Zoeken op

Zoeken op

Alles

17 mei, 2019

Nieuwsberichten mei 2019

Hieronder lees je de nieuwsberichten van mei 2019.

  1. Wettelijke vakantiedagen 2018 vervallen op 1 juli
  2. Alleen nog e-facturen naar overheid
  3. Ontmoedigen kortlopend pachten
  4. Hogere kostenaftrek eigen rijders
  5. Eerste Kamer akkoord met spoedreparatie fiscale eenheid
  6. Extra aftrek: is het bedrijfsmiddel nog duurzaam?
Nieuwsbrief items
Nieuwsberichten juni 2022

1. Wettelijke vakantiedagen 2018 vervallen op 1 juli

De wettelijke vakantiedagen die werknemers in 2018 hebben opgebouwd, vervallen per 1 juli 2019.

Wanneer je jouw werknemers daar tijdig op wijst, kunnen zij deze vakantiedagen nog vóór die datum opnemen. Sinds 2012 geldt dat wettelijke vakantiedagen een halfjaar na het jaar van opbouw vervallen. Bovenwettelijke vakantiedagen vervallen vijf jaar na het jaar van opbouw. Neemt een werknemer vakantiedagen op, dan streep je de vakantiedagen af in volgorde van hun geldigheidsduur.

Andere afspraken
In een arbeidsovereenkomst of cao kun je met werknemers afspreken dat vakantiedagen later vervallen. Eerder is niet toegestaan. Is je werknemer niet in staat geweest de wettelijke vakantiedagen op te nemen, bijvoorbeeld door ziekte of omdat de werkzaamheden het niet toelieten, dan geldt een verjaringstermijn van vijf jaar.

2. Alleen nog e-facturen naar overheid

Als je een gemeente of onderwijsinstelling als klant of opdrachtgever hebt, moeten deze organisaties vanaf 18 april 2019, volgens de richtlijnen van de Rijksoverheid, elektronische facturen kunnen ontvangen en behandelen. Dat geldt voor de Rijksoverheid, alle decentrale overheden en alle andere aanbestedingsplichtige organisaties.

Eisen?
Dat betekent ook dat ondernemers die leveren aan de genoemde overheidsorganisaties, gevraagd kunnen worden om vanaf 18 april 2019 elektronisch te factureren. Het is ook mogelijk dat deze organisaties dat zelfs gaan eisen. Voor alle duidelijkheid: elektronisch factureren is iets anders dan digitaal factureren. Bij digitaal factureren verstuur je via e-mail de rekening als pdf-bestand. Meer weten over de e-factuur? Ga naar de volgende site.

3. Ontmoedigen kortlopend pachten

De minister van Landbouw wil het pachtbeleid herzien. De pachtprijzen bij kortlopende pacht blijken te hoog voor pachters. Daardoor levert langlopende pacht in verhouding te weinig op voor verpachters, waardoor de stimulans ontbreekt om langdurige contracten aan te gaan.

Langdurige pacht wordt standaard
Een brief met de hoofdlijnen voor de wijziging van het pachtbeleid van het kabinet is eerder – 22 maart 2019 – naar de Tweede Kamer gestuurd. De minister maakt haar wens kenbaar om de maximale termijn van zes jaar voor kortdurende liberale pacht – contracten van zes jaar of korter met vrije prijsvorming – te schrappen. Daarmee moet er een nieuwe vorm van langdurige pacht komen en tot standaard gemaakt worden. Dit gaat gepaard met meer vrijheid inzake de prijs.

Kortlopende pacht wordt juist ontmoedigd en zal wellicht slechts in heel specifieke gevallen mogelijk zijn. De reguliere pacht en de teeltpacht blijven bestaan. Daarnaast wordt een loopbaanpacht geïntroduceerd. Het kabinet is van mening dat door de voorstellen de positie van (jonge) boeren verbetert.

Let op!
De hoofdlijnen herziening pachtbeleid, zoals genoemd in de brief van 22 maart 2019, staan nog niet vast. Een wetsvoorstel volgt.

4. Hogere kostenaftrek eigen rijders

Transportondernemers (eigen rijders) mogen in 2019 een hoger bedrag aan verblijfskosten aftrekken. Dit heeft de Belastingdienst bekendgemaakt. Het bedrag dat per dag aan verblijfskosten van de winst mag worden afgetrokken, is vastgesteld op € 37,50.

Werkelijke verblijfskosten
In plaats van het vaste bedrag mag je er ook voor kiezen de werkelijke verblijfskosten ten laste van de winst te brengen. In dat geval moet je deze kosten wel aantonen en facturen kunnen overleggen. Dat hoeft niet als je van het vaste bedrag uitgaat. Aan de aftrek zijn wel voorwaarden verbonden.

5. Eerste Kamer akkoord met spoedreparatie fiscale eenheid

Het wetsvoorstel inzake de spoedreparatie van het regime van de fiscale eenheid is nu ook door de Eerste Kamer aangenomen. Dit betekent dat het wetsvoorstel met terugwerkende kracht (tot 1 januari 2018) in werking treedt.

Reparatie na uitspraak Europese Hof
Op 22 februari 2018 besliste het Europese Hof van Justitie dat het Nederlandse fiscale eenheidsregime niet helemaal voldoet aan de EU-regels. Omdat deze uitspraak enigszins was voorzien, was al eerder een spoedreparatie aangekondigd.

Inhoud wetsvoorstel
Het wetsvoorstel houdt kort gezegd in dat voor enkele regelingen in de vennootschapsbelasting en de dividendbelasting moet worden gedaan alsof er geen fiscale eenheid is. Dit kan negatieve gevolgen hebben, met name wat betreft de aftrekbaarheid van bepaalde rentebetalingen. Dit betekent dat bepaalde antimisbruikregelingen niet langer kunnen worden omzeild met een fiscale eenheid.

6. Extra aftrek: is het bedrijfsmiddel nog duurzaam?

Ondernemers die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan, worden ook in 2019 fiscaal beloond. Dit blijkt uit de nieuwe Milieulijst en Energielijst 2019. Investeringen in bedrijfsmiddelen op deze lijsten kunnen rekenen op een fiscale tegemoetkoming. Die bestaat uit een extra afschrijving op de aanschafprijs.

Milieu-investeringsaftrek en Vamil
De milieu-investeringsaftrek bedraagt in 2019 36%, 27% of 13,5%, afhankelijk van het bedrijfsmiddel. Daarnaast kun je sommige van deze bedrijfsmiddelen tot 75% willekeurig afschrijven via de Vamil. De energie-investeringsaftrek bedraagt in 2019 45%. Beide lijsten zijn ten opzichte van vorig jaar gewijzigd.

Op tijd aanmelden
Je moet de investering waarvoor je de milieu-investeringsaftrek, Vamil of de energie-investeringsaftrek wilt krijgen, aanmelden bij de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland, via rvo.nl. Dit moet binnen drie maanden na jouw investering.

Meer artikelen