Zoeken op

Zoeken op

Alles

21 februari, 2022

Nieuwsberichten februari 2022

Lees hieronder de nieuwsberichten van februari 2022

  1. Vergeet jouw aangifte schenkbelasting niet
  2. Drempel dga-taks naar € 700.000
  3. Aftrek hypotheekrente blijft, maar minder fiscaal voordeel
  4. Middelingsregeling stopt
  5. Grens vrijstelling overdrachtsbelasting in 2023 € 440.000
  6. Vrijstelling VPB eerder mogelijk bij startende stichting

Heb je vragen of wil je persoonlijk advies? Neem dan gerust contact met ons op. Wij staan voor je klaar.

Meer artikelen
Nieuwsberichten februari 2022

1. Vergeet jouw aangifte schenkbelasting niet

Heb je in 2021 een schenking gekregen, vergeet dan niet vóór 1 maart 2022 aangifte schenkbelasting te doen. Je moet aangifte doen als de waarde van de schenking meer bedroeg dan het bedrag van de vrijstelling. De vrijstelling was voor schenkingen van jouw ouders in 2021 € 6.604, voor schenkingen van anderen € 3.244. Je kunt jouw aangifte ook digitaal indienen.

2. Drempel dga-taks naar € 700.000

Het kabinet wil naar alle waarschijnlijkheid met ingang van 2023 het lenen bij de eigen bv ontmoedigen. In een wetsvoorstel, dat al langer op de plank ligt, is daarom opgenomen dat de dga bij leningen van de bv belasting gaat betalen in box 2 over het bedrag van de lening boven de drempel (tarief box 2 is momenteel 26,9%). Deze drempel is in het huidige wetsvoorstel vastgesteld op € 500.000. In het coalitieakkoord is een verhoging naar € 700.000 opgenomen. Dit betekent dat bij leningen bij de eigen bv van meer dan € 700.000 straks het meerdere belast wordt in box 2.

3. Aftrek hypotheekrente blijft, maar minder fiscaal voordeel

De regering heeft in het coalitieakkoord niets opgenomen over verdere afbouw van de aftrek van hypotheekrente voor een eigen woning. Dit betekent echter niet dat de aftrek voor de eigen woning de komende jaren gelijk blijft. Zo vindt al jaren een afbouw plaats van het belastingtarief waartegen de hypotheekrente kan worden afgetrokken. In 2022 is de hypotheekrente bijvoorbeeld nog maar aftrekbaar tegen maximaal 40% en in 2023 tegen maximaal 37,05%. Als compensatie is wel het eigenwoningforfait verlaagd: in 2022 bedraagt dit voor woningen met een waarde vanaf € 75.000 0,45% en in 2023 0,40%. Ook de Hillenaftrek wordt vanaf 2019 al met 3,33% per jaar afgebouwd. Bij geen of een hypotheekrente lager dan het eigenwoningforfait, betaal je de komende jaren dus steeds meer belasting over het eigenwoningforfait.

4. Middelingsregeling stopt

De regering heeft in het coalitieakkoord afgesproken om de middelingsregeling af te schaffen. Met de middelingsregeling kun je een sterk wisselend inkomen gelijkmatig over drie jaren verdelen. Het afschaffen van de middelingsregeling betekent dat de periode 2022 tot en met 2024 het laatste tijdvak is waarover gemiddeld kan worden. Denk dus goed na over welke kalenderjaren je in de middeling wilt betrekken. Een jaar kan namelijk maar één keer in een middeling mee. Kies je voor een middeling over 2020 tot en met 2022? Dan kun je geen middeling meer toepassen voor de jaren 2023 en 2024.

5. Grens vrijstelling overdrachtsbelasting in 2023 € 440.000

Voor kopers van 18 tot 35 jaar oud geldt een eenmalige vrijstelling van overdrachtsbelasting als zij een woning kopen van maximaal € 400.000. Vanaf 2023 bedraagt deze woningwaardegrens € 440.000. Het moment waarop aan alle voorwaarden moet zijn voldaan, is het moment van de levering van de woning bij de notaris. Koop je in 2022, maar vindt levering bij de notaris plaats in 2023, dan geldt dus de grens van € 440.000.

6. Vrijstelling VPB eerder mogelijk bij startende stichting

Voor stichtingen en verenigingen bestaat een VPB-vrijstelling voor geringe winsten. Deze vrijstelling is van toepassing als de winst in een jaar niet hoger is dan € 15.000. Is de winst in een jaar wel hoger dan € 15.000, dan is de vrijstelling alsnog van toepassing als de winst van het jaar plus de winsten van de vier voorafgaande jaren tezamen niet hoger zijn dan € 75.000. De Belastingdienst was van mening dat de winstgrens van € 75.000 tijdens de opstartfase van een stichting of vereniging naar evenredigheid moest worden toegepast. Bestond een stichting bijvoorbeeld 3 jaar, dan bedroeg deze grens volgens de Belastingdienst geen € 75.000, maar 3/5 van € 75.000 = € 45.000. Volgens de Hoge Raad geldt de winstgrens van € 75.000 echter gewoon ten volle, ook als een stichting of vereniging nog geen 5 jaar bestaat.

Heb je vragen of wil je persoonlijk advies? Neem dan contact met ons op.

Neem contact op

Meer artikelen