Zoeken op

Zoeken op

Alles

17 juli, 2019

Nieuwsberichten juli 2019

Hieronder lees je de nieuwsberichten van juli 2019.

  1. Subsidie praktijkleren aanvragen vanaf 2 juni
  2. Minimumtarief van € 16 voor zzp’er
  3. Geen toeristenbelasting personeel champignonkwekerij
  4. Op vakantie met auto van de zaak? Bijtelling loopt door
  5. Zelfstandigenaftrek niet naar keuze toepassen?
  6. Geef je jouw kind vakantiewerk op jouw bedrijf?
Nieuwsbrief items
werken op laptop

1. Subsidie praktijkleren aanvragen vanaf 2 juni

Heb je leerlingen of studenten in dienst waarvoor je in aanmerking komt voor een subsidie praktijkleren? Vraag dan tijdig deze subsidie aan. De aanvraag voor het studiejaar 2018/2019 kun je nu indienen (vanaf 2 juni jongstleden). De subsidie bedraagt maximaal € 2.700 per praktijk- of werk-leerplaats per studiejaar. Aanvraag is mogelijk tot en met uiterlijk 16 september 2019 17.00 uur. Wacht daarom niet te lang, voorkom dat je de subsidie misloopt en let op de deadline! Je vraagt de subsidie aan via RVO.nl (zoekwoord ‘Praktijkleren’).

2. Minimumtarief van € 16 voor zzp’er

Vanaf 2021 komt er een minimumtarief van € 16 voor zzp’ers. Met dit minimumtarief hoopt het kabinet te voorkomen dat zzp’ers onder de armoedegrens terechtkomen, zo staat in een brief aan de Tweede Kamer. Het is de bedoeling dat de plannen per 2021 worden ingevoerd. Het minimumtarief is bedoeld om te voorkomen dat zzp’ers tegen te lage tarieven moeten werken. Zzp’ers aan de onderkant van de arbeidsmarkt hebben namelijk vaak een beperkte onderhandelingspositie ten opzichte van de opdrachtgever. Om die reden is besloten de verantwoordelijkheid voor het controleren en het betalen van het minimumtarief neer te leggen bij de opdrachtgever. De opdrachtnemer wordt verantwoordelijk voor het aanleveren van de informatie. Zzp’ers met een uurtarief boven de € 75 kunnen in de plannen kiezen voor een zelfstandigenverklaring. Hiermee kunnen ze vooraf met hun opdrachtgever afspreken dat ze als zelfstandig ondernemer werken. Voorwaarde is dat een opdracht niet langer dan een jaar duurt.

3. Geen toeristenbelasting personeel champignonkwekerij

Gemeentes baseren hun belastingaanslag op een verordening die wordt ingesteld door B&W. Het kan erg lonend zijn deze verordeningen goed te checken, bleek eerder voor rechtbank Oost-Brabant. Het scheelde een champignonkwekerij een hoop geld. De zaak ging om een champignonkwekerij waaraan aanslagen toeristenbelasting waren opgelegd van in totaal ruim € 54.000. De kwekerij ontving de aanslag, omdat het de buitenlandse champignonplukkers van het bedrijf onderdak bood. De opvang van de buitenlandse champignonplukkers maakte onderdeel uit van het koopcontract inzake de champignons. De opvang van de plukkers geschiedde immers in het kader van de champignonpluk en was dus verbonden aan de door de champignonkwekerij uitgeoefende onderneming.

Gemeentes kunnen een aanslag toeristenbelasting opleggen voor het houden van verblijf binnen de gemeente door personen die niet als ingezetene met een adres in de gemeente in de basisregistratie personen zijn ingeschreven. Deze ruime omschrijving was door de betreffende gemeente echter ingeperkt, onder andere tot niet-beroepsmatig verhuurde ruimtes. De aanslag was hierop gebaseerd, maar de kwekerij beriep zich met succes op de stelling dat de ruimtes wel beroepsmatig verhuurd werden. De aanslagen toeristenbelasting werden dan ook vernietigd.

4. Op vakantie met auto van de zaak? Bijtelling loopt door

Rij je een auto van de zaak? Dan kun je de bijtelling niet ontlopen middels een verhuurconstructie voor de momenten dat je niet werkt, bijvoorbeeld tijdens een vakantie. Dit blijkt uit een uitspraak van gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. In de betreffende uitspraak was een auto van de zaak ter beschikking gesteld aan een werknemer. De werknemer betaalde tijdens de vakantieperiodes voor die auto een verhuurvergoeding aan zijn werkgever. Deze was van mening dat de auto tijdens deze periodes daarom niet ter beschikking stond, kennelijk met de bedoeling het privégebruik van de auto op deze manier niet boven de 500 kilometer uit te laten komen en daardoor de bijtelling te voorkomen. De rechter deelde deze mening echter niet en vond dat de auto ook tijdens de vakanties gewoon ter beschikking stond. Dit betekende dat de bijtelling gewoon moest worden toegepast over het gehele jaar, inclusief vakantieperiodes.

5. Zelfstandigenaftrek niet naar keuze toepassen?

Als je als ondernemer in de inkomstenbelasting voldoende uren in de onderneming werkzaam bent, heb je recht op de zelfstandigenaftrek. De Belastingdienst stelt zich op het standpunt dat je hier niet naar keuze van af kunt zien, indien dit je beter uitkomt. In een zaak voor rechtbank Noord-Nederland wilde een ondernemer achteraf alsnog afzien van de zelfstandigenaftrek die in de voorgaande jaren was toegekend. De reden was dat hij op deze manier als starter aangemerkt wilde worden, zodat hij in het betreffende jaar willekeurig op zijn bedrijfsmiddelen kon afschrijven. Als starter kun je dat namelijk. Volgens de inspecteur kan echter niet voor de zelfstandigenaftrek gekozen worden, maar volgt deze automatisch uit de wet als een ondernemer aan de voorwaarden voldoet. De inspecteur weigerde dan ook om achteraf de zelfstandigenaftrek van een voorgaand jaar te schrappen. De rechter kon overigens geen uitspraak doen, omdat de ondernemer niet tijdig bezwaar had gemaakt tegen de uitspraken waarin de zelfstandigenaftrek was toegekend. Daarom stonden die vast, inclusief de geclaimde zelfstandigenaftrek.

6. Geef je jouw kind vakantiewerk op jouw bedrijf?

Als jouw zoon of dochter op zoek is naar leuk vakantiewerk, is het wellicht een idee dat ze bij jou in het bedrijf gaan werken. Jouw kind heeft dan een leuke bijverdienste en krijgt een kijkje in de keuken. Daarbij, heb je de beschikking over een extra arbeidskracht en je kunt de kosten ten laste van de winst brengen. Voor de fiscus is een meewerkende kind gewoon een werknemer. De inkomsten zijn dus gewoon belast, maar door de algemene heffingskorting en de arbeidskorting hoef je jouw kind in veel gevallen geen belasting te betalen. De verdiensten van jouw kind zijn voor jou echter wel aftrekbaar als loonkosten. Ook bijkomende kosten, zoals voor werkkleding, kun je aftrekken van de winst. Let op: jouw kind is meestal niet verzekerd voor werknemersverzekeringen, omdat de familierelatie overheerst. Dit betekent dat je voor jouw kind dan ook geen premies hoeft af te dragen. Valt jouw kind nog onder het oude stelsel van studiefinanciering? Dan mag maar een maximaal bedrag van € 14.682,96 bruto per jaar worden bijverdiend zonder dat de studiefinanciering in gevaar komt.

Meer artikelen