Zoeken op

Zoeken op

Alles

13 juli, 2022

Multiplier giftenaftrek foutief

De multiplier voor de giftenaftrek wordt niet goed toegepast. Lees hier verder wat dit inhoudt voor jou en wat je moet doen.

Meer artikelen
giftenaftrek

Maximale verhoging aangifteprogramma

Uit onderzoek blijkt nu dat deze maximale verhoging in het aangifteprogramma van de Belastingdienst, en in commerciële software niet goed wordt toegepast. Deze wordt namelijk afgetopt op €1.250 per stel, in plaats van op €1.250 per persoon.

Is er door fiscale partners in een jaar meer dan €5.000 geschonken aan een culturele ANBI? Dan is de kans groot dat dit speelt.

Geen giftenaftrek bij ontbreken aanspraak op vrijwilligersvergoeding

X en zijn echtgenote werkten als vrijwilligers voor stichting A. In zijn aangifte IB 2014 claimde X aftrek van een gift van € 7.580 aan A in verband met het afzien van hun vrijwilligersvergoedingen. De inspecteur weigerde de giftenaftrek. X ging in beroep, maar Hof Den Haag besliste net als Rechtbank Den Haag dat de aftrek terecht was geweigerd, omdat X niet aannemelijk had gemaakt dat was voldaan aan alle voorwaarden van artikel 6.36, lid 1, Wet IB 2001. Uit de vrijwilligersovereenkomst bleek dat X, noch zijn echtgenote, aanspraak kon maken op een vergoeding voor de verrichte werkzaamheden voor A, zodat deze niet aan A kon zijn geschonken.

Het Hof verwerpt beroep

Het Hof verwierp het beroep van X op een uitspraak van Rechtbank Arnhem van 21 februari 2012. Hoewel de stelling juist was dat het voor de aftrekbaarheid van een vrijwilligersvergoeding als gift niet nodig was dat die vergoeding eerst werd uitbetaald, was het wel noodzakelijk dat er rechtens een aanspraak op de vergoeding bestond. Het Hof verklaarde het hoger beroep van X ongegrond.

Vind hier de Kamerbrief over toepassing multiplier bij fiscale partners voor giften aan culturele ANBI’s.

Wat nu?

Eind augustus wordt er meer bekend over het hoe en wat. Handig dat even af te wachten. Daarna is er nog tijd genoeg (tot eind van het jaar) om een verzoek om ambtshalve vermindering te doen. Langs deze route kunnen we terug tot 2017.

Neem contact op

Heb je een vraag of wil je persoonlijk advies? Neem gerust contact met ons op. Wij staan voor je klaar.

Neem contact op

Meer artikelen