Zoeken op

Zoeken op

Alles

20 maart, 2023

Nieuwsberichten maart 2023

Lees hieronder de nieuwsberichten van maart 2023.

  1. Voorkom belastingrente met btw-suppletie voor 1 april
  2. Kijk berekening (jeugd-)LIV en LKV 2022 goed na
  3. Inkomstenbelasting bij opvang Oekraïense vluchtelingen
  4. Check jouw WOZ-waarde!
  5. Tweede Kamer stemt in met afschaffen salderingsregeling zonne-energie
  6. Tegemoetkoming gemaakte kosten vanwege Brexit eenvoudiger

Heb je vragen of wil je persoonlijk advies? Neem dan gerust contact met ons op. Wij staan voor je klaar.

Neem contact op
Nieuwsberichten maart 2023

1. Voorkom belastingrente met btw-suppletie voor 1 april

Ga nog deze maand na of je over 2022 nog btw moet afdragen aan de Belastingdienst. Als je deze btw namelijk vóór 1 april 2023 met een suppletie aangeeft bij de Belastingdienst, berekent de Belastingdienst geen rente. Dien je de btw-suppletie 2022 vanaf 1 april 2023 in, dan berekent de Belastingdienst 4% belastingrente vanaf 1 januari 2023. Je bent verplicht een btw-suppletie in te dienen zodra je constateert dat je te weinig of te veel btw hebt aangegeven. Is de correctie € 1.000 of minder, dan corrigeer je niet met een btw-suppletie. Je verwerkt de correctie dan in jouw eerstvolgende btw-aangifte.

2. Kijk berekening (jeugd-)LIV en LKV 2022 goed na

Uiterlijk 14 maart 2023 stuurt het UWV de voorlopige berekening van tegemoetkomingen volgens de Wtl voor 2022. Dit betreft het LIV, jeugd-LIV en LKV. De voorlopige berekening van het UWV is gebaseerd op jouw aangiften loonheffingen 2022 die je uiterlijk 31 januari 2023 bij de Belastingdienst indiende. Kijk daarom goed na of je alle gegevens juist in jouw aangifte loonheffingen hebt opgenomen. Tot en met 1 mei 2023 kun je nog verbeteringen aanbrengen. Verbeteringen die je daarna nog aanbrengt, worden niet meer meegenomen in de definitieve berekening van het LIV, jeugd-LIV en LKV. Zijn alle gegevens correct in de aangifte loonheffingen opgenomen? Maar klopt de voorlopige berekening desondanks niet? Dan kun je bellen met de UWV Telefoon Werkgevers. Je kunt ook bellen als je nu nog geen voorlopige berekening hebt ontvangen.

3. Inkomstenbelasting bij opvang Oekraïense vluchtelingen

Heb je in 2022 vluchtelingen uit de Oekraïne in jouw huis opgevangen? Let dan op bij het invullen van jouw aangifte inkomstenbelasting. In de wet is namelijk opgenomen dat fiscaal partnerschap kan ontstaan door het samenwonen met iemand waarbij ook een minderjarig kind van een van beiden op hetzelfde adres woont. Door deze regel kan een vluchteling die je in 2022 in jouw huis opving jouw fiscale partner worden, bijvoorbeeld omdat jouw minderjarige kind of een minderjarig kind van de vluchteling bij jou in huis woonde. De Belastingdienst biedt een oplossing voor eventuele nadelige gevolgen daarvan.

4. Check jouw WOZ-waarde!

Ontving je onlangs de nieuwe WOZ-waarde van jouw woning en/of bedrijfspand? Check deze dan goed, want de vastgestelde waardes kloppen niet altijd en kunnen daardoor tot extra te betalen belasting leiden. Daarbij is de WOZ-waarde ook bepalend voor jouw eigenwoningforfait. Voor de WOZ-waarde van jouw bedrijfspand of woning in 2023 gaat de gemeente in de regel uit van de waarde op 1 januari 2022. Je kunt de WOZ-waarde van jouw bedrijfspand checken door bij jouw gemeente na te gaan hoe de waardering van jouw pand tot stand is gekomen. Voor woningen kun je de WOZ-waardes van vergelijkbare panden gratis checken via wozwaardeloket.

5. Tweede Kamer stemt in met afschaffen salderingsregeling zonne-energie

Eigenaren van zonnepanelen kunnen nu hun opgewekte energie nog salderen met de afgenomen energie. De Tweede Kamer stemde echter in met het vanaf 2025 afbouwen en het vanaf 2031 volledig afschaffen van de salderingsregeling op zonne-energie. Of de salderingsregeling ook daadwerkelijk wordt afgeschaft, hangt af van de Eerste Kamer, die ook nog met het voorstel moet instemmen. In het wetsvoorstel is opgenomen dat de vergoeding voor aan de energieleverancier geleverde stroom die niet gesaldeerd wordt, tot 2027 minimaal 80% van het leveringstarief (exclusief belastingen en heffingen) bedraagt dat de eigenaar van de zonnepanelen afspreekt met de energieleverancier. Vanaf 2027 stelt de minister op basis van advies van de ACM iedere twee jaar de minimale vergoeding vast.

6. Tegemoetkoming gemaakte kosten vanwege Brexit eenvoudiger

Het wordt voor ondernemers die kosten moesten maken vanwege de Brexit eenvoudiger om een tegemoetkoming, de BAR Bedrijfslevenregeling, aan te vragen voor gemaakte kosten. Er hoeven in veel gevallen minder administratieve bewijsmiddelen meegestuurd te worden bij het aanvragen van deze tegemoetkoming. De regeling voor nog te maken kosten is inmiddels gesloten. Je kunt daar dus geen aanvraag meer voor doen. Onder voorwaarden kan nog wel uiterlijk 31 maart 2023 17.00 uur de subsidie voor gemaakte kosten worden aangevraagd. De voorwaarden vind je op de site van de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland. Omdat de BAR nogal wat voorwaarden kent, bevat de site van de RVO een Regelhulp. Je kunt dan zelf nagaan of je voor de subsidie in aanmerking komt en wat de hoogte van de tegemoetkoming zal zijn.

Meer artikelen