Zoeken op

Zoeken op

Alles

14 juli, 2021

Nieuwsberichten juli 2021

Lees hieronder de nieuwsberichten van juli 2021

  1. Uitstel van betaling belastingschulden verlengd tot 1 oktober
  2. Kabinet maximeert NOW vanaf 1 juli op 80%
  3. Aanvragen zorgbonus per 15 juni gestart
  4. Herziening hoofdactiviteit TVL Q4 2020 mogelijk
  5. Aanvragen evenementensubsidie nu mogelijk
  6. Per 1 juli wijzigt termijn aanvaarding arbeidsovereenkomst

Heb je vragen of wil je persoonlijk advies? Neem dan gerust contact met ons op. Wij staan voor je klaar.

Meer artikelen
Ondernemer, lezen op laptop, koffie

1. Uitstel van betaling belastingschulden verlengd tot 1 oktober

Bedrijven kunnen langer uitstel van betaling krijgen van hun belastingschulden. Oorspronkelijk moesten bedrijven vanaf 1 juli van dit jaar hun nieuwe belastingschulden weer gewoon betalen. Maar dat is nu met drie maanden uitgesteld, waardoor bedrijven dus pas vanaf 1 oktober van dit jaar hun nieuwe belastingschulden hoeven te voldoen.

Alle opgebouwde belastingschulden hoeven vervolgens pas vanaf 1 oktober 2022 te worden afgelost. Dit mag uitgespreid over een periode van vijf jaar.

2. Kabinet maximeert NOW vanaf 1 juli op 80%

De tegemoetkoming in de loonkosten via de NOW wordt gemaximeerd tot een omzetverlies van 80%. Het nieuwe maximum gaat in vanaf de NOW-aanvraag van het derde kwartaal 2021. De NOW is een tegemoetkoming in de loonkosten als bedrijven vanwege corona met een omzetverlies van minstens 20% te maken hebben. De tegemoetkoming bedraagt 85% van de loonkosten. Door maximering van het omzetverlies tot 80%, bedraagt de maximale compensatie vanaf het derde kwartaal nog 68% (80/% omzetverlies X 85% subsidiepercentage).

Door de aanpassing wordt de uitvoering van de NOW met enkele weken vertraagd. Oorspronkelijk zou de tegemoetkoming voor de periode juli t/m september vanaf 5 juli kunnen worden aangevraagd, maar dit wordt dus enkele weken later.

3. Aanvragen zorgbonus per 15 juni gestart

Zorgaanbieders en pgb-budgethouders kunnen vanaf 15 juni tot dinsdag 27 juli 18.00 uur de zorgbonus voor 2021 aanvragen. De zorgbonus is bestemd voor werkenden in de zorg die vanwege corona een uitzonderlijke prestatie hebben verricht. De omvang van de zorgbonus voor 2021 is afhankelijk van het aantal aanvragen. Naar verwachting zal de bonus tussen de € 200 en € 240 netto bedragen. Als voorwaarde geldt verder dat de medewerker niet meer dan twee keer modaal mag verdienen. Een medewerker kan maximaal één keer voor de bonus in aanmerking komen.

Let op! Zorgaanbieders kunnen de bonus ook aanvragen voor ingehuurde zzp’ers. Ook voor uitzendkrachten kan de bonus worden aangevraagd.

4. Herziening hoofdactiviteit TVL Q4 2020 mogelijk

Ondernemers met omzetverlies vanwege corona kunnen een tegemoetkoming krijgen in de vaste lasten (TVL). De omvang van de tegemoetkoming is mede afhankelijk van de activiteiten volgens de SBI-code. Voor de TVL voor het vierde kwartaal van 2020 is het nu ook mogelijk om een herzieningsverzoek SBI-code te doen.

Door het herzieningsverzoek kun je TVL krijgen op basis van een andere SBI-code dan vastgelegd in het Handelsregister van de KVK op 15 maart 2020. Dit kan als je kunt aantonen dat jouw nevenactiviteit feitelijk jouw hoofdactiviteit was op 15 maart 2020 of als jouw feitelijke hoofdactiviteit al verwoord stond in de activiteitenomschrijving in het handelsregister op 15 maart 2020, maar nog niet gekoppeld was aan een SBI-code.

Let op! Het verzoek moet wel uiterlijk 5 augustus 2021 binnen zijn bij de RVO.

5. Aanvragen evenementensubsidie nu mogelijk

Organisatoren van evenementen kunnen tot en met 30 september 2021 subsidie aanvragen ter bestrijding van de kosten van annulering vanwege corona. De subsidie betreft evenementen die tussen 1 juli en 31 december 2021 plaatsvinden. De subsidie bedraagt maximaal 100% van de kosten. Als meer dan 80% van de kosten vergoed wordt, betreft het deel boven de 80% een lening tegen een rente van 2% per jaar.

Een aanvraag voor een evenement dat voor 1 oktober 2021 zou moeten plaatsvinden, moest je uiterlijk op 30 juni 2021 indienen. Voor evenementen na deze datum moet je minstens drie maanden voor de geplande datum van het evenement jouw aanvraag indienen. Er gelden enkele voorwaarden voor de subsidie. Zo moet het evenement al minstens twee keer eerder hebben plaatsgevonden en moet er voor het vorige evenement een annuleringsverzekering met pandemiedekking zijn afgesloten. Aanvragen worden beoordeeld op het moment van binnenkomst. Dit betekent dat wanneer het plafond van € 385 miljoen bereikt is, er geen subsidie meer wordt verstrekt.

6. Per 1 juli wijzigt termijn aanvaarding arbeidsovereenkomst

Een werkgever is verplicht om een oproepkracht in de dertiende maand dat deze voor hem werkzaam is een aanbod te doen voor een arbeidsovereenkomst met vaste uren. Vanaf 1 juli is de termijn voor het aanvaarden van dit aanbod door de werknemer gewijzigd.

In de wet was geregeld dat de werknemer minimaal een maand de tijd had om het aanbod te aanvaarden. Vanaf 1 juli 2021 is de regeling op twee onderdelen gewijzigd. Ten eerste heeft de werknemer maximaal een maand de tijd om het aanbod van zijn werkgever te aanvaarden. Ten tweede is de uiterlijke ingangsdatum waarop de vaste arbeidsomvang in dient te gaan uiterlijk twee maanden nadat de arbeidsovereenkomst twaalf maanden heeft geduurd. Dat betekent dus uiterlijk op de eerste dag van de vijftiende maand.

Heb je vragen of wil je persoonlijk advies? Neem dan gerust contact met ons op. Wij staan voor je klaar.

Meer artikelen