Zoeken op

Zoeken op

Alles

19 april, 2022

Nieuwsberichten april 2022

Lees hieronder de nieuwsberichten van april 2022

  1. Aangifte of verzoek voorlopige aanslag IB 2021 vóór 1 mei
  2. Subsidie voor alternatieve markten vanwege oorlog Oekraïne
  3. Ook dit jaar weer belastingvrij schenken
  4. Rentevergoeding btw-teruggaaf bij trage Belastingdienst

Heb je vragen of wil je persoonlijk advies? Neem dan gerust contact met ons op. Wij staan voor je klaar.

Meer artikelen
Nieuwsberichten april 2022

1. Aangifte of verzoek voorlopige aanslag IB 2021 vóór 1 mei

Levert jouw aangifte inkomstenbelasting 2021 een te betalen bedrag op? Dan kun je te maken krijgen met belastingrente. Je kunt dit voorkomen door vóór 1 mei 2022 jouw aangifte inkomstenbelasting 2021 in te dienen. De Belastingdienst berekent dan geen belastingrente. Is het niet mogelijk om al vóór 1 mei 2022 jouw aangifte inkomstenbelasting 2022 in te dienen? Dan kun je om uitstel voor het indienen van de aangifte vragen. Het is dan wel verstandig om vóór 1 mei 2022 te verzoeken om een voorlopige aanslag. In dat geval berekent de Belastingdienst namelijk ook geen belastingrente. Zorg wel dat de voorlopige aanslag zo nauwkeurig mogelijk aansluit bij de werkelijkheid. Bij een te lage voorlopige aanslag betaal je later anders alsnog belastingrente.

2. Subsidie voor alternatieve markten vanwege oorlog Oekraïne

Heb je omzetverlies door de handelsbeperkingen vanwege de oorlog in Oekraïne? Dan kun je vanaf 1 april 2022 een beroep doen op subsidieregeling Support International Business (SIB) Alternatieve markten Oekraïne. Je kunt deze subsidie gebruiken om advies te krijgen over de optimalisatie van jouw logistieke processen of internationale productie. Verder kun je hulp krijgen bij het organiseren van jouw financiën of procesbeheer op afstand en het zoeken naar alternatieve afzetmarkten. De subsidie bedraagt 80 procent van de kosten, tot een maximum van €2.500. Je vraagt deze aan bij de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (rvo.nl).

3. Ook dit jaar weer belastingvrij schenken

Ook dit jaar kun je weer schenken en daarbij gebruikmaken van de jaarlijkse vrijstellingen. Voor een schenking aan een kind bedraagt de vrijstelling in 2022 €5.677. Een kind in de leeftijd tussen 18 en 40 jaar kun je eenmalig belastingvrij een bedrag van €27.231 schenken. Als je schenkt ten behoeve van een dure studie, bestaat recht op een eenmalige verhoging van de vrijstelling tot €56.724. De schenkingsvrijstelling eigen woning bedraagt in 2022 €106.671. Deze schenkingsvrijstelling wordt per 1 januari 2023 verlaagd naar €27.231 en per 1 januari 2024 helemaal afgeschaft. Wil je gebruikmaken van de verhoogde vrijstellingen? Laat je dan eerst informeren over de voorwaarden. Schenk je aan anderen, zoals een kleinkind, neef of goede vriend, dan geldt een vrijstelling van €2.274.

4. Rentevergoeding btw-teruggaaf bij trage Belastingdienst

Heeft de Belastingdienst nog niet beslist over jouw btw-teruggaaf over 2021? Dan heb je recht op vergoeding van belastingrente vanaf 1 april 2022, als de Belastingdienst jouw verzoek tenminste acht weken daarvoor ontving. De belastingrente van 4% vangt aan op 1 april 2022 of, als dat later is, als acht weken verstreken zijn na ontvangst van jouw verzoek. Ook voor btw-teruggaven over eerdere jaren moet de Belastingdienst jouw belastingrente vergoeden als acht weken zijn verstreken na ontvangst van jouw verzoek om btw-teruggaaf. Controleer daarom of jij mogelijk recht hebt op vergoeding van belastingrente.

Neem contact op

Heb je vragen of wil je persoonlijk advies? Neem contact met ons op. Wij staan voor je klaar.

Neem contact op

Meer artikelen