Zoeken op

Zoeken op

Alles

17 maart, 2020

Nieuwsberichten maart 2020

Hieronder lees je onze nieuwsberichten van maart 2020. De nieuwsberichten zijn ook gecommuniceerd middels onze nieuwsbrief.

Wil je meer weten? Neem dan een kijkje op onze pagina met artikelen.

Artikelen
Kleine ondernemer

1) Akkoord over verplichte AOV voor zzp’er

Organisaties van werkgevers en werknemers hebben een akkoord bereikt over een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor zzp’ers. Het streven is de verzekering per 2024 in te laten gaan.

De uitkering bij arbeidsongeschiktheid wordt een vast bedrag en bedraagt € 1.650 bruto, gelijk aan het minimumloon. De verzekeringspremie wordt echter wel inkomensafhankelijk. Deze gaat naar schatting maximaal € 200 bruto per maand bedragen. De premie is fiscaal aftrekbaar.

Er gaat bovendien een wachttijd gelden. Een zzp’er kan kiezen voor een wachttijd van zes maanden, een jaar of twee jaar. Standaard bedraagt de wachttijd een jaar. Een langere wachttijd levert een lagere premie op. Let op: de arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt verplicht voor zzp’ers en loopt door tot aan de AOW-leeftijd. Wel kunnen degenen die al een AOV-verzekering hebben of zich liever zelf verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid, vrijstelling krijgen. Let op: dit akkoord is nog niet definitief.

2) Meldingsplicht buitenlandse transporteur per 1 maart

Buitenlandse transporteurs die in Nederland goederen vervoeren, zijn vanaf 1 maart 2020 verplicht dit te melden. Een uitzondering geldt als de goederen alleen door Nederland vervoerd worden, zonder te laden of te lossen. De meldingsplicht geldt voor buitenlandse werkgevers en zelfstandigen uit de Europese Unie, een ander land binnen de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland.

Je bent vanaf 1 maart 2020 verplicht jouw nieuwe diensten te melden. Je kunt diensten die op of na 1 maart beginnen echter al vanaf 10 februari 2020 melden. Je kunt gebruikmaken van de jaarmelding als je als dienstverrichter of zelfstandige werkzaam bent in de sector Goederenvervoer over de weg (SBI H 49.4). Dit geldt ook als je in opdracht van een in Nederland gevestigd bedrijf diensten levert. In deze gevallen hoef je jezelf maar één keer per jaar te melden.

Voor meldingen is een speciale website beschikbaar. Meldingen dien je digitaal in te dienen. Dit kan onder meer met behulp van eHerkenning. De meldingsplicht geldt niet voor personenvervoer en voor vervoer over het water.

3) Partners krijgen extra geboorteverlof

Vanaf 1 juli 2020 heeft een partner bij de geboorte van een kind recht op maximaal vijf weken extra verlof. Dit verlof komt dus boven op het betaalde verlof van één week, dat al sinds 2019 bestaat. Voor deze periode van vijf weken krijgen partners via het UWV een uitkering van 70% van het dagloon tot het maximumdagloon. In de eerste verlofweek moet je als werkgever het loon gewoon doorbetalen.

Het UWV betaalt het geboorteverlof over de extra vijf weken rechtstreeks aan de werknemer of via jou als werkgever. Betaal je de UWV-uitkering zonder aanvulling door aan jouw werknemer, dan is er sprake van gedeeltelijk betaald verlof. Dit dien je aan te geven in de rubriek Code incidentele inkomstenvermindering met de waarde ‘G’ (Aanvullend geboorteverlof).

Als een werknemer het extra geboorteverlof wil benutten, dien je dit voor hem of haar aan te vragen bij het UWV. Let op: het extra geboorteverlof dient binnen zes maanden na de geboorte van het kind te worden opgenomen. De eerste week geboorteverlof, die gewoon wordt doorbetaald, moet binnen vier weken na de geboorte worden opgenomen.

4) In 2020 eHerkenning nog niet verplicht voor btw-aangifte

Voor het indienen van de btw-aangifte is dit jaar nog geen eHerkenning vereist. EHerkenning zou vanaf 1 januari 2020 verplicht worden voor het doen van de aangifte vennootschapsbelasting en loonheffing. Voor de loonheffing is inmiddels echter besloten tot uitstel tot 1 juli, voor ondernemers die hiervoor eHerkenning niet eerder gebruikt hebben. Voor de aangifte vennootschapsbelasting kunnen belastingplichtigen zelf uitstel aanvragen.
EHerkenning is een veilig gedigitaliseerd communicatiemiddel waarmee inmiddels met enige honderden overheidsinstanties gecommuniceerd kan worden. Het gebruik ervan is echter niet kosteloos. Genoemde verplichtingen hebben vanwege de kosten inmiddels tot veel ophef geleid. Daarom heeft staatssecretaris Vijlbrief de Tweede Kamer bij brief nader geïnformeerd. In deze brief staat ook dat de verplichting tot gebruik van eHerkenning dit jaar nog niet wordt ingevoerd. Let op: dit betekent dat je gebruik moet maken van het zogenaamde oude portaal van de Belastingdienst.

5) Belastingdienst gaat zzp’ers bouw en zorg strenger controleren

De Belastingdienst start in een deel van de bouw- en zorgsector met specifiek toezicht wat betreft de vraag of er al dan niet sprake is van een dienstbetrekking. Het komt namelijk regelmatig voor dat men er ten onrechte van uitgaat dat dit niet het geval is. In die gevallen wordt er ook ten onrechte geen loonheffing en premie ingehouden.

In een brief geeft staatssecretaris Vijlbrief aan dat er niet alleen sprake is van controle. De Belastingdienst geeft ook voorlichting en biedt duidelijkheid rond de vraag wanneer een arbeidsrelatie volgens de huidige wet wel of geen dienstbetrekking is.

Bij de sectorspecifieke benadering werkt de Belastingdienst samen met branche- of koepelorganisaties. Omdat een sectorspecifieke benadering een bepaalde kennis van medewerkers van de Belastingdienst vereist, is met een beperkt aantal sectoren gestart, waaronder de bouw.

Meer artikelen