Zoeken op

Zoeken op

Alles

25 januari, 2023

Nieuwsberichten januari 2023

Lees hieronder de nieuwsberichten van januari 2023.

  1. Invorderingsrente 2% vanaf 1 januari 2023
  2. Ook dit jaar subsidie aanschaf elektrische personenauto
  3. Vraag subsidie emissieloze bedrijfsauto aan
  4. Denk na over jouw bedrijfsopvolging
  5. Deadline 28 januari 2023 voor btw-melding onroerende zaken
  6. Grens startersvrijstelling naar € 510.000

Heb je vragen of wil je persoonlijk advies? Neem dan gerust contact met ons op. Wij staan voor je klaar.

Meer artikelen
nieuwsberichten januari 2023

1. Invorderingsrente 2% vanaf 1 januari 2023

De invorderingsrente op belastingschulden is vanaf 1 januari 2023 verhoogd van 1 naar 2%. Per 1 juli 2023 volgt een stijging naar 3%, waarna vanaf 1 januari 2024 de invorderingsrente weer uitkomt op het oude niveau van voor de coronacrisis, namelijk 4%. Heb je op de uiterste betaaldatum jouw belastingen nog niet betaald? Dan ben je invorderingsrente verschuldigd vanaf de dag na de uiterste betaaldatum tot de dag waarop jouw betaling door de Belastingdienst ontvangen is. Je bent ook invorderingsrente verschuldigd over jouw belastingschulden waarvoor je langdurig uitstel van betaling kreeg in verband met de coronacrisis. Deze schulden worden vanaf 1 oktober 2022 in principe in 60 gelijke maandelijkse termijnen afgelost. De verhoging van de invorderingsrente kan misschien reden zijn om deze schulden eerder al af te lossen, mits dit uiteraard tot de mogelijkheden behoort.

2. Ook dit jaar subsidie aanschaf elektrische personenauto

Particulieren die een nieuwe of gebruikte elektrische personenauto aanschaffen, kunnen ook in 2023 onder voorwaarden weer een beroep doen op de Subsidieregeling Elektrische Personenauto’s Particulieren (SEPP). De belangrijkste voorwaarden zijn dat de auto pas vanaf 1 januari 2023 op jouw naam mag staan in het kentekenregister, dat de catalogusprijs minimaal € 12.000 en maximaal € 45.000 bedraagt en dat de auto een actieradius heeft van minstens 120 kilometer. De koopovereenkomst moet op het moment van aanvraag al gesloten zijn (maar niet eerder dan 1 januari 2023). Zorg voor een ontbindende voorwaarde voor als je geen subsidie krijgt. De subsidie bedraagt € 2.950 voor een nieuwe auto en € 2.000 voor een gebruikte. De subsidie geldt ook voor private lease van elektrische auto’s. Aanvragen kan vanaf 10 januari.

3. Vraag subsidie emissieloze bedrijfsauto aan

Ondernemers en non-profitinstellingen kunnen vanaf 10 januari weer de subsidie emissieloze bedrijfsauto’s (SEBA) aanvragen voor de koop of financial lease van een nieuwe elektrische bedrijfsauto. De regeling geldt alleen voor bedrijfsauto’s die zijn gemaakt voor het vervoer van goederen in de voertuigcategorie N1 of N2 tot een maximumgewicht van 4.250 kg. De netto catalogusprijs (bij N1) of de verkoopprijs zonder btw (bij N2) moet minimaal € 20.000 bedragen en de bedrijfsauto mag bij aanvraag van de subsidie nog niet op jouw naam staan. Ook mag op het moment dat je de subsidie aanvraagt de koop- of financial leaseovereenkomst nog niet definitief zijn. Vaak wordt in de niet-definitieve overeenkomst daarom een bepaling opgenomen dat deze definitief wordt als positief besloten is op de aanvraag van SEBA-subsidie. De subsidie bedraagt maximaal € 5.000.

4. Denk na over jouw bedrijfsopvolging

Het kabinet reageerde eind 2022 op een evaluatie van de fiscale tegemoetkomingen voor bedrijfsopvolgingen. Hieruit komt naar voren dat het kabinet diverse knelpunten en oneigenlijk gebruik van de regelingen wil aanpakken. Het kabinet heeft hierbij oog voor zowel de knelpunten die de Belastingdienst ervaart als de knelpunten die de ondernemers ervaren. Het doel is onder meer eenvoudigere regels en minder juridische procedures. Zo wil het kabinet, waarschijnlijk met ingang van 1 januari 2024, alle aan derden verhuurde onroerende zaken aanmerken als beleggingsvermogen in de BOR en DSR. Dit maakt de regelingen minder gunstig. Daarnaast onderzoekt het kabinet de mogelijkheden voor nieuw beleid om constructies met baby-bv’s aan te pakken. Verdere wijzigingen zijn nog niet bekend. De komende periode doet het kabinet onderzoek hiernaar. Het kabinet streeft naar een ingangsdatum per 1 januari 2024. Gezien de mogelijke wijzigingen die plaats gaan vinden in de bedrijfsopvolgingsregelingen, is het verstandig om met jouw adviseur te overleggen wat je in 2023 nog kunt doen om gebruik te maken van de huidige regelingen.

5. Deadline 28 januari 2023 voor btw-melding onroerende zaken

Kocht je in 2021 een onroerende zaak en koos je samen met de verkoper voor een btw-belaste levering van deze onroerende zaak? Dan moet je uiterlijk 28 januari 2023 een schriftelijk verklaring afgeven aan de verkoper en aan de Belastingdienst dat je aan de zogenaamde 90%-norm (of in bepaalde gevallen de 70%-norm) hebt voldaan. Huurde je in 2022 een onroerende zaak en koos je samen met de verhuurder voor een btw-belaste verhuur van deze onroerende zaak? En voldeed je in 2022 niet aan de zogenaamde 90%-norm (of in bepaalde gevallen de 70%-norm)? Dan moet je hiervan uiterlijk 28 januari 2023 een schriftelijke melding doen aan de verhuurder en aan de Belastingdienst. Is jouw boekjaar niet gelijk aan een kalenderjaar? Dan moet je binnen vier weken na afloop van jouw boekjaar de schriftelijk verklaring of melding doen. De 90%-norm houdt in dat je de onroerende zaak zowel in 2021 als in 2022 voor 90% of meer heeft gebruikt voor btw-belaste prestaties. Voor sommige branches geldt een 70%-norm in plaats van een 90%-norm.

6. Grens startersvrijstelling naar € 510.000

De vrijstelling van overdrachtsbelasting bij aankoop van een eigen woning wordt ook wel de startersvrijstelling genoemd. Kopers van 18 tot 35 jaar kunnen een beroep doen op deze vrijstelling. Voorwaarden hiervoor zijn onder meer dat de kopers zelf voor langere tijd de woning gaan bewonen en dat de waarde van de woning onder een bepaald bedrag blijft (de woningwaardegrens). Voor 1 april 2021 was er nog geen woningwaardegrens. Van 1 april 2021 tot en met 31 december 2022 bedroeg deze grens € 400.000. Vanaf 1 januari 2023 bedraagt de grens € 440.000 en onlangs werd bekend dat deze per 1 januari 2024 verder omhooggaat naar € 510.000.

Neem contact op

Heb je vragen of wil je persoonlijk advies? Neem dan gerust contact met ons op. Wij staan voor je klaar.

Meer artikelen