Zoeken op

Zoeken op

Alles

16 mei, 2023

Nieuwsberichten mei 2023

Lees hieronder de nieuwsberichten van mei 2023.

  1. Uiterlijk 2 juni definitieve NOW 5 en 6 aanvragen
  2. Minimumloon ruim 3% omhoog per 1 juli 2023
  3. BMKB-regeling met vier jaar verlengd
  4. Subsidie energieadviseur weer aan te vragen
  5. Wijziging uitvoeringsregels ontslagprocedure UWV
  6. Aftrek verblijfkosten eigen rijders voor 2023 fors hoger

Heb je vragen of wil je persoonlijk advies? Neem dan gerust contact met ons op. Wij staan voor je klaar.

Neem contact op
Nieuwsberichten mei 2023

1. Uiterlijk 2 juni definitieve NOW 5 en 6 aanvragen

Je kunt tot en met 2 juni 2023 de definitieve berekening aanvragen voor de NOW 5 (zevende periode betreffende november en december 2021) en NOW 6 (achtste periode betreffende januari, februari en maart 2022). Ligt jouw voorschot of definitieve tegemoetkoming NOW tussen € 40.000 en € 125.000, dan moet je bij de definitieve berekening een derdenverklaring overleggen. Zijn deze bedragen € 125.000 of meer, dan moet dit een accountantsverklaring zijn. Wacht je nog op deze verklaringen, vraag dan uiterlijk 2 juni 2023 uitstel aan tot en met 3 november 2023. Blijkt dat je NOW moet terugbetalen, dan kun je maximaal twaalf maanden uitstel van betaling krijgen van het UWV en/of een betalingsregeling krijgen van maximaal zestig maanden.

2. Minimumloon ruim 3% omhoog per 1 juli 2023

Alle werknemers die het minimumloon betaald krijgen, gaan er 3,13% op vooruit. Het wettelijk minimumloon wordt per 1 juli 2023 namelijk bij een fulltime dienstverband verhoogd naar € 1.995,00 bruto per maand, € 460,40 per week en € 92,08 per dag. Of sprake is van een fulltime dienstverband is afhankelijk van de normale arbeidsduur bij de werkgever. Ook de hoogte van het minimumloon per uur is daarvan afhankelijk en is als gevolg daarvan hoger bij een normale arbeidsduur van 36 uur dan bij een normale arbeidsduur van 38 of 40 uur per week. Dit verandert als de Wet invoering minimumloon wordt ingevoerd (beoogd per 1 januari 2024). Vanaf dat moment is het minimumloon per uur voor iedere werknemer hetzelfde, ongeacht de normale arbeidsduur.

3. BMKB-regeling met vier jaar verlengd

De Borgstellingsregeling voor mkb-kredieten, de BMKB-regeling, kan vooral voor ondernemers met onvoldoende onderpand uitkomst bieden. Via de BMKB-regeling stelt de overheid zich namelijk garant voor een deel van een bij een financier afgesloten lening. Deze regeling wordt met vier jaar verlengd tot 1 juli 2027. Dit geldt ook voor de BMKB-Groenregeling die toepasbaar is op bedrijfsmiddelen die zijn opgenomen in de Energielijst, op overige middelen verbonden aan energie-investeringen en op de aanpassing of vervanging van bedrijfspanden naar ten minste energie-label C.

4. Subsidie energieadviseur weer aan te vragen

Mkb-ondernemers kunnen tot 30 september 2023 17.00 uur bij de rvo weer een beroep doen op de Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM). De subsidie is mogelijk voor de inhuur van een energieadviseur voor een energieadvies op maat én voor hulp bij het uitvoeren van het advies. Een advies kan bijvoorbeeld betrekking hebben op een mogelijke investering van ledverlichting of zonnepanelen. De SVM is echter niet bedoeld voor de investeringen zelf. Het subsidiebedrag voor het advies bedraagt 80% van de advieskosten, met een minimaal bedrag van € 400 en een maximaal bedrag van € 750. Vraag je ook subsidie voor hulp bij het uitvoeren van het advies, dan bedraagt het maximale subsidiebedrag voor advies én ondersteuning samen € 2.500.

5. Wijziging uitvoeringsregels ontslagprocedure UWV

Wanneer je jouw werknemer wilt ontslaan vanwege bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid, moet je aantonen dat je genoeg hebt gedaan om ontslag te voorkomen. Ook moet je de redenen voor ontslag onderbouwen volgens de regels van het UWV. Hiervoor heeft het UWV uitvoeringsregels opgesteld om naar werkgevers, werknemers en rechtshulpverleners transparant te zijn over hoe het de regels in de praktijk toepast. Per april 2023 zijn deze uitvoeringsregels van het UWV voor de ontslagprocedure, ontslag om bedrijfseconomische redenen en ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid gewijzigd. De wijzigingen vind je terug in de drie documenten van deze uitvoeringsregels op de website van het UWV.

6. Aftrek verblijfkosten eigen rijders voor 2023 fors hoger

Transportondernemers die zelf meerdaagse internationale ritten maken, kunnen een vast bedrag aan verblijfkosten van de winst aftrekken. Dit vaste bedrag is fors verhoogd van € 41,50 per dag in 2022 naar € 45,00 in 2023. Deze vaste aftrek is alleen mogelijk in de inkomstenbelasting en niet in de vennootschapsbelasting. Voor de vaste aftrek gelden wel voorwaarden. Als je voldoet aan de voorwaarden, kun je elk jaar opnieuw kiezen tussen aftrek van het vaste bedrag of aftrek van de werkelijke kosten. Deze werkelijke kosten moet je dan wel aannemelijk kunnen maken. Bewaar dan de facturen. Kies je voor het vaste bedrag, dan hoef je de hoogte van verblijfkosten niet aannemelijk te maken.

Meer artikelen