Zoeken op

Zoeken op

Alles

17 december, 2020

Nieuwsberichten december 2020

Hieronder lees je onze nieuwsberichten van december 2020.

  1. Volgend jaar extra belastingvrij schenken
  2. Gebruik dit jaar de werkkostenregeling nog optimaal
  3. Subsidie voor elektrische bestelauto
  4. Verplichte verklaring verlaagd tarief overdrachtsbelasting
  5. Verminder uw vermogen in box 3
  6. Premiepercentages werknemersverzekeringen 2021 bekend
Meer artikelen
Laptop

1. Volgend jaar extra belastingvrij schenken

In 2021 wordt de vrijstelling voor schenkingen aan kinderen en aan derden eenmalig met € 1.000 verhoogd.

De vrijstelling van ouders aan kinderen bedraagt voor dit jaar (2020) € 5.515 en komt door de extra verhoging en de inflatiecorrectie in 2021 uit op € 6.604. Voor anderen dan kinderen bestaat geen specifieke jaarlijkse schenkvrijstelling. Wel is er een generieke vrijstelling die voor iedereen geldt. Hiervan kan bijvoorbeeld gebruikgemaakt worden bij een schenking aan kleinkinderen. De generieke vrijstelling bedraagt dit jaar € 2.208 en komt door de extra verhoging en de inflatiecorrectie in 2021 uit op € 3.244. Let op: de verhoging is eenmalig. Dit betekent dat in 2022 beide vrijstellingen weer met € 1.000 worden verlaagd.

2. Gebruik dit jaar de werkkostenregeling nog optimaal

Met het einde van het jaar in aantocht is het raadzaam te berekenen hoeveel vrije ruimte je nog hebt in de WKR. Is dit het geval, dan kun je tot dit bedrag nog zaken belastingvrij vergoeden en verstrekken aan jouw personeel. Heb je een bv, dan kan dit dus ook aan jezelf als dga en aan jouw partner als deze ook op de loonlijst staat. Je kunt via de WKR jouw personeel ook een onbelaste bonus verstrekken.

Vanwege de coronacrisis bedraagt de vrije ruimte dit jaar 3% van de loonsom van jouw bedrijf tot € 400.000. Over het meerdere van de loonsom bedraagt de vrije ruimte 1,2%. Geef je meer uit aan vergoedingen en verstrekkingen, dan betaal je als werkgever 80% belasting over het meerdere in de vorm van een eindheffing.

Je moet er wel rekening mee houden dat een vergoeding of verstrekking via de werkkostenregeling moet voldoen aan het gebruikelijkheidscriterium. Dit betekent dat de vergoeding of verstrekking niet meer dan 30% mag afwijken van wat in soortgelijke omstandigheden gebruikelijk is.

Let op: er gelden soms wel beperkingen voor bonussen aan directie en bestuur van een bv als deze bv vanwege de coronacrisis een beroep heeft gedaan op de NOW-regelingen. Deze beperkingen gelden ook als er langer dan drie maanden bijzonder uitstel van betaling van belasting is verkregen.

3. Subsidie voor elektrische bestelauto

Steden kunnen vanaf 1 januari 2025 een zero-emissiezone invoeren. Nieuwe bestel- of vrachtwagens die na 2025 op kenteken worden gezet, moeten emissieloos rijden om in deze stadscentra te komen.

Ondernemers die in een emissieloze zone moeten zijn, kunnen vanaf komend voorjaar (2021) subsidie aanvragen voor de aanschaf of lease van een uitstootvrije bestelbus. De subsidie bedraagt 10% van de nieuwprijs, met een maximum van € 5.000.

De nieuwe subsidie kent een aantal voorwaarden:

Let op: de subsidie krijgt men naast de bestaande investeringsaftrekken, zoals die voor kleinschalige en milieuvriendelijke investeringen.

4. Verplichte verklaring verlaagd tarief overdrachtsbelasting

Het kabinet heeft voorgesteld de overdrachtsbelasting per 1 januari 2021 te herzien. Jongeren tot 35 jaar krijgen een eenmalige vrijstelling bij aanschaf van een eigen woning. De aanschaf van panden die niet gebruikt worden als eigen woning wordt voortaan belast met 8% overdrachtsbelasting. Dat kopers van een woning recht hebben op de eenmalige vrijstelling dan wel op het lage tarief van 2%, moet blijken uit een verklaring. Iedere koper van de woning moet een dergelijke verklaring aan de notaris verstrekken. Dit kan desgewenst ook via een gevolmachtigde.

In de verklaring staan de gegevens die noodzakelijk zijn voor uitvoering en toezicht door de Belastingdienst. Dit betreft de gegevens van de verkrijger, zoals naam, geboortedatum, adres op het moment van afgifte van de verklaring, het BSN en het adres van de woning waarop de verklaring betrekking heeft. De koper moet ook verklaren dat hij de woning ‘anders dan tijdelijk als hoofdverblijf’ zal gebruiken. Bij bijvoorbeeld een vakantiewoning is de vrijstelling of het lage tarief van de overdrachtsbelasting namelijk niet van toepassing. Ook moet verklaard worden dat de vrijstelling nog niet eerder is toegepast.

5. Verminder jouw vermogen in box 3

Heb je een bv en beschik je in privé over een omvangrijk vermogen, dan kan het lucratief zijn een deel van jouw vermogen over te hevelen naar jouw bv.

Jouw privévermogen valt onder box 3. Hierover betaal je belasting waarbij de fiscus uitgaat van een fictief rendement. Dit wordt geacht hoger te zijn naarmate jouw vermogen toeneemt. Hierdoor betaal je in 2021 over jouw belaste vermogen boven € 100.000 al 1,4% belasting, over jouw belaste vermogen boven € 1.000.000 zelfs 1,76%.

Hevel je jouw vermogen over naar de bv, dan betaalt de bv alleen belasting over het werkelijk behaalde rendement. Vanaf 2021 is het tarief over de eerste € 245.000 rendement slechts 15% en pas als het aan jou wordt uitgedeeld, betaal je over het restant nog 26,9%. Per saldo komt dit neer op een tarief van bijna 38% over het behaalde rendement.

Je kunt vermogen overhevelen door middel van een kapitaalstorting of door jouw bv een lening te verstrekken. Denk er in het laatste geval wel aan dat je zakelijke voorwaarden hanteert, zoals het vaststellen en betalen van een reële rente. Een fiscaal adviseur kan je hierbij van het juiste advies voorzien.

6. Premiepercentages werknemersverzekeringen 2021 bekend

De definitieve premies voor 2021 voor de volksverzekeringen en de werknemersverzekeringen zijn bekendgemaakt. Deze nieuwe percentages moet je vanaf 1 januari 2021 hanteren bij het invullen van de loonaangifte voor jouw werknemers.Premies

Maximumpremieloon in 2021
Het maximumpremieloon is ook bekend. Dat is in 2021 € 58.311 op jaarbasis. In 2020 was dat nog € 57.232. Je hoeft over het meerdere dat een werknemer verdient geen premies te betalen. Dit maximumbedrag wordt ook gehanteerd bij het berekenen van de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW).

Heb je naar aanleiding van het bovenstaande vragen of opmerkingen? Neem gerust contact met ons op. Wij staan voor je klaar.

Meer artikelen