aanvrager. Bekijk de voorwaarden en meer informatie op deze site. Als je de SLIM wilt aanvragen moet je eerst inloggen bij het ‘Subsidieportaal van uitvoering van beleid’. Hier dien je wel een account aan te maken als je deze niet hebt.

Tip!
Mkb-bedrijven kunnen de SLIM-subsidie ook aanvragen in september van dit jaar. Samenwerkingsverbanden en grootbedrijven in de landbouw, horeca en recreatie kunnen de SLIM-subsidie aanvragen tussen 1 juni en 27 juli 2023.

Meer artikelen