Zoeken op

Zoeken op

Alles

20 oktober, 2021

Nieuwsberichten oktober 2021

Lees hieronder de nieuwsberichten van oktober 2021

  1. Gebruik in 2021 de nog ruimere vrije ruimte in de WKR
  2. Vanaf 2022 belastingvrije thuiswerkvergoeding mogelijk
  3. Hoger percentage milieu-investeringaftrek (MIA) vanaf 2022
  4. Terugwerkende kracht juiste sectorindeling mogelijk
  5. Subsidie elektrische auto in 2022
  6. Ook in 2022 nog lager gebruikelijk loon voor innovatieve start-up

Heb je vragen of wil je persoonlijk advies? Neem dan gerust contact met ons op. Wij staan voor je klaar.

Meer artikelen
Nieuwsberichten oktober 2021

1. Gebruik in 2021 de nog ruimere vrije ruimte in de WKR

Vanaf 2022 gaat de vrije ruimte weer omlaag. In 2021 bedraagt de vrije ruimte nog 3% van de eerste € 400.000 van de loonsom van alle werknemers samen, plus 1,18% van deze loonsom voor zover hoger dan € 400.000. Vanaf 2022 wordt het percentage van 3% weer verlaagd naar 1,7%. Is de totale loonsom van alle werknemers bijvoorbeeld € 1.000.000, dan bedraagt de vrije ruimte in 2021 € 19.080 en in 2022 € 13.880, dus € 5.200 minder.

Maak daarom in 2021 nog gebruik van de extra ruimte om onbelaste vergoedingen en verstrekkingen aan jouw werknemers te geven. Je kunt de vrije ruimte uit 2021 namelijk niet doorschuiven naar 2022.

Houd wel rekening met de gebruikelijkheidstoets: de vergoedingen of verstrekkingen mogen niet meer dan 30% afwijken van wat in vergelijkbare omstandigheden gebruikelijk is. Tot een bedrag van maximaal € 2.400 per werknemer per jaar doet de Belastingdienst hier gelukkig niet moeilijk over.

2. Vanaf 2022 belastingvrije thuiswerkvergoeding mogelijk

Vanaf volgend jaar mag de werkgever aan werknemers een onbelaste thuiswerkvergoeding van € 2 per dag geven. Voor alle dagen dat werknemers niet thuiswerken, blijft het mogelijk om een onbelaste reiskostenvergoeding te geven. De berekening hiervan kan vanaf volgend jaar wel wijzigen.

Een werkgever kan op één dag niet zowel een onbelaste reiskostenvergoeding als een onbelaste thuiswerkvergoeding geven. Ook niet als de werknemer op die dag zowel thuis als op kantoor werkt. In dat geval moet gekozen worden.

Het is wel mogelijk om voor zowel de reiskosten als de kosten voor thuiswerken een vaste onbelaste kostenvergoeding te geven aan de hand van de vaste afspraken die met de werknemer gemaakt zijn over de verhouding tussen het aantal dagen thuiswerken en het aantal kantoordagen.

3. Hoger percentage milieu-investeringaftrek (MIA) vanaf 2022

Op Prinsjesdag is voorgesteld om de percentages van de milieu-investeringsaftrek (MIA) volgend jaar te verhogen. De MIA is een extra bedrag aan aftrek op de winst als u investeert in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen die op de Milieulijst staan. De extra aftrek is een percentage van deze investering. Voorgesteld is om deze percentages volgend jaar te verhogen van respectievelijk 13,5%, 27% en 36% naar respectievelijk 27%, 36% en 45%.

Het is lastig te bepalen of je moet wachten met investeren tot 2022 of juist niet. Aan de hand van de verhoging van de percentages zou wachten raadzaam zijn. Probleem is echter dat vaak in de laatste week van december pas bekend wordt welke investeringen op de Milieulijst 2022 staan. Het zou daarom kunnen gebeuren dat een investering die je uitstelt tot 2022, niet meer op de Milieulijst 2022 voorkomt.

4. Terugwerkende kracht juiste sectorindeling mogelijk

Is een werkgever in een verkeerde sector ingedeeld, dan was het niet mogelijk om met terugwerkende kracht ingedeeld te worden in de juiste sector. De Hoge Raad heeft daar een streep doorheen gehaald en de mogelijkheid heropend naar een wijziging van de sectorindeling met terugwerkende kracht.

Dit heeft tot gevolg dat een werkgever het teveel aan premies die hij betaalde door een onjuiste sectorindeling, met terugwerkende kracht kan terugvorderen. Is overigens sprake van een tekort aan betaalde premies door een onjuiste sectorindeling? Dan heeft de Belastingdienst ook de mogelijkheid om dit tekort met terugwerkende kracht van de werkgever te vorderen.

5. Subsidie elektrische auto in 2022

Volgend jaar, vanaf 3 januari 2022, kunnen particulieren voor een nieuwe elektrische auto € 3.350 subsidie krijgen. Dit is € 650 minder dan in 2021. De subsidie voor aanschaf van een gebruikte elektrische auto blijft in 2022 met € 2.000 hetzelfde als nu. Dit jaar was de subsidiepot voor nieuwe en gebruikte elektrische auto’s snel leeg.

De elektrische auto moet aan een aantal voorwaarden voldoen om voor de subsidie in aanmerking te komen. Zo moet onder andere de catalogusprijs tussen de € 12.000 en € 45.000 liggen en moet de auto een actieradius hebben van minstens 120 kilometer. JE komt alleen in aanmerking als je een koop- of leaseovereenkomst hebt afgesloten op of na 1 januari 2022. De datum waarop je de koop- of leaseovereenkomst sluit, is leidend. Ook mag de elektrische personenauto niet eerder dan 1 januari 2022 op jouw naam staan.

6. Ook in 2022 nog lager gebruikelijk loon voor innovatieve start-up

Innovatieve start-ups kunnen er ook in 2022 voor kiezen een lager gebruikelijk loon uit te keren dan een dga normaal gesproken aan gebruikelijk loon moet opnemen. De regeling zou eigenlijk op 1 januari 2022 komen te vervallen, maar dat wordt met minstens één jaar uitgesteld.

Wordt jouw bv voor toepassing van de S&O-afdrachtvermindering in 2022 als starter aangemerkt, dan mag je het gebruikelijk loon van de dga vaststellen op het wettelijk minimumloon. Je kunt deze start-upregeling maximaal drie jaar toepassen. Soms is zelfs een lager gebruikelijk loon mogelijk dan het minimumloon, als hiervoor zakelijke gronden bestaan. Dit is bijvoorbeeld het geval als de continuïteit van de bv in gevaar komt als de bv toch een gebruikelijk loon ter hoogte van het minimumloon zou uitbetalen.

Heb je vragen over het bovengenoemde of wil je persoonlijk advies? Neem gerust contact met ons op. Wij staan voor je klaar.

Meer artikelen