Zoeken op

Zoeken op

Alles

16 november, 2019

Nieuwsberichten november 2019

Hieronder lees je de nieuwsberichten van november 2019.

  1. Deadline kleineondernemersregeling op 20 november!
  2. Loonaangifte verplicht via eHerkenning per 2020
  3. Zzp’er krijgt nieuw btw-nummer
  4. Dga: tot 1 januari 2020 pensioen in eigen beheer met korting afkopen
  5. De hoogte van het minimumloon per 2020
  6. Mag je je personeel een belastingvrije bonus geven?
Nieuwsbrief items
Onderneemster small business

1. Deadline kleineondernemersregeling op 20 november!

De kleineondernemersregeling (KOR) in de btw gaat volgend jaar veranderen. In de nieuwe KOR is de omzet bepalend voor de vraag of je van de regeling gebruik mag maken. Deze mag maximaal € 20.000 bedragen. Op dit moment is bepalend of je per saldo niet meer dan € 1.883 per jaar aan btw moet afdragen.

Nieuw is dat vanaf 2020 ook rechtspersonen, zoals bv’s, van de nieuwe KOR gebruik kunnen maken.

Iedere ondernemer die van de nieuwe KOR gebruik wil maken, moet zich aanmelden via een formulier dat je kunt vinden op de site van de Belastingdienst.

Let op!
De aanmelding voor de KOR moet uiterlijk 20 november 2019 bij de Belastingdienst binnen zijn.

2. Loonaangifte verplicht via eHerkenning per 2020

Ondernemers kunnen vanaf 2020 de aangifte loonheffingen alleen nog maar doen via het nieuwe portaal van de Belastingdienst. Zij zijn verplicht hiervoor eHerkenning te gebruiken. Vraag eHerkenning op tijd aan! eHerkenning wordt aangeboden door een zestal bedrijven met verschillende tarieven. Deze variëren, afhankelijk van de geboden mogelijkheden. Zo is eHerkenning met een hoog veiligheidsniveau duurder dan met een laag veiligheidsniveau.

Voor het gebruik van eHerkenning voor de loonaangifte is minstens het een-na-hoogste veiligheidsniveau vereist, EH3.

Heb je een eenmanszaak? Of ben je zzp’er? Dan kun je bij de Belastingdienst eHerkenning nog niet gebruiken. Je logt in met DigiD. Na 10 december kunnen eenmanszaken ook gebruikmaken van eHerkenning.

3. Zzp’er krijgt nieuw btw-nummer

Ondernemers met een eenmanszaak krijgen per 1 januari 2020 een nieuw btw-nummer. Ze ontvangen hierover deze maand een brief met het nieuwe nummer van de Belastingdienst.
Het nieuwe btw-nummer is niet meer gekoppeld aan het BSN-nummer van de ondernemer en dus met het oog op de privacy beter gewaarborgd. Het nieuwe nummer moet ook gebruikt worden bij het zakendoen over de grens. Het nummer is tevens online te checken, zodat je klanten weten dat het nummer klopt.

Let op!
Het nieuwe nummer moet je vermelden op je facturen en website.

4. Dga: tot 1 januari 2020 pensioen in eigen beheer met korting afkopen

Je kunt als dga geen pensioen meer opbouwen in je eigen bv. Wil je je opgebouwde pensioen in eigen beheer afkopen, doe dat dan dit jaar. 2019 is namelijk het laatste jaar dat je een belastingkorting krijgt.

Als je in je eigen bv opgebouwd pensioen afkoopt, betaal je belasting over de fiscale waarde. Dit jaar heb je echter nog recht op een korting van 19,5%. De korting wordt verleend over de waarde per 31 december 2015. Een eventuele waardestijging nadien levert geen korting meer op.

Koop je het pensioen in 2019 nog af, dan betaal je ook geen revisierente. Die bedraagt 20%. Afkopen in 2019 is dus meestal veel voordeliger dan later afkopen. Naast het vervallen van de korting betaal je dan immers ook revisierente.

Als je besluit tot afkoop, moet je dit melden bij de Belastingdienst. Hiervoor is op de site van de Belastingdienst een formulier beschikbaar.

5. De hoogte van het minimumloon per 2020

Het wettelijk minimumloon wordt per 1 januari 2020 1,1% verhoogd. Het minimumloon komt daarmee op € 1.653,60 bruto per maand. Het minimumloon gaat per week € 381,60 bedragen en per dag € 76,32.

Het uurloon kan per sector verschillen, afhankelijk van het aantal uren dat als normale arbeidsduur geldt. Onder normale arbeidsduur wordt verstaan de arbeidsduur die in de desbetreffende sector gebruikelijk is voor een volledige dienstbetrekking. In de meeste cao’s is deze arbeidsduur voor een fulltime dienstverband gesteld op 36, 38 dan wel 40 uur per week.

6. Mag je je personeel een belastingvrije bonus geven?

Als werkgever kun je ook dit jaar de werkkostenregeling, WKR, gebruiken om bijvoorbeeld een bonus aan je personeel uit te keren. Die is belastingvrij als je je aan de spelregels houdt.

De werkkostenregeling kent dit jaar een zogenaamde vrije ruimte van 1,2% van uw loonsom. Tot dit bedrag zijn alle vergoedingen en verstrekkingen aan je personeel belastingvrij en hoef je als werkgever ook geen belasting af te dragen.

Kom je met al je vergoedingen en verstrekkingen in het jaar boven de vrije ruimte van 1,2% uit, dan betaal je als werkgever 80% belasting over het meerdere via een eindheffing. De vergoeding of verstrekking blijft voor het personeel belastingvrij.

Als je iets in de werkkostenregeling wilt onderbrengen, moet dit voldoen aan het gebruikelijkheidscriterium. Dit betekent dat de vergoeding of verstrekking niet meer dan 30% mag afwijken van wat in vergelijkbare omstandigheden gebruikelijk is. Een bonus van bijvoorbeeld € 1 miljoen kun je dus niet onderbrengen in de werkkostenregeling.

Er geldt een doelmatigheidsgrens van € 2.400 per werknemer per jaar. Tot dit bedrag gaat de fiscus ervan uit dat een vergoeding of verstrekking voldoet aan het gebruikelijkheidscriterium en hoef je in beginsel dus geen naheffingen te verwachten.

Tip!
Ook als dga kun je gebruikmaken van de WKR en mag je jezelf een bonus uitkeren.

Meer artikelen