Zoeken op

Zoeken op

Alles

20 juli, 2022

Nieuwsberichten juli 2022

Lees hieronder de nieuwsberichten van juli 2022.

  • Kabinet wil versoepeling aflossen coronaschulden
  • Studiekostenbeding: wat verandert er?
  • Invorderingsrente per 1 juli naar 1%
  • Aangescherpte informatieplicht voor de werkgever
  • Gebruik je nog verouderde Modelovereenkomsten?
  • Digitaliseringssubsidie voor kleine(re) ondernemers

Heb je vragen of wil je persoonlijk advies? Neem dan gerust contact met ons op. Wij staan voor je klaar.

Meer artikelen
Nieuwsberichten juli 2022

Kabinet wil versoepeling aflossen coronaschulden

Ondernemers die door de coronacrisis in financiële moeilijkheden zijn geraakt, konden bijzonder uitstel van betaling krijgen voor hun belastingschulden. Deze schulden moeten zij vanaf oktober 2022 in principe in uiterlijk 60 maanden aflossen. Het kabinet wil de afbetalingsregeling voor deze belastingschulden versoepelen. Een van de plannen is dat het onder voorwaarden mogelijk wordt per kwartaal af te lossen in plaats van per maand. Een andere optie is de mogelijkheid van een incidentele betaalpauze één keer gedurende maximaal drie maanden. Hierdoor moet in de resterende maanden dan wel een groter bedrag worden afgelost. De Tweede Kamer heeft de regering ook verzocht om levensvatbare ondernemers waarvoor de 60 maanden te kort is op verzoek en onder voorwaarden aflossing in zeven jaar toe te staan. Of de regering dit scenario ook gaat invoeren is nog niet bekend.

Studiekostenbeding: wat verandert er?

Vanaf augustus 2022 wordt de mogelijkheid om rechtsgeldig een studiekostenbeding af te spreken met jouw werknemer beperkter. Als je verplicht bent de scholing aan de werknemer aan te bieden, wordt de scholing voor de werknemer kosteloos én wordt deze als werktijd aangemerkt. Die verplichting kan er zijn op grond van de wet of de cao (bijvoorbeeld opleidingen op het gebied van veiligheid en vakbekwaamheid). Al lopende studiekostenbedingen die verplichte scholing betreffen, komen vanaf augustus te vervallen. Staat het beroep van de werknemer op de lijst van zogeheten gereglementeerde beroepen, dan is een studiekostenbeding nog wel mogelijk. Dit is alleen anders als deze opleiding in een cao verplicht is gesteld.

Invorderingsrente per 1 juli naar 1%

Je betaalt invorderingsrente als je na de uiterste betaaldatum nog belasting moet betalen. Dit geldt ook als je uitstel van betaling hebt gekregen in verband met corona. De periode waarover je invorderingsrente moet betalen, begint op de dag na de uiterste betaaldatum en loopt tot de dag waarop het geld op de rekening van de Belastingdienst is bijgeschreven. De invorderingsrente is per 1 juli verhoogd van 0,01 naar 1%. Het is de bedoeling dat de rente per 1 januari 2023 verder stijgt naar 2%, per 1 juli 2023 naar 3% en vervolgens per 1 januari 2024 terug naar de 4% van vóór de coronacrisis. Heb je vanwege de coronacrisis bijzonder uitstel van betaling van belastingschulden gekregen? Dan moet je deze schulden vanaf 1 oktober 2022 in maximaal vijf jaar aflossen. Vanwege de oplopende invorderingsrente kan het voordeliger zijn deze belastingschulden zo mogelijk eerder af te lossen.

Aangescherpte informatieplicht voor de werkgever

Vanaf augustus 2022 geldt voor werkgevers een verdergaande informatieplicht aan werknemers. Je was al verplicht om bepaalde zaken te melden, maar deze verplichting wordt nu dus uitgebreid. Er zijn bepaalde essentiële zaken waarover je binnen een week na indiensttreding jouw werknemer moet informeren (zoals hoogte loon, plaats van werkzaamheden, werk- en rusttijden en duur en voorwaarden van de proeftijd). Is sprake van onvoorspelbare arbeidsvoorwaarden (zoals bij oproepkrachten), dan geldt een uitgebreidere informatieplicht. De werknemer krijgt ook het recht, nadat hij 26 weken bij jou in dienst is, je te verzoeken om meer voorspelbare en zekere arbeidsvoorwaarden. Reageer je niet (tijdig) op dit verzoek, dan wordt het geacht te zijn toegewezen. Voor bepaalde niet-essentiële zaken (zoals opzegtermijn, ontslagprocedure en verlofregelingen) heb je één maand de tijd na indiensttreding om aan jouw informatieplicht te voldoen.

Gebruik je nog verouderde Modelovereenkomsten?

Een Modelovereenkomst biedt zekerheid over de vraag of tussen een aanbieder en afnemer van een dienst een arbeidsovereenkomst bestaat. In een Modelovereenkomst worden de betreffende dienst vastgelegd en de voorwaarden waaronder de dienst wordt verricht. Een Modelovereenkomst biedt alleen zekerheid als partijen ook conform de Modelovereenkomst werken. Gebruik je momenteel een of meerdere modelovereenkomsten die vijf jaar of ouder zijn, dan is de geldigheidsduur van deze overeenkomsten verlopen. De Modelovereenkomst biedt dan geen zekerheid meer. Wil je een Modelovereenkomst toch blijven gebruiken, vraag dan verlenging aan of verzoek de opsteller van de Modelovereenkomst deze te laten verlengen bij de Belastingdienst. De Belastingdienst zal vanaf 1 oktober 2022 Modelovereenkomsten die langer dan zes maanden zijn verlopen, van de website verwijderen.

Digitaliseringssubsidie voor kleine(re) ondernemers

Wil je digitaliseren, maar heb je daarbij hulp nodig? Zijn daar geschikte partijen voor, maar zijn die te duur? Dan kun je bij de RVO een beroep doen op de subsidieregeling Mijn digitale zaak. Via deze regeling kun je subsidie krijgen voor het inwinnen van advies en/of het aanschaffen van de technologie om te digitaliseren. De subsidieregeling is bedoeld voor ondernemers in het mkb die in het afgelopen boekjaar 2 tot 50 werknemers in dienst hadden en een jaaromzet van maximaal € 10 miljoen. Je kunt subsidie krijgen voor 50% van de kosten tot een maximum van € 2.500. De subsidie voor het inwinnen van advies is gemaximeerd op € 500. Een aanvraag is nog mogelijk tot en met 30 november 2022 17.00 uur. Hiervoor moet wel eerst een digitaliseringsscan worden ingevuld op Mijn digitale zaak.

Meer artikelen