Zoeken op

Zoeken op

Alles

20 juni, 2022

Nieuwsberichten juni 2022

Lees hieronder de nieuwsberichten van juni 2022.

  • TVL voor starters tot 2 augustus aan te vragen
  • Aanvraag subsidie praktijkleren weer mogelijk
  • Langere betalingsregeling mogelijk bij de Belastingdienst?
  • Wat als je het niet eens bent met het geboden rechtsherstel box 3?
  • Welke reiskosten kun je in 2022, 2023 en 2024 onbelast vergoeden?
  • Per 1 juni SLIM-subsidie voor samenwerkingsverbanden in het mkb en grootbedrijf aanvragen

Heb je vragen of wil je persoonlijk advies? Neem dan gerust contact met ons op. Wij staan voor je klaar.

Meer artikelen
Nieuwsberichten juni 2022

1. TVL voor starters tot 2 augustus aan te vragen

Ondernemers in het mkb die vanaf 1 juli 2020 zijn gestart, kunnen TVL voor starters aanvragen. Voor het vierde kwartaal 2021 bij een omzetverlies van 20% en voor het eerste kwartaal 2022 bij een omzetverlies van 30% ten opzichte van het derde kwartaal 2021. Voorwaarde is onder meer dat de onderneming na 30 juni 2020 maar uiterlijk 30 juni 2021 (voor TVL Q4 2021) of 30 september 2021 (voor TVL Q1 2022) was ingeschreven bij de KvK. De minimale TVL bedraagt € 1.500 per kwartaal, de maximale € 100.000. Voor bepaalde sectoren is het maximum lager. Het aanvragen van de TVL kan tot 2 augustus 2022 17.00 uur bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

2. Aanvraag subsidie praktijkleren weer mogelijk

Tot en met 16 september 2022 17.00 uur is het mogelijk om een aanvraag in te dienen voor een subsidie praktijkleren voor het studiejaar 2021-2022. De subsidie praktijkleren is bedoeld voor werkgevers die leerlingen, deelnemers of studenten begeleiden. Daarnaast biedt de subsidie een tegemoetkoming in de loon- of begeleidingskosten van promovendi of technologische ontwerpers in opleiding (toio’s). De subsidie bedraagt maximaal € 2.700 per praktijk- of werkleerplaats. Voor een mbo bbl-leerplek in de sectoren landbouw, horeca en recreatie en in conjunctuurgevoelige sectoren en voor een hbo-leerplek in de sectoren techniek (inclusief ICT) en gezondheidszorg is extra subsidie beschikbaar. Deze extra subsidie loopt automatisch mee in jouw reguliere aanvraag van de subsidie praktijkleren.

3. Langere betalingsregeling mogelijk bij de Belastingdienst?

De maximale termijn van een betalingsregeling voor ondernemers bij de Belastingdienst bedraagt twaalf maanden. Deze termijn van twaalf maanden vangt normaal gesproken aan vanaf de uiterste betaaldatum van de belastingaanslag. De staatssecretaris van Financiën staat echter toe, voor uitstelverzoeken die tot en met 30 september 2020 zijn ingediend, dat de termijn van twaalf maanden aanvangt vanaf het moment dat de ontvanger de betalingsregeling bij beschikking toestaat. Houd er rekening mee dat de andere voorwaarden voor uitstel van betaling ongewijzigd zijn. Zo zal de Belastingdienst jou over het algemeen bijvoorbeeld geen uitstel van betaling verlenen als je niet voldoende zekerheid kunt stellen.

4. Wat als je het niet eens bent met het geboden rechtsherstel box 3?

Als je tegen de box 3-heffing in jouw aanslagen inkomstenbelasting 2017, 2018, 2019 en/of 2020 tijdig bezwaar maakte, beoordeelt de Belastingdienst vóór 4 augustus of en zo ja welk rechtsherstel je krijgt. Na dit automatisch rechtsherstel bestaat in principe geen mogelijkheid meer om daartegen in beroep te gaan. De Hoge Raad heeft op 20 mei 2022 uitgelegd wat jij nog wel kunt doen. Als je je niet kunt vinden in de berekening van het rechtsherstel, kun je een verzoek om ambtshalve vermindering indienen bij de Belastingdienst. Wijst de Belastingdienst dit af, dan kun je daartegen in bezwaar en eventueel in beroep bij de belastingrechter. Op deze manier kun je, via een omweg, alsnog het rechtsherstel voorleggen aan de rechter. Dit geldt dus echter alleen als je destijds tijdig bezwaar hebt gemaakt tegen de box 3-heffing.

5. Welke reiskosten kun je in 2022, 2023 en 2024 onbelast vergoeden?

Reiskosten in verband met het werk kun je, binnen bepaalde grenzen, onbelast vergoeden. Het kabinet besloot onlangs het vaste bedrag van € 0,19 per kilometer vanaf volgend jaar in twee stappen te verhogen naar waarschijnlijk € 0,21 vanaf 2023 en € 0,23 vanaf 2024. Deze verhoging betekent niet dat je ook automatisch gebonden bent aan deze bedragen. Welke vergoeding je verstrekt is afhankelijk van wat daarover in een eventuele van toepassing zijnde cao is opgenomen en/of van welke (individuele) afspraken je daarover met jouw werknemers maakt.

6. Per 1 juni SLIM-subsidie voor samenwerkingsverbanden in het mkb en grootbedrijf aanvragen

Per 1 juni is een nieuwe ronde SLIM voor samenwerkingsverbanden in het mkb en grootbedrijven in de landbouw, horeca en recreatiesector, geopend. Met deze subsidie kunnen bedrijven initiatieven opzetten om hun werknemers blijvend te laten ontwikkelen, zodat zij goed inzetbaar blijven in het bedrijf. Je kunt digitaal de SLIM-subsidie aanvragen tot en met 29 juli 17:00 uur via het Subsidieportaal van Uitvoering Van Beleid. Nieuw dit jaar is dat onbenut budget uit een tijdvak doorgeschoven kan worden naar een volgend tijdvak. Verder is de aanvraagperiode nu twee in plaats van een maand en is de loting afgeschaft. Aanvragen worden daarom direct na binnenkomst in behandeling genomen.

Meer artikelen