Zoeken op

Zoeken op

Alles

17 augustus, 2023

Modelovereenkomsten gebaseerd op vrije vervanging vanaf 1 januari 2024 niet meer gebruiken!

Wij hebben jou in eerdere nieuwsberichten al geïnformeerd over het Deliveroo-arrest. De Hoge Raad heeft op 24 maart 2023 in dit arrest geoordeeld dat, ook al werd er door Deliveroo gebruikgemaakt van een goedgekeurde modelovereenkomst, er bij vrije vervanging sprake kan zijn van werken in dienstbetrekking. Wij hebben toen ook de verwachting uitgesproken dat de Belastingdienst met dit arrest een kritischer houding over de arbeidsrelatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zal innemen. Deze verwachting is uitgekomen.

Hoge Raad bevestigt dat Deliveroo-bezorgers werknemers zijn
Modelovereenkomsten vrije vervanging

Nieuw beleid Belastingdienst

De Belastingdienst heeft deze week nieuw beleid gepubliceerd. Aangezien de Hoge Raad heeft geoordeeld dat bij vrije vervanging sprake kan zijn van werken in dienstbetrekking, heeft de Belastingdienst besloten dat de modelovereenkomsten die zijn gebaseerd op vrije vervanging niet langer bruikbaar zijn. Daarom heeft de Belastingdienst de goedkeuring van deze modelovereenkomsten per 1 januari 2024 ingetrokken.

Voor alle duidelijkheid: het nieuwe beleid geldt niet alleen voor de algemene modelovereenkomsten die gebaseerd zijn op vrije vervanging, maar ook voor de brancheovereenkomsten en individuele overeenkomsten die gebaseerd zijn op vrije vervanging. Ook een modelovereenkomst met een combinatie van vrije vervanging en geen werkgeversgezag valt hieronder.

Werk je met een modelovereenkomst die is gebaseerd op vrije vervanging, dan krijg je tot 1 januari 2024 de tijd om de arbeidsrelatie opnieuw te beoordelen en zo nodig aan te passen.

Wat betekent dit voor de opdrachtgever?

Je zult, als opdrachtgever, de arbeidsrelatie met jouw opdrachtnemer dit jaar opnieuw moeten beoordelen.

Er zijn dan feitelijk twee uitkomsten mogelijk:

  1. òf de arbeidsrelatie moet worden aangemerkt als een dienstbetrekking (arbeidsovereenkomst);
  2. òf de arbeidsrelatie kan of moet worden aangemerkt als een overeenkomst van opdracht. Het laatste is alleen mogelijk als er géén werkgeversgezag aanwezig is.

Om de arbeidsrelatie te toetsen aan de drie criteria van een dienstbetrekking (loon, arbeid en gezag) kun je gebruikmaken van de webmodule op ondernemersplein. Deze webmodule is echter beperkt bruikbaar, biedt geen zekerheid en is slechts een indicatie.

Als het mogelijk is om gebruik te maken van een modelovereenkomst geen werkgeversgezag, dient de bestaande modelovereenkomst te worden vervangen. Het blijft uiteraard van cruciaal belang dat de feitelijke werkzaamheden worden uitgevoerd overeenkomstig hetgeen in de overeenkomst is opgenomen!

Gezien de mogelijke impact op jouw onderneming adviseren wij om contact met ons op te nemen om jou te helpen met de juiste keuzes.

Wat doet de Belastingdienst?

De Belastingdienst zal, ondanks het handhavingsmoratorium, bedrijfsbezoeken afleggen en boekenonderzoeken doen. De Belastingdienst zal dan de arbeidsrelaties beoordelen om te bepalen of er in de praktijk sprake is van een dienstbetrekking. Daarbij zal gekeken worden naar de drie criteria voor een dienstbetrekking, arbeid, loon en gezag. Concludeert de Belastingdienst dat er sprake is van een dienstbetrekking, dan worden er aanwijzingen gegeven. Worden deze niet opgevolgd of is sprake van kwaadwillendheid, dan kan de Belastingdienst correctieverplichtingen of naheffingsaanslagen opleggen.

Het advies luidt dan ook om tijdig actie te ondernemen!

Neem contact op!

Heb je vragen naar aanleiding van dit artikel of wil je persoonlijk advies? Ik sta voor je klaar.

mr. Jochem van den Berg
Adviseur loonheffingen/arbeidsrecht

Meer artikelen