Zoeken op

Zoeken op

Alles

17 maart, 2021

Nieuwsberichten maart 2021

Lees hieronder de nieuwsberichten van maart 2021

  1. Voorkom belastingrente door indienen btw-suppletie 2020 vóór 1 april 2021
  2. Vanaf 15 maart 2021 subsidie voor emissieloze bedrijfsauto
  3. Bezwaar maken tegen een WOZ-beschikking bedrijf?
  4. Vanaf 15 maart definitieve aanvraag tweede periode NOW
  5. Herverzekering leverancierskredieten definitief verlengd
  6. Vraag op tijd subsidie SLIM aan

Heb je vragen of wil je persoonlijk advies? Neem dan gerust contact met ons op. Wij staan voor je klaar.

Meer artikelen
Lezen op een laptop, werkplek

1. Voorkom belastingrente door indienen btw-suppletie 2020 vóór 1 april 2021

Controleer of je alle btw over 2020 bij de Belastingdienst hebt aangegeven en betaald. Je betaalt namelijk geen belastingrente als je de btw over 2020 alsnog aangeeft vóór 1 april 2021 met een btw-suppletie. Geef je dit pas op of na 1 april 2021 aan, dan betaal je vanaf 1 januari 2021 een belastingrente van 4%. Deze rente loopt door tot 14 dagen na de datum van de aanslag waarin de btw is opgenomen. Is de btw-correctie overigens niet meer dan € 1.000? Dan hoef je geen aparte btw-suppletie te doen, maar kun je dit corrigeren in jouw eerstvolgende btw-aangifte.

2. Vanaf 15 maart 2021 subsidie voor emissieloze bedrijfsauto

Ondernemers kunnen vanaf 15 maart 2021 een subsidie van maximaal € 5.000 krijgen voor een emissieloze bedrijfsauto. De subsidie is mogelijk als een ondernemer een nieuwe, volledig emissieloze bedrijfsauto koopt of financieel leaset. Leaset een ondernemer operationeel? Dan kan de leasemaatschappij de subsidie aanvragen en in de operationele lease verwerken. Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet de bedrijfsauto voldoen aan een aantal voorwaarden, waaronder een voertuigclassificatie N1 of N2, een maximaal gewicht van 4.250 kilogram en een netto catalogusprijs (N1) of verkoopprijs (N2) van meer dan € 20.000. Let op dat op het moment van aanvraag van de subsidie de koop- of financiële leaseovereenkomst nog niet definitief mag zijn. Ook mag de bedrijfsauto dan nog niet aan jou geleverd zijn of op jouw naam staan. Het beschikbare budget van de Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA) voor 2021 is € 22 miljoen. De subsidie is aan te vragen bij RVO.nl.

3. Bezwaar maken tegen een WOZ-beschikking bedrijf?

Je hebt in februari de WOZ-beschikking ontvangen. Kijk er goed naar, want de WOZ-waarde van jouw bedrijfspand is onder meer bepalend voor fiscale afschrijving en de heffing van diverse belastingen. Het kan dan ook lonen om bezwaar te maken. Dat geldt voor zowel eigenaren als huurders van bedrijfspanden. Houd wel rekening met de bezwaartermijn van zes weken na dagtekening van de beschikking. Houd er verder rekening mee dat de WOZ-waarde 2021 uitgaat van de waarde op 1 januari 2020. Draag dus de waarde-verlagende kenmerken en feiten van het bedrijfspand op die datum aan. Let op! Ook voor digitaal verzonden beschikkingen geldt een bezwaartermijn van zes weken na dagtekening van de beschikking. Heb je daarom aangegeven dat je berichten van de gemeente digitaal wilt ontvangen, houd dan de berichtenbox van Mijn Overheid in de gaten.

4. Vanaf 15 maart definitieve aanvraag tweede periode NOW

Deed je voor de tweede NOW-periode (juni t/m september 2020) een beroep op de steunmaatregel en ontving je een voorschot? Dan kun je vanaf 15 maart de definitieve aanvraag indienen bij het UWV. De oorspronkelijke aanvraagperiode is met een maand vervroegd. Werkgevers hebben ruimschoots de tijd voor de definitieve aanvraag, namelijk tot en met 5 januari 2022. Voor de definitieve berekening van de NOW is een definitieve aanvraag bij het UWV nodig. Op basis van jouw definitieve aanvraag betaalt het UWV het restant uit. Is het omzetverlies echter te royaal geschat, dan kan het zijn dat je een deel van het voorschot weer terug moet betalen. Wanneer het terugbetalen van het voorschot tot financiële moeilijkheden leidt, kun je een betalingsregeling afspreken. Daarbij is in bepaalde situaties uitstel van betaling of betaling over een periode van een jaar of langer ook mogelijk.

5. Herverzekering leverancierskredieten definitief verlengd

De overheid herverzekert leverancierskredieten tot 1 juli 2021. Dit heeft staatssecretaris Vijlbrief (Financiën) aan de Tweede Kamer laten weten. Door de coronacrisis dreigde voor veel bedrijven de kredietverlening op te drogen. Met de verlenging is voorkomen dat verzekeraars de kredietlimieten verlagen of intrekken. Er zijn wel wijzigingen aangebracht met betrekking tot de inkomsten, kosten en risico’s van de herverzekering. Dit betekent onder meer dat het eigen risico dat de verzekeraars lopen niet langer in omvang beperkt is.

6. Vraag op tijd subsidie SLIM aan

De stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen (SLIM) die in 2020 werd geïntroduceerd, geldt ook in 2021. Aangezien er zeer korte aanvraagperiodes gelden, is het voor organisaties van belang zich goed voor te bereiden. Mkb-werkgevers kunnen dit jaar op twee momenten de SLIM-regeling aanvragen, namelijk van 2 tot en met 31 maart 2021 17.00 uur en van 1 tot en met 30 september 2021 17.00 uur. De aanvraag kan gedaan worden via het subsidieportaal van Uitvoering van Beleid. De SLIM-regeling beoogt werkgevers te ondersteunen bij initiatieven voor leren en ontwikkelen in de breedste zin van het woord. Het is er bijvoorbeeld voor het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen voor werkenden in de onderneming. Ook is de subsidie er voor het bieden van praktijkleerplaatsen ten behoeve van een beroepsopleiding.

Heb je vragen of wil je persoonlijk advies? Neem dan gerust contact met ons op. Wij staan voor je klaar.

Meer artikelen