Zoeken op

Zoeken op

Alles

18 november, 2021

Nieuwsberichten november 2021

Lees hieronder de nieuwsberichten van november 2021

  1. Kerstpakket belastingvrij via werkkostenregeling
  2. Lager gebruikelijk loon door kostenvergoeding en bijtelling
  3. Wijzigingen 2022 in belastingheffing eigen woning
  4. Wetsvoorstel lenen bij eigen bv aangehouden
  5. Geen BOR bij weinig actief beleggen in vastgoed
  6. STAP in plaats van scholingsaftrek

Heb je vragen of wil je persoonlijk advies? Neem dan gerust contact met ons op. Wij staan voor je klaar.

Meer artikelen
laptop

1. Kerstpakket belastingvrij via werkkostenregeling

Dit jaar is vanwege corona de vrije ruimte van de werkkostenregeling flink verhoogd. Tot een loonsom van € 400.000 bedraagt jouw  vrije ruimte 3%, over het meerdere van jouw loonsom 1,18%. Heb je nog vrije ruimte over dit jaar, laat die dan niet verloren gaan, want je kunt de vrije ruimte niet doorschuiven naar volgend jaar.

Ga dus na of je nog vrije ruimte over hebt. Zo ja, dan kun je deze gebruiken voor een belastingvrij extraatje. Denk aan een mooi kerstpakket of een leuke bonus. Ben je dga van jouw bv, dan geldt dit ook voor jezelf. Toets wel of jouw vergoedingen en verstrekkingen gebruikelijk zijn. Anders kun je deze niet aanwijzen in de werkkostenregeling. Gelukkig doet de Belastingdienst in beginsel niet moeilijk over deze gebruikelijkheidstoets voor vergoedingen en verstrekkingen van maximaal € 2.400 per werknemer per jaar.

2. Lager gebruikelijk loon door kostenvergoeding en bijtelling

Als dga moet je jaarlijks ten minste een minimumbedrag aan salaris uit jouw bv opnemen, het gebruikelijk loon. Het gebruikelijk loon dient volgens de wet te worden vastgesteld op 75% van het loon uit de vergelijkbaarste dienstbetrekking of op het hoogste loon van de werknemers die in dienst zijn bij jouw bv, indien een van deze bedragen meer is dan € 47.000. Is het loon uit de vergelijkbaarste dienstbetrekking lager dan € 47.000, dan wordt het gebruikelijk loon vastgesteld op dit bedrag. Door dit bedrag te verminderen met kostenvergoedingen en de bijtelling voor de auto van de zaak, kan jouw loon lager worden vastgesteld. Een lager loon is gunstig, omdat het belastingtarief al snel oploopt tot 49,5%. Het kan dan voordeliger zijn om dividend uit te keren.

3. Wijzigingen 2022 in belastingheffing eigen woning

Ook rond de eigen woning vindt volgend jaar een aantal wijzigingen in de belastingheffing plaats. Zo wordt de aftrek hypotheekrente weer verder beperkt van 43 naar 40%. Daarnaast daalt de zogenaamde Hillen-aftrek (de aftrek van het verschil tussen het eigenwoningforfait en de aftrekbare hypotheekrente) van 90 naar 86,67%. Je moet waarschijnlijk rekening houden met een hoger eigenwoningforfait. In veel gevallen zal de WOZ-waarde namelijk hoger zijn. Gelukkig wordt dit (deels) gecompenseerd door de daling van het percentage van het eigenwoningforfait van 0,50 naar 0,45%.

4. Wetsvoorstel lenen bij eigen bv aangehouden

Het kabinet heeft de behandeling van het wetsvoorstel ‘Excessief lenen bij de eigen vennootschap’ voorlopig opgeschort. Dit wetsvoorstel wil leningen van meer dan € 500.000 bij de eigen bv belasten in box 2. Het is onbekend of de opschorting van de behandeling ook betekent dat het wetsvoorstel later dan 2023 ingaat.

Het kabinet wil de behandeling van het wetsvoorstel aanhouden vanwege de herziening van de belasting op vermogen in box 3. Het kabinet heeft al langer het voornemen om het vermogen in box 3 te belasten op basis van het werkelijk behaalde rendement.

5. Geen BOR bij weinig actief beleggen in vastgoed

In de schenkbelasting bestaat een belangrijke vrijstelling voor het schenken van een onderneming, de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR). Een van de vereisten is dat het gaat om een zogeheten materiële onderneming. Als er alleen beleggingsactiviteiten verricht worden, is er geen sprake van een materiële onderneming. De vrijstelling schenkbelasting is dan dus niet van toepassing.

Verhuur van onroerende zaken vormt een materiële onderneming als sprake is van meer dan normaal vermogensbeheer. Uit een arrest van de Hoge Raad van september 2021 komt weer naar voren dat bij verhuur van onroerende zaken over het algemeen sprake zal zijn van normaal vermogensbeheer. De schenkingsvrijstelling van de BOR is dan dus niet van toepassing. Alleen als je voor de verhuur arbeid verricht die normaal vermogensbeheer te boven gaat met als doel om meer rendement te behalen dan bij normaal vermogensbeheer, is de BOR in jouw situatie mogelijk.

6. STAP in plaats van scholingsaftrek

Vanaf 2022 is voor scholingsactiviteiten een nieuwe subsidie beschikbaar, de STAP (Stimulans Arbeidsmarkt Positie). De subsidie komt in de plaats van de huidige scholingsaftrek. Alleen scholingskosten die je in 2021 betaalt of betaald heeft, zijn daarom nog aftrekbaar. De subsidie STAP bedraagt maximaal € 1.000 en kan vanaf 1 maart 2022 worden aangevraagd bij het UWV. Een STAP-budget aanvragen kan alleen als de scholingsactiviteiten in het scholingsregister staan. Je kunt op de site van de DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) nagaan of de studie die je wilt volgen in het register staat.

Heb je vragen of wil je persoonlijk advies? Neem dan gerust contact met ons op. Wij staan voor je klaar.

Neem contact op

Meer artikelen