Zoeken op

Zoeken op

Alles

16 december, 2022

Nieuwsberichten december 2022

Lees hieronder de nieuwsberichten van december 2022.

  1. Voorlopig geen info meer uit UBO-register
  2. Urencompensatie als feestdag op parttimedag valt?
  3. Hoge Raad akkoord met verplichte aangifte loonheffingen via eHerkenning
  4. Terugdraaien anoniementarief vanaf 2023 toegestaan
  5. Nieuwe normbedragen maaltijden, thuiswerken en reiskosten 2023 bekend
  6. Meer bijtelling voor nieuwe duurdere elektrische auto

Heb je vragen of wil je persoonlijk advies? Neem dan gerust contact met ons op. Wij staan voor je klaar.

Neem contact op
Aan het werk Bussum

1. Voorlopig geen info meer uit UBO-register

Voor de meeste organisaties bestaat de plicht om de uiteindelijke eigenaar of degene die uiteindelijk zeggenschap heeft, te registeren in het zogenaamde UBO-register. Via de KvK kunnen derden informatie uit dit UBO-register opvragen. De Europese bepaling die dit regelt, is volgens het Hof van Justitie van de EU echter onvoldoende onderbouwd – met name met het oog op bescherming van de privacy – en daarmee ongeldig. De uitspraak van het Hof is voor minister Kaag aanleiding om naar de verstrekking van informatie over UBO’s te kijken. Daarom wordt door de KvK voorlopig ook een informatiestop gehanteerd. De uitspraak betekent echter niet dat er iets verandert aan de plicht om UBO’s in het register in te schrijven.

2. Urencompensatie als feestdag op parttimedag valt?

Als een vaste vrije dag van een parttimer op een feestdag valt, heeft hij/zij een vrije dag minder dan andere werknemers. Compenseer je hem/haar als werkgever hier niet voor, dan maak je je schuldig aan ongelijke behandeling. Het College voor de Rechten van de Mens (CRM) heeft herhaaldelijk bepaald dat dit niet is toegestaan. Je moet daarom zorgen dat je jouw werknemers gelijk behandelt. Dit kan door een pro-rataberekening te maken voor alle parttimers of door een jaar-urensysteem te hanteren.

3. Hoge Raad akkoord met verplichte aangifte loonheffingen via eHerkenning

De Hoge Raad is van oordeel dat er een wettelijke basis is om eHerkenning verplicht te stellen voor het doen van aangifte. In beginsel is er ook geen bezwaar tegen dat aan deze verplichting kosten verbonden zijn. De Hoge Raad merkt hierbij wel op dat deze niet onevenredig mogen zijn in verhouding tot het na te streven doel. De jaarlijkse kosten van eHerkenning die een belastingplichtige moet maken, bedragen ongeveer € 20 à € 25. De Hoge Raad acht deze kosten voor de aangifte loonheffingen niet onevenredig. De Hoge Raad stelt de Belastingdienst dan ook in het gelijk in een rechtszaak die ging over het indienen van een aangifte loonheffingen met eHerkenning.

4. Terugdraaien anoniementarief vanaf 2023 toegestaan

Je moet als werkgever het anoniementarief van 52% toepassen als een werknemer geen volledige of juiste gegevens aan jou verstrekt. Verder houd je dan ook geen rekening met loonheffingskorting, het maximumpremieloon voor de premies werknemersverzekeringen en het maximumbijdrageloon voor de Zvw. Als een werknemer alsnog de volledige/juiste gegevens verstrekt, mag je vanaf dat moment het normale tarief toepassen en rekening houden met loonheffingskorting, maximumpremieloon voor werknemersverzekeringen en maximumbijdrageloon voor de Zvw. Tot en met 2022 mag je dit niet met terugwerkende kracht doen, vanaf 2023 is dat wel toegestaan. Deze terugwerkende kracht is alleen mogelijk in hetzelfde jaar en je moet dan wel correcties van de eerdere aangiften inzenden.

5. Nieuwe normbedragen maaltijden, thuiswerken en reiskosten 2023 bekend

De Belastingdienst heeft de normbedragen die in 2023 gelden voor maaltijden, thuiswerken en reiskosten bekendgemaakt. Voor de waarde van maaltijden in bedrijfskantines of soortgelijke ruimtes of tijdens personeelsfeesten op de bedrijfslocatie geldt een normbedrag. Dit normbedrag stijgt van € 3,35 in 2022 naar € 3,55 in 2023 per maaltijd. Voor de extra kosten die verbonden zijn aan thuiswerken, kun je, onder voorwaarden, een onbelaste vergoeding geven van € 2 in 2022 en van € 2,15 in 2023 per dag. Voor de zakelijke reiskilometers (waaronder woon-werkkilometers) die jouw werknemer maakt met een eigen vervoermiddel kun je een onbelaste vergoeding geven van € 0,19 in 2022 en van € 0,21 in 2023 per kilometer.

6. Meer bijtelling voor nieuwe duurdere elektrische auto

Voor een nieuwe elektrische auto met een catalogusprijs van € 30.000 of meer gaat vanaf 2023 een hogere bijtelling gelden. Vanaf 2023 gaat de lage bijtelling van 16% namelijk nog maar gelden tot een catalogusprijs van € 30.000 in plaats van € 35.000 nu. Over het meerdere is de bijtelling 22%.

De verhoging gaat ook de automobilist geld kosten met een elektrische auto die nu al ouder is dan vijf jaar of dat in 2023 wordt. De oorspronkelijke bijtelling bij aankoop van de auto geldt namelijk maar voor vijf jaar. Daarna gaat de bijtelling gelden die op dat moment van toepassing is.

De verhoging van de bijtelling geldt niet voor auto’s die rijden op waterstof of op zonnecellen. Voor deze auto’s blijft de bijtelling 16% over de gehele catalogusprijs.

Neem contact op

Heb je vragen of wil je persoonlijk advies? Neem dan gerust contact met ons op. Wij staan voor je klaar.

Neem contact op

Meer artikelen