Zoeken op

Zoeken op

Alles

21 maart, 2022

Nieuwsberichten maart 2022

Lees hieronder de nieuwsberichten van maart 2022

  1. Einde steunpakket corona in zicht
  2. Controleer voorlopige berekening LIV, jeugd-LIV en LKV
  3. Dien btw-correctie van 2021 vóór 1 april in
  4. Vergeet jouw eindheffing werkkostenregeling niet
  5. Uiterlijk 31 maart 2022 geruisloos de bv in
  6. Vanaf begin 2022 de bv in? Registreer intentie vóór 1 april

Heb je vragen of wil je persoonlijk advies? Neem dan gerust contact met ons op. Wij staan voor je klaar.

Meer artikelen
Nieuwsberichten februari 2022

1. Einde steunpakket corona in zicht

Het merendeel van de financiële coronasteunmaatregelen eindigt per 1 april 2022. Het gaat hierbij om de NOW, de TVL, het uitstel van betaling van belastingschulden en de versoepeling van de bijstandsregeling voor zelfstandigen (Bbz). De tijdelijke garantie- en kredietregelingen KKC en GO-C en de BMKB-C en De Qredits-overbruggingskredieten voor bestaande ondernemers en starters lopen nog wel enige tijd door. Dat geldt ook voor de leenfaciliteiten bij Cultuur+Ondernemen en de monumentenlening van het Nationaal Restauratiefonds. Voor de evenementensector loopt de Subsidie Evenementengarantie 2022 (SEG) door tot en met september 2022. Met deze subsidie kunnen de kosten voor 90% vergoed worden als een evenement door de overheid verboden wordt tot en met 31 maart en daarna voor 80%, tot en met 30 september. Voor het deel van de kosten dat niet vergoed wordt, kan een lening worden afgesloten tegen 2% rente. Deze moet dan binnen 5 jaar zijn terugbetaald.

2. Controleer voorlopige berekening LIV, jeugd-LIV en LKV

Had jij in 2021 recht op het lage-inkomensvoordeel (LIV), het jeugd lage-inkomensvoordeel (jeugd-LIV) of een loonkostenvoordeel (LKV)? Dan stuurt het UWV jou uiterlijk 14 maart van dit jaar een voorlopige berekening. Controleer deze berekening en jouw eigen administratie goed. Je kunt namelijk nog tot en met 1 mei 2022 correcties aanbrengen. Wijzigingen die je ná 1 mei 2022 doorgeeft, worden niet meer in behandeling genomen. Controleer daarom op tijd jouw mogelijke rechten en zorg dat je het LIV, jeugd-LIV en LKV over 2021 niet misloopt. De bedragen hiervoor kunnen oplopen tot respectievelijk maximaal € 960, € 613,60 en € 6.000 per werknemer per jaar.

3. Dien btw-correctie van 2021 vóór 1 april in

Als jouw btw-aangifte in 2021 niet juist of volledig was, droeg je in 2021 mogelijk te weinig btw af aan de Belastingdienst. Je moet dit verbeteren met een suppletieaangifte btw. Als je deze suppletieaangifte vóór 1 april 2022 indient, berekent de Belastingdienst geen belastingrente. Dien je de suppletieaangifte in vanaf 1 april 2022, dan betaal je vanaf 1 januari 2022 4% belastingrente. Is de te weinig af te dragen btw per saldo maximaal €1.000, dan hoef je overigens geen suppletieaangifte in te dienen. Je corrigeert dit dan in jouw eerstvolgende btw-aangifte. De Belastingdienst kan een verzuimboete opleggen, ook als je de suppletieaangifte vóór 1 april indient. De Belastingdienst doet dit echter niet als het te betalen btw-bedrag op de suppletie maximaal €20.000 is of als het te betalen btw-bedrag op de suppletie kleiner is dan 10% van de btw die je over heel 2021 per saldo al betaalde, dan wel ontving.

4. Vergeet jouw eindheffing werkkostenregeling niet

De werkkostenregeling, WKR, kent een vrije ruimte. In 2021 bedroeg deze 3% bij een loonsom tot € 400.000. Over het meerdere van deze loonsom bedroeg de vrije ruimte vorig jaar 1,18%. Je kon er tot het moment van vergoeden of verstrekken in 2021 voor kiezen om bepaalde vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen toe te wijzen aan de vrije ruimte over het jaar 2021. Dit betekent dat deze niet belast zijn bij jouw werknemer, maar onbelast tot het maximum van jouw vrije ruimte. Als je in 2021 jouw vrije ruimte overschreed, moet je uiterlijk in het tweede loonaangiftetijdvak van 2022 de eindheffing hierover aangeven en betalen. Is jouw aangiftetijdvak een maand, dan moet je de eindheffing over 2021 dus meenemen in de aangifte van februari 2022. Deze geef je aan én betaal je dan uiterlijk 31 maart 2022.

5. Uiterlijk 31 maart 2022 geruisloos de bv in

Bij een geruisloze inbreng in een bv hoef je geen inkomstenbelasting te betalen over stille en fiscale reserves en goodwill in de onderneming. De bv neemt als het ware fiscaal de plaats in van jouw IB-onderneming. Heb je vóór 1 oktober 2021 de intentie vastgelegd om jouw IB-onderneming vanaf het jaar 2021 geruisloos in te brengen in een bv? Dan moet je nu snel in actie komen als deze inbreng nog niet is afgerond. Je hebt namelijk nog maar tot en met 31 maart 2022 de tijd om een bv op te richten en jouw onderneming in te brengen.

6. Vanaf begin 2022 de bv in? Registreer intentie vóór 1 april

Bij een ruisende inbreng in een bv betaal je belasting over stille en fiscale reserves en goodwill in de onderneming. Het is ook mogelijk om geruisloos de bv in te gaan, dus zonder directe fiscale afrekening. In sommige gevallen kan een ruisende inbreng echter voordeliger of gewenster zijn. Met name als er nauwelijks stille en fiscale reserves en goodwill aanwezig zijn. Of als er voldoende geld aanwezig is om de belasting al te voldoen. Heb je plannen om jouw IB-onderneming ruisend in te brengen in een bv? Leg dan in ieder geval de intentie zo snel mogelijk vast in een intentieverklaring. Wanneer deze intentieverklaring samen met een daarvoor bedoeld geleideformulier aangetekend vóór 1 april 2022 naar de Belastingdienst is gezonden, kan de inbreng in de bv met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022 plaatsvinden.

Heb je vragen of wil je persoonlijk advies? Neem dan contact met ons op.

Neem contact op

Meer artikelen