Zoeken op

Zoeken op

Alles

13 oktober, 2022

Nieuwe renseigneringsverplichting

Met ingang van 1 januari 2022 is iedere werkgever (inhoudingsplichtige voor de loonheffingen) verplicht om informatie aan de Belastingdienst te verstrekken over betalingen aan derden. Het gaat hierbij om natuurlijke personen die buiten een dienstbetrekking voor jou werken, anders dan een ondernemer of vrijwilliger. In het verleden hoefde een inhoudingsplichtige deze informatie alleen te verstrekken als de Belastingdienst daarom verzocht. De nieuwe renseigneringsverplichting is zonder meer van toepassing, ongeacht of de Belastingdienst heeft verzocht om aanlevering van gegevens. De nieuwe renseigneringsverplichting brengt derhalve aanvullende administratieve verplichtingen met zich mee en kan c.q. zal de nodige impact hebben op jouw bedrijfsvoering.

Arbeid en arbeidscontracten in 2022

Uitzonderingen renseigneringsverplichting

Het doel van de nieuwe renseigneringsregeling is om informatie te verkrijgen over betalingen die naar verwachting tot het belastbare resultaat uit overige werkzaamheden zullen behoren. Daarom zijn betalingen ten aanzien van bepaalde werkzaamheden en diensten uitgesloten van de verplichting. Voor inhoudingsplichtigen voor de loonheffingen gaat het om:

Btw-vrijgestelde prestaties

Het was enige tijd onduidelijk hoe de laatste uitzondering geïnterpreteerd moest worden, omdat de renseigneringsverplichting wel zou gaan gelden als een persoon btw-vrijgestelde prestaties voor jouw organisatie heeft verricht. Dit zou echter niet passen bij het doel van de nieuwe renseigneringsregeling. Hierover bestond dan ook veel discussie.

De Belastingdienst heeft onlangs verduidelijking gegeven. Indien een persoon btw vrijgestelde prestaties verricht heeft hij/zij de keuze om een factuur uit te reiken. Als een persoon een factuur uitreikt, moet in dat geval worden aangegeven dat een btw-vrijstelling wordt toegepast. De Belastingdienst heeft aangegeven dat voor een inhoudingsplichtige voor de loonheffingen in beide gevallen (bij btw-vrijgestelde prestaties – al dan niet gefactureerd) de renseigneringsverplichting van toepassing is.

Wat betekent dit voor jouw organisatie?

Indien jouw organisatie als inhoudingsplichtige voor de loonheffingen betalingen doet aan natuurlijke personen of rechthebbenden, die niet zijn uitgezonderd in de regeling, moet na afloop van elk kalenderjaar de volgende gegevens bij de Belastingdienst worden aangeleverd:

Het aanleveren van de gegevens loopt digitaal. Hoe je dit doet kun je hier lezen.

De bovenvermelde gegevens moeten na afloop van het kalenderjaar uiterlijk op 31 januari bij de Belastingdienst worden aangeleverd. Dit betekent dat de gegevensaanlevering over 2022 dus vóór 1 februari 2023 moet plaatsvinden.

Afhankelijk van de wijze waarop jouw administratieve processen nu zijn ingericht, kan de nieuwe renseigneringsverplichting een enorme impact op jouw bedrijfsvoering hebben. Desgewenst zijn wij graag bereid jou te adviseren over jouw verplichtingen.

Meer artikelen